logo sli

Dicionario CLUVI inglés-galego, 2ª edición revisada

(Baseado no Corpus CLUVI da Universidade de Vigo)

Portada Consultar dicionario In English

Sobre o Dicionario:

  1. Presentación
  2. Créditos
  3. Agradecementos
  4. Publicacións
  5. Fontes utilizadas

1. Presentación

O Dicionario CLUVI Inglés-Galego, elaborado no Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo, é unha obra con características propias dentro da tradición lexicográfica galega. En primeiro lugar, trátase dun dicionario baseado nun corpus representativo de textos ingleses traducidos ao galego. Este corpus textual de traducións inglés-galego forma parte do Corpus CLUVI. Todas as palabras inglesas que aparecen como entradas do dicionario están documentadas nos textos en inglés traducidos ao galego recompilados no Corpus CLUVI. Alén diso, todas as traducións galegas que se recollen no dicionario para esas palabras son traducións reais identificadas nas versións galegas dos textos ingleses incluídas no CLUVI. Para cada tradución seleccionada, o dicionario fornece un exemplo real de uso documentado no corpus. As persoas interesadas en consultar máis exemplos de uso dunha tradución, poden utilizar a interfaz web ao Corpus CLUVI dispoñíbel no enderezo http://sli.uvigo.gal/CLUVI/. Esta utilidade permite facer buscas simples e complexas (con comodíns) de palabras ailladas ou de secuencias de palabras, e observar as equivalencias plurilingües dos termos pescudados nos seus contextos de uso en traducións reais e documentadas. Nesta versión 2.2 (2012) do Dicionario CLUVI Inglés-Galego (2ª edición), formada por 20.000 entradas e 30.000 traducións, tentamos introducir no Dicionario as equivalencias inglés-galego máis frecuentes no Corpus CLUVI. Nas próximas versións, habemos de completar o dicionario con máis entradas e equivalencias tiradas do CLUVI.

2. Créditos

Dicionario CLUVI Inglés-Galego
Xavier Gómez Guinovart (coord.)

2ª edición revisada (versión 2.2) (20.000 entradas, 30.000 traducións), 2012 2ª edición (20.000 entradas, 30.000 traducións), 2008 1ª edición (versión 1.5) (6.677 entradas, 10.807 traducións), 2006

3. Agradecementos

Agradecemos a colaboración neste dicionario a Patricia Álvarez Sánchez, Beatriz Cotilla Pérez, Ana Belén Crespo Bastos, Lucía Domínguez Garrido, Segundo Feijoo Fariña, Aurora Fernández Fernández, Fco. Javier Fernández Lebrero, Ye Fernández Rodríguez, María Olivia Ferreiro González, Estefanía Lloret Fuentes, Fátima Lopo Casqueiro, Noelia Moreira Seijo, Carme Penas Alonso, Miguel Pérez Barbosa, Florentino Pérez García, Beatriz Seco Cao, Tania Seoane Diéguez, David Gil Cordido e Begoña Caldas Rodríguez.


4. Traballos de investigación


6. Fontes utilizadas

As fontes utilizadas para elaborar o dicionario forman parte do corpus textual de traducións inglés-galego recompiladas no Corpus CLUVI, onde poden ser libremente consultadas, e pertencen quer ao Corpus literario TECTRA inglés-galego (1.476.020 palabras), quer ao Corpus UNESCO inglés-galego-español-francés de divulgación científico-técnica (3.724.620 palabras), quer ao Corpus LOGALIZA de localización de software inglés-galego (2.375.157 palabras), quer ao Corpus VEIGA de subtitulación de películas inglés-galego (78.032 palabras).

- Listaxe das obras utilizadas como fontes:

