Como facer buscas

As buscas simples no CLUVI pódense facer doadamente escribindo nas celas do formulario de busca a palabra que se queira consultar nunha lingua ou en varias, e calcando despois no botón de "Procurar".

Se a procura está constituída por un lema dunha lingua, os textos resultado da busca poderán incluír mediante códigos de cores suxestións sobre as súas equivalencias léxicas nas distintas linguas da tradución.

As buscas no CLUVI de expresións máis complexas pódense facer mediante o uso de expresións regulares de tipo PCRE (Perl Compatible Regular Expressions). As expresións regulares son secuencias de caracteres e símbolos que describen como é a cadea de texto buscada. Por exemplo:

Os símbolos máis importantes que se poden utilizar para construír unha expresión regular de tipo PCRE son os seguintes:

Símbolos para caracteres
Símbolos de repetición
Símbolos de literalidade