Publicacións de Serafín Alonso Pintos

 • Serafín Alonso Pintos (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 49-62 - Artigo
 • “Ao servizo dun pobo real e concreto. O Instituto da Lingua e a ortografía do galego moderno”
  Serafín Alonso Pintos (2011): Grial, 191, 22-27 - Artigo
 • O proceso de codificación do galego moderno
  Serafín Alonso Pintos (2006): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • “A Academia e a regulación do galego escrito. As normas de 1970 e 1971”
  Serafín Alonso Pintos (2006): Grial, 171, 50-55 - Artigo
 • O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980)
  Serafín Alonso Pintos (2006): , A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Libro
 • Serafín Alonso Pintos (2005): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez / Henrique Monteagudo (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 189-199 - Capítulo de libro
 • Para unha historia do estándar galego. As propostas do período 1966-1980
  Serafín Alonso Pintos (2002): , Madrid: UNED - Libro
 • "O ideal de lingua na Gramática de Carballo Calero”
  Serafín Alonso Pintos (2000): Grial, 147, 461- 474 - Artigo