6.1. Corpus literario TECTRA inglés-galego

[SEN]
6226 unidades de tradución: 61867 palabras (inglés) x 62256 palabras (galego)
GOLDING, W. 1954 (1962). Lord of the Flies. Faber & Faber, Londres.
GOLDING, W. 1993. O Señor das moscas. Sotelo Blanco, Santiago de Compostela. Trad. X. M. Gómez Clemente.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[TER]
2433 unidades de tradución: 32133 palabras (inglés) x 30675 palabras (galego)
GREENE, G. 1950 (1974, 3ª ed.). The Third Man. Heinemann, Londres.
GREENE, G. 1994. O terceiro home. Galaxia, Vigo. Trad. Mª Dolores M. Torres.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CHA]
1688 unidades de tradución: 31820 palabras (inglés) x 28805 palabras (galego)
LONDON, J. 1903 (1975, 16ª ed.). The Call of the Wild. Heinemann, Londres.
LONDON, J. 1982 (1983, 2ª ed.). A chamada da selva. Xerais, Vigo. Trad. Gonzalo Navaza.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[VIX]
6995 unidades de tradución: 67489 palabras (inglés) x 50704 palabras (galego)
SALINGER, J.D. 1951. The Catcher in the Rye. Penguin, Londres.
SALINGER, J.D. 1990 (1992, 4ª ed.). O vixía no centeo. Xerais, Vigo. Trad. X. Ramón F. Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[PER]
1632 unidades de tradución: 25915 palabras (inglés) x 24678 palabras (galego)
STEINBECK, J. 1945 (1986, 21ª ed.). The Pearl. Penguin, Nova York.
STEINBECK, J. 1990 (1993, 5ª ed.). A perla. Galaxia, Vigo. Trad. Benigno F. Salgado.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CAR]
3404 unidades de tradución: 70073 palabras (inglés) x 68432 palabras (galego)
WOLF, V. 1927 (1977, 18ª ed.). To the Lighthouse. Grafton Books, Londres.
WOLF, V. 1993. Cara ó faro. Sotelo Blanco, Santiago de Compostela. Trad. Manuela Palacios e Xavier Castro.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[RET]
5262 unidades de tradución: 86160 palabras (inglés) x 82144 palabras (galego)
JOYCE, J. 1916. A Portrait of the Artist as a Young Man. En http://etext.library.adelaide.edu.au
JOYCE, J. 1994. Retrato do artista cando novo. Edicións Laiovento, Santiago de Compostela. Trad. Vicente Araguas.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[GAL]
1455 unidades de tradución: 42965 palabras (inglés) x 42102 palabras (galego)
BELL, A.F.G. 1922. Spanish Galicia. John Lane The Bodley Head, Londres.
BELL, A.F.G. 1994. Galicia vista por un inglés. Galaxia, Vigo. Trad. X. M. Gómez Clemente.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[ASA]
6107 unidades de tradución: 59813 palabras (inglés) x 57836 palabras (galego)
CHRISTIE, A. 1934. Murder on the Orient Express. Harper Collins, Londres.
CHRISTIE, A. 2000. Asasinato no Orient Express. Galaxia, Vigo. Trad. Alberto Alvarez Lugrís
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[DAI]
1486 unidades de tradución: 21322 palabras (inglés) x 19446 palabras (galego)
JAMES, H. 1878. Daisy Miller. En http://www.4literature.net/Henry_James/Daisy_Miller/
JAMES, H. 1999. Daisy Miller. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Carmen Millán Varela.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ESP]
3325 unidades de tradución: 49896 palabras (inglés) x 45871 palabras (galego)
CHOPIN, K. 1899. The Awakening. En http://www.chopin.thefreelibrary.com/Awakening-and-Selected-Short-Stories
CHOPIN, K. 1999. O espertar. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Ana María Valladares Fernández,.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[RIP]
238 unidades de tradución: 6726 palabras (inglés) x 6847 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. Rip Van Winkle. En http://www.4literature.net/Washington_Irving/Rip_Van_Winkle/
IRVING, W. 1999. Rip Van Winkle. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[LEN]
331 unidades de tradución: 12158 palabras (inglés) x 12291 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. The Legend of Sleepy Hollow. En http://www.4literature.net/Washington_Irving/Legend_of_Sleepy_Hollow/
IRVING, W. 1999. A lenda de Sleepy Hollow. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TRE]
154 unidades de tradución: 2481 palabras (inglés) x 2164 palabras (galego)
POE, E.A. 1850. Three Sundays in a week. En http://www.4literature.net/Edgar_Allan_Poe/Three_Sundays_in_a_Week/
POE, E.A. 1999. Tres domingos nunha semana. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Marifé Vega Alba.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[PRO]
56 unidades de tradución: 2888 palabras (inglés) x 2668 palabras (galego)
SWIFT, J. 1729. Modest Proposal. En http://www.4literature.net/Jonathan_Swift/Modest_Proposal/
SWIFT, J. 1999. Unha humilde proposta. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Marifé Vega Alba.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[BES]
885 unidades de tradución: 18726 palabras (inglés) x 17346 palabras (galego)
JAMES, H. 1903. The beast in the jungle. En http://www.classicreader.com/read.php/sid.1/bookid.271/
JAMES, H. 1999. A besta na xungla. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Sandra Sanmiguel.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[LEG]
679 unidades de tradución: 10949 palabras (inglés) x 11607 palabras (galego)
TWAIN, M. 1906. The $30,000 Bequest. En http://www.4literature.net/Mark_Twain/The_30_000_Bequest_and_Other_Stories
TWAIN, M. 1999. O legado dos trinta mil dólares. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ERN]
2028 unidades de tradución: 20561 palabras (inglés) x 18394 palabras (galego)
WILDE, O. 1895. The importance of being Earnest. En http://www.hoboes.com/html/FireBlade/Wilde/earnest/
WILDE, O. 1999. A importancia de chamarse Ernesto. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Lupe de la Torre.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[EXP]
