logo sli

Corpus CTG - Corpus Técnico do Galego

Corpus Técnico do Galego anotado con morfoloxía e semántica léxica


Palabra ou lema:


Categoría gramatical:
WordNet 3.0 ILI ?:
ili-30-
(Por exemplo: 14852450-n)
Seleccione un corpus:
Composición do CTG Galnet - WordNet do Galego Corpus SensoGal (SemCor) In English