Publicacións dos investigadores

 • Carme Hermida Gulías (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 117-134 - Artigo
 • Ramón Lorenzo (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 533-537 - Artigo
 • Ramón Lorenzo (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 529-531 - Artigo
 • Historia da lingua galega

  Antón Santamarina, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Libro
 • Léxicos: matemáticas, física, química

  Antón Santamarina, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Libro
 • Sprachnormierung und Standardsprache (Norma e estándar)

  Antón Santamarina (1988): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), G. Holtus / M. Metzelin / C. Schmit (coords.), Tübingen: Max Niemeyer, 6, 66-79 - Capítulo de libro
 • "O estado da lingua. Perspectivas de futuro"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1988): Actas das III Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 59-66 - Capítulo de libro
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (II)"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias, B. Roig (1988): Revista Galega de Educación, nº 6, Vigo: Ed. Xerais de Galicia, 82-85 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 79-107 - Artigo
 • Diccionario normativo galego-castelán

  Henrique Monteagudo, X. García Cancela, Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, Ernesto X. González Seoane, Carme Hermida Gulías, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Libro
 • "La lengua gallega"

  Ramón Lorenzo, Rosario Álvarez (1988): Enciclopedia temática de Galicia. Música, Lengua y Literatura, Barcelona: Nauta, 67-126 - Artigo
 • "Caracterización e aspectos dinámicos dunha situación lingüística conflictiva: o caso galego"

  Rosario Álvarez (1988): Els processos de normalització lingüística a l'Estat espanyol actual, Rafael Alemany Ferrer (ed.), Alacante: Ajuntament de Benidorm / Universitat d'Alacant, 83-109 [O volume recolle as contribucións presentadas nos Cursos Internacionals de Benidorm: Els processos de normalització lingüística a l'Estat Espanyol actual (Benidorm, 1986)] - Capítulo de libro
 • "Consideracións sobre a metafonía nominal galega"

  Rosario Álvarez (1988): Homenagem a Joseph M. Piel por ocasiâo do seu 85º aniversário, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 141-157 - Capítulo de libro
 • "Escribir en galego: Otero Pedrayo"

  Rosario Álvarez (1988): Otero Pedrayo na revista Nós: 1929-1936 (Escolma). [Selección do] Departamento de Filoloxía Galega; Estudio lingüístico por Rosario Álvarez Blanco; Estudio Literario por Anxo Tarrío Varela, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-23 - Libro
 • Xosé Henrique Costas González (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 385-391 - Artigo
 • "Plan de Redacción 1, 2, 3, 4. Unha aportación didáctica"

  Carme Ares Vázquez (1987): Revista Galega de Educación, nº 4, Vigo: Edicións Xerais - Artigo
 • "Presupostos pedagóxicos para o ensino do galego oral"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1987): Actas das II Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 163-168 - Capítulo de libro
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (I)"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias, B. Roig (1987): Revista Galega de Educación, nº 5, Revista Galega de Educación, nº 5, 78-81 - Artigo
 • Carme Hermida Gulías (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 489-496 - Artigo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 217-270 - Artigo

Páxinas