121 unidades de tradución: 2054 palabras (inglés) x 2051 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. The Adventure of the German Student. En http://whitewolf.newcastle.edu.au/words/authors/I/IrvingWashington/prose/germanstudent/germanstudent.html
IRVING, W. 1999. A experiencia do estudiante alemán. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[BIL]
479 unidades de tradución: 8346 palabras (inglés) x 8357 palabras (galego)
TWAIN, M. 1893. The 1,000,000 Pounds Bank-Note. En http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/MilPou.shtml
TWAIN, M. 1999. O billete do millón de libras. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Isabel Yáñez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ALH]
805 unidades de tradución: 19268 palabras (inglés) x 18619 palabras (galego)
IRVING, W. 1832. The Alhambra. En http://www.underthesun.cc/Classics/Irving/AlhambraThe/
IRVING, W. 1999. Contos da Alhambra. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Paulo R. Ballesteros.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TAN]
125 unidades de tradución: 2357 palabras (inglés) x 2241 palabras (galego)
Edward Bellamy. The Parable of the Water Tank. En http://www1.minn.net/~nup/PARABLE.HTM
Edward Bellamy. 2005. A Parábola do depósito de auga. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Elena Maure Noia.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[OIL]
116 unidades de tradución: 2690 palabras (inglés) x 2493 palabras (galego)
Ambrose Bierce. Oil of Dog & An Imperfect Conflagration. En http://www.gutenberg.org/etext/3715
Ambrose Bierce. 2005. Contos: Aceite de can e Unha conflagración imperfecta. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Moisés Rodríguez Barcia.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[HAL]
257 unidades de tradución: 5773 palabras (inglés) x 5929 palabras (galego)
Ambrose Bierce. The death of Halpin Frayser. En http://www.gutenberg.org/etext/4366
Ambrose Bierce. 2005. A morte de Halpin Frayser. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Emilio Pérez Frenández.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[BIR]
194 unidades de tradución: 3887 palabras (inglés) x 3466 palabras (galego)
Jeremiah Curtin. Birth of Fin MacCumhail. En http://celt.net/Celtic/Myths/fin01.html
Jeremiah Curtin. 2005. O nacemento de Fin Maccumhail. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Karina Duro.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[EDW]
159 unidades de tradución: 4080 palabras (inglés) x 4248 palabras (galego)
Nathaniel Hawthorne. Edward Randolph's Portrait. En http://www.eldritchpress.org/nh/erp.html
Nathaniel Hawthorne. 2005. O retrato de Edward Randolph. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. L. C. Carballal.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[MOR]
137 unidades de tradución: 5474 palabras (inglés) x 5285 palabras (galego)
Mary Shelley. The Mortal Immortal. A Tale. En http://www.rc.umd.edu/editions/mws/immortal/mortal.html
Mary Shelley. 2005. Conto do mortal inmortal. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Ana Vidal Castiñeira.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[DOD]
265 unidades de tradución: 3636 palabras (inglés) x 4254 palabras (galego)
Mary Shelley. 1826. Roger Dodsworth: The Reanimated Englishman. En www.cf.ac.uk/encap/sections/ literature/rogerdodsworth.pdf
Mary Shelley. 2005. Roger Dodsworth. O inglés reanimado. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Ana Vidal Castiñeira.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[FAB]
114 unidades de tradución: 1724 palabras (inglés) x 1755 palabras (galego)
Robert Louis Stevenson. Fables. En http://robert-louis-stevenson.classic-literature.co.uk/fables/
Robert Louis Stevenson. 2005. Dúas fábulas. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Laura Sáez.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[RID]
363 unidades de tradución: 4135 palabras (inglés) x 3661 palabras (galego)
John Millington Synge. Riders to the Sea. En hhttp://www.classicreader.com/booktoc.php/sid.7/bookid.1346/
John Millington Synge. 2005. Xinetes cara ao mar. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Martín Veiga
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CEL]
249 unidades de tradución: 4562 palabras (inglés) x 4193 palabras (galego)
William Butler Yeats. The Celtic Twilight. En http://www.sacred-texts.com/neu/yeats/twi/index.htm
William Butler Yeats. 2005. Contos (de Celtic Twilight). Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Paulo Martínez Lema. Revisado por Ana Isabel Boullón Agrelo.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[LET]
704 unidades de tradución: 24103 palabras (inglés) x 26151 palabras (galego)
Thomas de Quincey. Letter to a young man whose education has been neglected. En http://www.hti.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=moa;cc=moa;sid=759246c9a7064b1c1a2cb307d4dbf33d;q1=letters%20to%20a%20young%20man;idno=abk0213.0015.001;view=toc
Thomas de Quincey. 2005. Cartas a un mozo que levou unha educación descoidada. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[BUR]
262 unidades de tradución: 5463 palabras (inglés) x 4972 palabras (galego)
Edgar Allan Poe. A Premature Burial. En http://eserver.org/books
Edgar Allan Poe. 2005. O enterro prematuro. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[TEM]
2038 unidades de tradución: 32282 palabras (inglés) x 31315 palabras (galego)
WELLS, H.G. 1898 (1992). The Time Machine. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
WELLS, H.G. 1999. A máquina do tempo. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Raúl Araya Tauler.
Responsábel do aliñamento: Lorena Meizoso Allegue.

