Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Audiolibros

CONSUMER ES-GL-CA-EU
Corpus CONSUMER de información sobre consumo español-galego-catalán-éuscaro

5.586.431 palabras, 89.780 unidades de tradución: 1.768.998 palabras (español) x 1.248.520 palabras (galego) x 1.368.600 palabras (catalán) x 1.200.313 palabras (éuscaro)

[CM1]-[CM4]
Revista Consumer Eroski: versión en español, galego, catalán e éuscaro, xaneiro 1998-setembro 2006.
http://revista.consumer.es
Responsábel do aliñamento: Asier Alcázar, Universidade de Southern California.