Coñecín a Edelmiro Bascuas na época en que andabamos a poñer en marcha a AGOn. Tivemos oportunidade de falar en varias ocasións sobre temas científicos de mutuo interese, principalmente de toponimia e hidronimia, e puiden así comprobar que Edelmiro era un home de grandes e profundos coñecementos. Como non podía ser doutra maneira, non sempre estabamos de acordo, tanto sobre hipóteses etimolóxicas concretas como sobre grandes teorías como por exemplo a das laringais indoeuropeas con apéndice, a da hidronimia antigoeuropea ou da celticidade do lusitano. As nosas diferencias non impediron, sen embargo, que sempre nos trataramos con moito afecto. O finado deixounos unha importante contribución ao coñecemento da toponimia e hidronimia antiga e a lembranza dun home culto, intelixente e bo.

Carlos Búa Carballo. Universidade de Leipzig