[LEO]
81 unidades de tradución: 2435 palabras (inglés) x 2155 palabras (galego)
POE, E.A. 1850 (2000). Eleonora. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
POE, E.A. 1999. Leonora. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Mayte Lorenzo.
Responsábel do aliñamento: Anxo Otero Ruiz.

[CAS]
199 unidades de tradución: 2364 palabras (inglés) x 2034 palabras (galego)
POE, E.A. 1846. The Cask of Amontillado. En http://www.poedecoder.com/Qrisse/works/amontillado.html
POE, E.A. 2005. O bocoi de amontillado. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Servando Doval.
Responsábeis do aliñamento: Adriana Lago Pena, Miguel López Docampo e Rosa Lubián Campos6.2. Corpus UNESCO inglés-galego-español-francés de divulgación científico-técnica

[C01]
1399 segmentos aliñados: 29756 palabras (inglés) x 28798 palabras (galego) x 31032 palabras (español) x 29875 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 1998. Human rights: the struggle continues.
O Correo da Unesco, novembro de 1998. Dereitos humanos: unha tarefa inconclusa. Trad. Gonzalo Constenla Bergueiro
El Correo de la Unesco, outubro de 1998. Derechos humanos: una tarea inconclusa.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 1998. Droits humains: une conquête inachevée.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C02]
1505 segmentos aliñados: 30087 palabras (inglés) x 28740 palabras (galego) x 28650 palabras (español) x 29727 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 2000. Education for all. Schools reach out.
O Correo da Unesco, abril de 2000. Educación para todos: a escola abre as súa portas. Trad. Pilar Vilaboi
El Correo de la Unesco, marzo de 2000. Educación para todos: la escuela abre sus puertas.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 2000. Éducation pour tous. Quand l'école sort de ses murs.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C03]
1578 segmentos aliñados: 28896 palabras (inglés) x 27569 palabras (galego) x 29655 palabras (español) x 27587 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 2000. The rage for Asian cinema.
O Correo da Unesco, novembro de 2000. Cámaras e enxeño: nacen outros cines. Trad. Raúl Araya
El Correo de la Unesco, outubro de 2000. Cámaras e ingenio: nacen otros cines.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 2000. Les cinémas d'Orient crèvent l'écran.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C04]
1586 segmentos aliñados: 29995 palabras (inglés) x 29750 palabras (galego) x 29714 palabras (español) x 30844 palabras (francés)
The Unesco Courier, febreiro de 1999. What price water?.
O Correo da Unesco, marzo de 1999. Auga escasa, auga cara. Trad. Carlos Díaz Abraira
El Correo de la Unesco, febreiro de 1999. Agua escasa,agua cara.
Le Courier de l'Unesco, febreiro de 1999. Eau douce: à quel prix?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C05]
1346 segmentos aliñados: 25860 palabras (inglés) x 24645 palabras (galego) x 27234 palabras (español) x 26096 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 2001. Colour, nation, ethnic hate…Why racism?.
O Correo da Unesco, outubro de 2001. Racismo: un mal sen fronteiras. Trad. Xosé M. Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 2001. Racismo: un mal sin fronteras.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 2001. Couleur, nation, ethnie, caste… Pourquoi le racisme?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C06]
1481 segmentos aliñados: 27003 palabras (inglés) x 26189 palabras (galego) x 27995 palabras (español) x 26619 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 2001. Volunteers: the power of kindness.
O Correo da Unesco, xullo de 2001. Voluntariado: unha riqueza invisible. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, xuño de 2001. Voluntariado: una riqueza invisible.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 2001. Le bénévolat, une richesse invisible.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C07]
1538 segmentos aliñados: 27381 palabras (inglés) x 27054 palabras (galego) x 28670 palabras (español) x 27044 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 2001. They're watching you…Privacy in a wired world.
O Correo da Unesco, abril de 2001. A tecnoloxía ó asalto da intimidade. Trad. Xosé Torres Pomar
El Correo de la Unesco, marzo de 2001. La tecnología al asalto de la intimidad.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 2001. Un espion entre dans votre réfrigérateur...
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C08]
1344 segmentos aliñados: 27475 palabras (inglés) x 25941 palabras (galego) x 28175 palabras (español) x 28056 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 2000. The other face of globalization.
O Correo da Unesco, outubro de 2000. Mundialización: o espertar cidadán. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, setembro de 2000. Mundialización: el despertar ciudadano.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 2000. L'autre mondialisation: l'éveil citoyen.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C09]
1441 segmentos aliñados: 27290 palabras (inglés) x 27179 palabras (galego) x 28767 palabras (español) x 27899 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 2000. Languages: conflict or coexistence?.
O Correo da Unesco, maio de 2000. Guerra e paz na fronte das linguas. Trad. Olga Sánchez Rodríguez
El Correo de la Unesco, abril de 2000. Guerra y paz en el frente de las lenguas.
Le Courier de l'Unesco, abril de 2000. Guerre et paix des langues.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C10]
1404 segmentos aliñados: 28182 palabras (inglés) x 27209 palabras (galego) x 29301 palabras (español) x 28878 palabras (francés)
The Unesco Courier, xaneiro de 2000. International Year 2000: Peace is in our hands.
O Correo da Unesco, febreiro de 2000. Ano internacional 2000: A paz día a día. Trad. Aquilino Alonso Núñez
El Correo de la Unesco, xaneiro de 2000. Año Internacional 2000: la paz día a día.
Le Courier de l'Unesco, xaneiro de 2000. L'Année internationale 2000: la paix au quotidien.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C11]
1397 segmentos aliñados: 29518 palabras (inglés) x 29046 palabras (galego) x 30805 palabras (español) x 30383 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 1999. A new deal for the poor.
O Correo da Unesco, abril de 1999. A nova faciana da pobreza. Trad. María Luísa Fernández Somoza e Xosé Torres Romar
El Correo de la Unesco, marzo de 1999. El nuevo rostro de la pobreza.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 1999. Pauvreté: nouvelles donnes.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C12]
1922 segmentos aliñados: 39348 palabras (inglés) x 38394 palabras (galego) x 41193 palabras (español) x 41960 palabras (francés)
The Unesco Courier, xullo-agosto de 1999. Tourism and culture: rethinking the mix.
O Correo da Unesco, agosto-setembro de 1999. Turismo e cultura, compañeiros de ruta. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, xullo-agosto de 1999. Turismo y cultura, compañeros de ruta.
Le Courier de l'Unesco, xullo-agosto de 1999. Tourisme et culture: un mariage d'intérêts.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C13]
1322 segmentos aliñados: 27996 palabras (inglés) x 27623 palabras (galego) x 29751 palabras (español) x 28485 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 1998. Immigrants on the borderline.
O Correo da Unesco, decembro de 1998. Inmigrantes, o mito das fronteiras. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, novembro de 1998. Inmigrantes, bienvenidos o indeseados.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 1998. Immigrés: le mythe des frontières.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C14]
1560 segmentos aliñados: 29802 palabras (inglés) x 29834 palabras (galego) x 31628 palabras (español) x 31184 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 1999. The spell of sport.
O Correo da Unesco, maio de 1999. A febre do deporte. Trad. María Dolores Sánchez Palomino
El Correo de la Unesco, abril de 1999. La fiebre del deporte.
Le Courier de l'Unesco, abril de 1999. Sport passion.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C15]
2297 segmentos aliñados: 43865 palabras (inglés) x 40919 palabras (galego) x 43826 palabras (español) x 43065 palabras (francés)
The Unesco Courier, xullo-agosto de 2000. Youth's sonic forces.
O Correo da Unesco, agosto-setembro de 2000. Música: a mocidade marca o ritmo. Trad. Mercedes Penoucos Castiñeiros
El Correo de la Unesco, xullo-agosto de 2000. Música: la juventud marca el ritmo.
Le Courier de l'Unesco, xullo-agosto de 2000. Musiques: génération fusion.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C16]
1467 segmentos aliñados: 28432 palabras (inglés) x 26280 palabras (galego) x 28092 palabras (español) x 26638 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 2001. Science and creation. The riddle in the skies.
O Correo da Unesco, xuño de 2001. Ciencia e relixión. O enigma da Creación. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, maio de 2001. Ciencia y religión. El enigma de la Creación.
Le Courier de l'Unesco, maio de 2001. Sciences et croyances. Il était une fois la Création.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C17]
1437 segmentos aliñados: 28420 palabras (inglés) x 29485 palabras (galego) x 30973 palabras (español) x 29651 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 1998. Higher education... and after?.
O Correo da Unesco, outubro de 1998. A educación superior, ¿e despois que?. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 1998. La educación superior, ¿y después qué?.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 1998. L'enseignement supérieur, et après?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C18]
1428 segmentos aliñados: 29457 palabras (inglés) x 28273 palabras (galego) x 30266 palabras (español) x 30019 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 1999. Bioethics the lure of the perfect child.
O Correo da Unesco, outubro de 1999. Bioética: ante a tentación do fillo perfecto. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 1999. Bioética: ante la tentación del hijo perfecto.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 1999. Bioéthique: la tentation de l'enfant parfait.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C19]
1342 segmentos aliñados: 26647 palabras (inglés) x 26473 palabras (galego) x 28303 palabras (español) x 27857 palabras (francés)
The Unesco Courier, febreiro de 2000. Small media, new voices.
O Correo da Unesco, marzo de 2000. Novas voces da información. Trad. María Dolores Sánchez Palomino
El Correo de la Unesco, febreiro de 2000. Nuevas voces de la información.
Le Courier de l'Unesco, febreiro de 2000. Petits médias, nouvelles voix.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C20]
1493 segmentos aliñados: 29136 palabras (inglés) x 28378 palabras (galego) x 29901 palabras (español) x 29054 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 1999. Who owns science?.
O Correo da Unesco, xuño de 1999. De quen é a ciencia?. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, maio de 1999. ¿Quién posee la ciencia?.
Le Courier de l'Unesco, maio de 1999. À qui profite la science?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C21]
1448 segmentos aliñados: 28035 palabras (inglés) x 26945 palabras (galego) x 28976 palabras (español) x 28463 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 2000. Biodiversity: a friend for life.
O Correo da Unesco, xuño de 2000. A biodiversidade, fonte de toda vida. Trad. Ana Isabel Boullón Agrelo
El Correo de la Unesco, maio de 2000. La diversidad, fuente de toda vida.
Le Courier de l'Unesco, maio de 2000. Biodiversité: la vie en partage.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C22]
1349 segmentos aliñados: 26885 palabras (inglés) x 26258 palabras (galego) x 28127 palabras (español) x 27132 palabras (francés)
The Unesco Courier, decembro de 2000. Seven writers in a world of wonders.
O Correo da Unesco, xaneiro de 2001. Sete escritores recrean o patrimonio mundial. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, decembro de 2000. Siete escritores recrean el patrimonio mundial.
Le Courier de l'Unesco, decembro de 2000. Sept écrivains aux pays des merveilles.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C23]
1537 segmentos aliñados: 29650 palabras (inglés) x 29123 palabras (galego) x 30453 palabras (español) x 29775 palabras (francés)
The Unesco Courier, decembro de 1999. Memory: making peace with a violent past.
O Correo da Unesco, xaneiro de 2000. Despois do horror: a lembranza e o esquecemento. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, decembro de 1999. Después del horror: la memoria y el olvido.
Le Courier de l'Unesco, decembro de 1999. Horreurs d'hier: la mémoire et l'oubli.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C24]
1485 segmentos aliñados: 29232 palabras (inglés) x 28724 palabras (galego) x 30885 palabras (español) x 30037 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 2000. Women's long march to power.
O Correo da Unesco, xullo de 2000. Cidadás ó poder. Trad. Miguel Labarca
El Correo de la Unesco, xuño de 2000. Ciudadanas al poder.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 2000. Aux pouvoirs, citoyennes!.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C25]
1432 segmentos aliñados: 26822 palabras (inglés) x 26256 palabras (galego) x 28211 palabras (español) x 26368 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 2001. Politics and profit. Scholars at risk.
O Correo da Unesco, decembro de 2001. Investigación: a liberdade condicional. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, novembro de 2001. Investigación: la libertad condicional.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 2001. Sciences et croyances. Il était une fois la Création.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C26]
1506 segmentos aliñados: 26859 palabras (inglés) x 26169 palabras (galego) x 28123 palabras (español) x 26832 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 2001. Stop the art thieves!.
O Correo da Unesco, maio de 2001. Saqueo do atrimonio: A toma de consciencia. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, abril de 2001. Saqueo del patrimonio: la toma de conciencia.
Le Courier de l'Unesco, abril de 2001. Contre les pilleurs et les vandales: sauvons nos trésors.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C27]
1327 segmentos aliñados: 26266 palabras (inglés) x 25613 palabras (galego) x 27220 palabras (español) x 25580 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 2000. Education: the last frontier for profit.
O Correo da Unesco, decembro de 2000. ¿Son compatibles a educación e o mercado?. Trad. Valentín Arias
El Correo de la Unesco, novembro de 2000. ¿Son compatibles la educación y el mercado?.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 2000. Éducation: un marché de 2 000 milliards de dollars.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C28]
1456 segmentos aliñados: 26935 palabras (inglés) x 26150 palabras (galego) x 28117 palabras (español) x 26966 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 2001. Will wars be fought over water, as they have been over oil?.
O Correo da Unesco, novembro de 2001. Auga: ¿Conflicto ou negociación?. Trad. Mercedes Penoucos Castiñeiras
El Correo de la Unesco, outubro de 2001. Agua: ¿Conflicto o negociación?.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 2001. Grands fleuves: du conflit au partage.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C29]
1495 segmentos aliñados: 28834 palabras (inglés) x 27141 palabras (galego) x 29433 palabras (español) x 28668 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 1999. The big city or bust: Surviving the South's urban revolution.
O Correo da Unesco, xullo de 1999. Cidades do Sur: A chamada da urbe. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, xuño de 1999. Ciudades del Sur: La llamada de la urbe.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 1999. Sud: vivre en ville coûte que coûte.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C30]
1540 segmentos aliñados: 28049 palabras (inglés) x 26475 palabras (galego) x 28681 palabras (español) x 27841 palabras (francés)
The Unesco Courier, xaneiro de 2001. Land, debt, seeds of wrath... The new peasants' revolt.
O Correo da Unesco, febreiro de 2001. Da fame ós OXM: a iniciativa campesiña. Trad. Xesús Riveiro
El Correo de la Unesco, xaneiro de 2001. Del hambre a los OGM: la iniciativa campesina.
Le Courier de l'Unesco, xaneiro de 2001. De la faim aux OGM: les paysans ripostent.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C31]
1545 segmentos aliñados: 27539 palabras (inglés) x 27902 palabras (galego) x 29571 palabras (español) x 26906 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 1999. Getting youth through the Aids crisis.
O Correo da Unesco, novembro de 1999. Pola educación da mocidade contra a SIDA. Trad. Carmen Hermida Gulías
El Correo de la Unesco, outubro de 1999. Por la educación de los jóvenes contra el sida.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 1999. La montée du sida: alertez les jeunes!.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C32]
1498 segmentos aliñados: 28046 palabras (inglés) x 27697 palabras (galego) x 30357 palabras (español) x 27116 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 1999. Making the leap to a rule of law.
O Correo da Unesco, decembro de 1999. Países en transición: en nome da lei. Trad. Valentín Arias
El Correo de la Unesco, novembro de 1999. Países en transición: en nombre de la ley.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 1999. Pays en transition: la loi en marche.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.6.3. Corpus LOGALIZA de localización de software inglés-galego

[WIN]
30792 unidades de tradución: 248575 palabras (galego) x 228958 palabras (inglés)
Windows XP, versión en inglés, 2006. http://www.microsoft.com/.
Windows XP, versión en galego, 2006. http://www.microsoft.com/.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[OOO]
69081 unidades de tradución: 623109 palabras (galego) x 601192 palabras (inglés)
OpenOffice 2.0, versión en inglés, 2006. http://www.openoffice.org/.
OpenOffice 2.0, versión en galego, 2006. http://www.mancomun.org/.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[GNO]
34056 unidades de tradución: 149081 palabras (galego) x 128772 palabras (inglés)
Gnome 2.18, versión en inglés, 2007. http://www.gnome.org/.
Gnome 2.18, versión en galego, 2007. Trad. http://www.trasno.net/ - Coord. trad. Ignacio Casal Quinteiro
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DEB]
1669 unidades de tradución: 22801 palabras (galego) x 20268 palabras (inglés)
Debian GNU/Linux 4.0r3 "etch", versión en inglés , 2008. http://www.debian.org/international/l10n/po/en.
Debian GNU/Linux 4.0r3 "etch", versión en galego, 2008. http://www.debian.org/international/l10n/po/gl. Trad. Proxecto Trasno - http://www.trasno.net
Responsábel do aliñamento: Javier Peleteiro Nieto.

[KDE]
32138 unidades de tradución: 182701 palabras (galego) x 169700 palabras (inglés)
KDE 3.5.7, versión en inglés, 2008. http://kde.org/.
KDE 3.5.7, versión en galego, 2008. http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=gl. Trad. Proxecto Trasno (http://www.trasno.net). Coord. trad. Xabi G.Feal
Responsábel do aliñamento: Javier Peleteiro Nieto.6.4. Corpus VEIGA de subtitulación de películas inglés-galego

[AXU]
782 unidades de tradución: 3391 palabras (inglés) x 3023 palabras (galego)
Axuste de contas (City of industry). 1998. Dirixida por John Irvin.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[CHU]
1016 unidades de tradución: 4750 palabras (inglés) x 4130 palabras (galego)
A noiva de Chucky (Bride of Chucky). 1998. Dirixida por Ronny Yu.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[PAR]
1486 unidades de tradución: 8549 palabras (inglés) x 5605 palabras (galego)
Paris-Texas. 1984. Dirixida por Wim Wenders.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[AFT]
1300 unidades de tradución: 6839 palabras (inglés) x 5811 palabras (galego)
Afterglow. 1997. Dirixida por Alan Rudolph.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[NAP]
1470 unidades de tradución: 6815 palabras (inglés) x 6075 palabras (galego)
Napoleón (Napoleon). 1997. Dirixida por Mario Andreacchio.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[PEI]
1636 unidades de tradución: 9176 palabras (inglés) x 6699 palabras (galego)
Coma peixe na auga (Shooting fish). 1997. Dirixida por Stefan Schwartz.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[SAN]
1027 unidades de tradución: 4353 palabras (inglés) x 3266 palabras (galego)
Sangue e viño (Blood and wine). 1996. Dirixida por Bob Rafelson.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.
Portada Consultar dicionario In English


Seminario de Lingüística Informática (SLI), 2005-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart