Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. I. Morfoloxía verbal 
  • Ano de publicación: 1990
  • Número de mapas: 430
  • Número de formas: 1172
  • Número medio de formas por mapa: 2
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Agradeces, -e, -emos, -edes, -en
agradece
agradecedes
agradecemos
agradecen
agradeces
87I180
Agradeza, -as, -a, -amos, -ades, -an
agradeza (P1)
agradeza (P3)
agradezades
agradezamos
agradezan
agradezas
88I182
Agradezo
agradezo
83I174
Agradezo (-zo/-zco)
agradezo
84I176
Agradezo (realización do g)
agradezo
85I176
Agradezo (realización do z)
agradezo
86I178
Andaches
andaches
201I382
Andamos
andamos (IP)
203I386
Andara, -as, -a, -amos, -ades, -an
andara (P1)
andara (P3)
andarades
andaramos
andaran
andaras
206I392
Andaron
andaron
205I390
Andase, -es, -e, -emos, -edes, -en
andase (P1)
andase (P3)
andasedes
andasemos
andasen
andases
208I396
Andastes
andastes
204I388
Ande, -es, -e, -emos, -edes, -en
ande (P1)
ande (P3)
andedes
andemos
anden
andes
207I394
Andei
andei
200I380
Andou
andou
202I384
Cabes, -e, -emos, -edes, -en
cabe
cabedes
cabemos
caben
cabes
210I400
Caber
caber
220I420
Cabía, -as, -a, -amos, -ades, -an
cabía (P1)
cabía (P3)
cabiades
cabiamos
cabían
cabías
211I402
Caer
caer
160I296
Caiba, -as, -a, -an
caiba (P1)
caiba (P3)
caiban
caibas
217I414
Caibamos, -ades
caibades
caibamos
218I416
Caibo
caibo
209I398
Canto, -as, -a, -amos, -an
canta (IPr)
cantamos (IPr)
cantan
cantas
canto
1I46
Canta, -ade
canta (Imp)
cantade
26I92
Cantaba, -as, -a, -an
cantaba (P1)
cantaba (P3)
cantaban
cantabas
3I50
Cantabades
cantabades
5I54
Cantabades (acentuación)
cantabades
5 bisI56
Cantabades (distribución do SNP)
cantabades
5 terI56
Cantabamos
cantabamos
4I52
Cantaches
cantaches
7I60
Cantades
cantades
2I48
Cantado
cantado
33I104
Cantamos
cantamos (IP)
9I62
Cantando
cantando
32I104
Cantar
cantar
27I94
Cantara, -as, -a, -an
cantara (P1)
cantara (P3)
cantaran
cantaras
12I68
Cantarades
cantarades
14I72
Cantaramos
cantaramos
13I70
Cantardes
cantardes
30I100
Cantaredes
cantaredes
17I76
Cantarei
cantarei
15I74
Cantaren
cantaren
31I102
Cantares
cantares
28I96
Cantariades
cantariades
20I80
Cantariamos
cantariamos
19I78
Cantarmos
cantarmos
29I98
Cantaron
cantaron
11I66
Cantarás, -á, -emos, -án
cantará
cantarán
cantarás
cantaremos
16I74
Cantaría, -as, -a, -an
cantaría (P1)
cantaría (P3)
cantarían
cantarías
18I78
Cantase, -es, -e, -en
cantase (P1)
cantase (P3)
cantasen
cantases
23I86
Cantasedes
cantasedes
25I90
Cantasemos
cantasemos
24I88
Cantastes
cantastes
10I64
Cante, -es, -e, -emos, -en
cante (P1)
cante (P3)
cantemos
canten
cantes
21I82
Cantedes
cantedes
22I84
Cantei
cantei
6I58
Cantou
cantou
8I62
Ceo anubrado
ceo anubrado
41I114
Chego, -as, -a, -amos, -ades, -anChegue, -es, -e,-emos, -edes, -en Chega, -ade
chega (Imp)
chega (IPr)
chegade
chegades
chegamos
chegan
chegas
chego
chegue (P1)
chegue (P3)
cheguedes
cheguemos
cheguen
chegues
34I106
Colla, -as, -a, -an
colla (P1)
colla (P3)
collan
collas
62I144
Collades
collades
64I146
Collamos
collamos
63I144
Collo, -es, -e, -en
colle (IPr)
collen
colles
collo
44I118
Colle
colle (Imp)
68I154
Collede
collede
69I156
Colledes
colledes
46I120
Collemos (IP)
collemos (IP)
56I134
Collemos (IPI)
collemos (IPr)
45I118
Collendo
collendo
71I158
Coller
coller
70I158
Collera, -as, -a, -an
collera (P1)
collera (P3)
colleran
colleras
59I140
Collerades
collerades
61I142
Colleramos
colleramos
60I140
Colleron
colleron
58I138
Collese, -es, -e, -en
collese (P1)
collese (P3)
collesen
colleses
65I148
Collesedes
collesedes
67I152
Collesemos
collesemos
66I150
Collestes
collestes
57I136
Colleu
colleu
55I132
Colliades
colliades
49I124
Colliamos
colliamos
48I122
Colliches
colliches
54I130
Colliches (-che-/-ste-)
colliches (-che-/-ste-)
52I128
Colliches (-e/-es)
colliches (-e/-es)
53I128
Colliches (VT)
colliches (VT)
51I126
Collido, -a
collida
collido
72I160
Collía, -as, -a, -an
collía (P1)
collía (P3)
collían
collías
47I120
Collín
collín
50I126
Corto, -as, -a, -amos, -ades, -anCorte, -es, -e,-emos, -edes, -en Corta, -ade
corta (Imp)
corta (IPr)
cortade
cortades
cortamos
cortan
cortas
corte (P1)
corte (P3)
cortedes
cortemos
corten
cortes
corto
36I108
Coubeches
coubeches
213I406
Coubemos, -estes, -eron
coubemos
couberon
coubestes
215I410
Couben
couben
212I404
Coubera, -as, -a, -amos, -ades, -an
coubera (P1)
coubera (P3)
couberades
couberamos
couberan
couberas
216I412
Coubese, -es, -e, -emos, -edes, -en
coubese (P1)
coubese (P3)
coubesedes
coubesemos
coubesen
coubeses
219I418
Coubo
coubo
214I408
Dades
dades
222I422
Dea, -as, -a, -an
dea (P1)
dea (P3)
dean
deas
230I438
Deamos, -ades
deades
deamos
231I440
Deches
deches
224I426
Dei
dei
223I424
Demos
demos
226I430
Dera, -as, -a, -amos, -ades, -an
dera (P1)
dera (P3)
derades
deramos
deran
deras
229I436
Deron
deron
228I434
Dese, -es, -e, -en
dese (P1)
dese (P3)
desen
deses
232I442
Destes
destes
227I432
Deu
deu
225I428
Digo, dis, di, din
di (IPr)
digo
din
dis
234I446
Di, dicide
di (Imp)
dicide
241I460
Dicimos, -ides
dicides
dicimos
235I448
Dicindo
dicindo
243I464
Dicir
dicir
242I462
Dicía, -as, -a, -amos, -ades, -an
dicía (P1)
dicía (P3)
diciades
diciamos
dicían
dicías
236I450
Diga, -as, -a, -amos, -ades, -an
diga (P1)
diga (P3)
digades
digamos
digan
digas
239I456
Direi, -ás, -á, -emos, -edes, -án
dirá
dirán
dirás
diredes
direi
diremos
238I454
Dito
dito
244I464
Dixen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
dixeches
dixemos
dixen
dixeron
dixestes
dixo
237I452
Dixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
dixese (P1)
dixese (P3)
dixesedes
dixesemos
dixesen
dixeses
240I458
Dorme
dorme
193I360
Dou, dás, dá, damos, dan
dá (IPr)
damos
dan
dás
dou
221I420
Dá, dade
dá (Imp)
dade
233I444
Enxoito
enxoito
39I110
Era,-as, -a, -amos,-ades, -an
era (P1)
era (P3)
erades
eramos
eran
eras
358I690
Es
es
353I682
Estade
estade
252I480
Estar
estar
253I482
Estea, -as, -a, -an
estea (P1)
estea (P3)
estean
esteas
248I472
Esteamos, -ades
esteades
esteamos
249I474
Estiven
estiven
246I468
Estivera, -as, -a, -amos, -ades, -an
estivera (P1)
estivera (P3)
estiverades
estiveramos
estiveran
estiveras
247I470
Estivese, -es, -e, -emos, -edes, -en
estivese (P1)
estivese (P3)
estivesedes
estivesemos
estivesen
estiveses
250I476
Estou, -ás, -á, -án
está (IPr)
están
estás
estou
245I466
Está
está (Imp)
251I478
Fai, facede
facede
fai (Imp)
270I516
Facemos, -edes
facedes
facemos
256I488
Facer
facer
271I518
Facía, -as, -a, -amos, -ades, -an
facía (P1)
facía (P3)
faciades
faciamos
facían
facías
258I492
Faga, -as, -a, -an
faga (P1)
faga (P3)
fagan
fagas
267I510
Fagamos, -ades
fagades
fagamos
268I512
Fago
fago
254I484
Fas, fai
fai (IPr)
fas
255I486
Falla, fallada
falla
fallada
40I112
Fan
fan
257I490
Farei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
fará
farán
farás
faredes
farei
faremos
266I508
Fixeches
fixeches
260I496
Fixemos
fixemos
262I500
Fixen
fixen
259I494
Fixera, -as, -a, -amos, -ades, -an
fixera (P1)
fixera (P3)
fixerades
fixeramos
fixeran
fixeras
265I506
Fixeron
fixeron
264I504
Fixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
fixese (P1)
fixese (P3)
fixesedes
fixesemos
fixesen
fixeses
269I514
Fixestes
fixestes
263I502
Fixo
fixo
261I498
Foi
foi
361I696
Fomos
fomos
362I698
Fora, -as, -a, -amos, -ades, -an
fora (P1)
fora (P3)
forades
foramos
foran
foras
365I704
Foron
foron
364I702
Fose, -es, -e, -emos, -edes, -en
fose (P1)
fose (P3)
fosedes
fosemos
fosen
foses
368I710
Fostes
fostes
363I700
Fuches
fuches
360I694
Fun
fun
359I692
Has, ha/hai, han
ha
hai
han
has
273I522
Habedes
habedes
275I526
Habemos
habemos
274I524
Haberei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
haberá
haberán
haberás
haberedes
haberei
haberemos
278I532
Habería, -as, -a, -amos, -ades, -an
habería (P1)
habería (P3)
haberiades
haberiamos
haberían
haberías
279I534
Haxa, -as, -a, -an
haxa (P1)
haxa (P3)
haxan
haxas
280I536
Haxamos, -ades
haxades
haxamos
281I538
Hei
hei
272I520
Houben, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
houbeches
houbemos
houben
houberon
houbestes
houbo
276I528
Houbera, -as, -a, -amos, -ades, -an
houbera (P1)
houbera (P3)
houberades
houberamos
houberan
houberas
277I530
Houbese, -es, -e, -emos, -edes, -en
houbese (P1)
houbese (P3)
houbesedes
houbesemos
houbesen
houbeses
282I540
Iamos, -ades
iades
iamos
288I552
Ido, -a; indo; ir
ida
ido
indo
ir
293I562
Ide
ide
292I560
Ides
ides
286I548
Imos
imos
285I546
Lendo
lendo
120I230
Moe (IPr)
moe (IPr)
99I198
Moe (Imp)
moe (Imp)
114I222
Moede
moede
115I224
Moedes
moedes
101I200
Moemos, -estes, -eran
moemos (IP)
moeron
moestes
107I212
Moemos
moemos (IPr)
100I198
Moen
moen
102I200
Moendo
moendo
117I226
Moer
moer
116I224
Moera, -as, -a, -amos, -ades, -an
moera (P1)
moera (P3)
moerades
moeramos
moeran
moeras
108I212
Moerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
moerá
moerán
moerás
moeredes
moerei
moeremos
109I214
Moería, -as, -a, -amos, -ades, -an
moería (P1)
moería (P3)
moeriades
moeriamos
moerían
moerías
110I216
Moes
moes
98I196
Moese, -es, -e, -emos, -edes, -en
moese (P1)
moese (P3)
moesedes
moesemos
moesen
moeses
113I222
Moeu
moeu
106I210
Moia, -as, -a, -an
moia (P1)
moia (P3)
moian
moias
111I218
Moiamos, -ades
moiades
moiamos
112I220
Moio
moio
97I196
Moía, -as, -a, -an
moía (P1)
moía (P3)
moían
moías
103I202
Moíches
moíches
105I208
Moído, moída
moída
moído
118I226
Moín
moín
104I206
Moïamos, -ades
moïades
moïamos
103 bisI204
Mudo, -a
muda
mudo
119I228
Noite pecha/noite pechada
noite pecha
noite pechada
43I116
Oe (IPr)
oe (IPr)
296I568
Oe (Imp)
oe (Imp)
306I588
Oen
oen
298I572
Oes
oes
295I566
Oia, -as, -a, -an
oia (P1)
oia (P3)
oian
oias
303I582
Oiamos, -ades
oiades
oiamos
304I584
Oio
oio
294I564
Oles, -e, -en
ole
olen
oles
195I364
Oía, -as, -a, -amos, -ades, -an
oía (P1)
oía (P3)
oïades
oïamos
oían
oías
299I574
Oín, -íches, -ímos, -ístes, -íron
oíches
oímos (IP)
oín
oíron
oístes
300I576
Oíde
oíde
307I590
Oímos, -ídes
oídes
oímos (IPr)
297I570
Oír
oír
308I592
Oíra, -as, -a, -amos, -ades, -an
oíra (P1)
oíra (P3)
oirades
oiramos
oíran
oíras
302I580
Oíse, -es, -e, -emos, -edes, -en
oíse (P1)
oíse (P3)
oisedes
oisemos
oísen
oíses
305I586
Oíu
oíu
301I578
Pago, pagado
pagado
pago
42I116
Parta, -as, -a, -an
parta (P1)
parta (P3)
partan
partas
152I282
Partades
partades
154I286
Partamos
partamos
153I284
Parto, -es, -e, -en
parte (IPr)
parten
partes
parto
139I258
Parte, -ide
parte (Imp)
partide
156I290
Partiamos, -ades
partiades
partiamos
142I264
Partiches
partiches
144I268
Partido, -a
partida
partido
159I294
Partimos, -ides
partides
partimos (IPr)
140I260
Partimos, -istes
partimos (IP)
partistes
146I272
Partindo
partindo
158I292
Partir
partir
157I292
Partira, -as, -a, -amos, -ades, -an
partira (P1)
partira (P3)
partirades
partiramos
partiran
partiras
148I276
Partirei
partirei
149I278
Partiron
partiron
147I274
Partirás, -á, -emos, -edes, -án
partirá
partirán
partirás
partiredes
partiremos
150I280
Partiría, -as, -a, -amos, -ades, -an
partiría (P1)
partiría (P3)
partiriades
partiriamos
partirían
partirías
151I280
Partise, -es, -e, -emos, -edes, -en
partise (P1)
partise (P3)
partisedes
partisemos
partisen
partises
155I288
Partiu
partiu
145I270
Partía, -as, -a, -an
partía (P1)
partía (P3)
partían
partías
141I262
Partín
partín
143I266
Peto, -as, -a, -amos, -ades, -anPete, -es, -e,-emos, -edes, -en Peta, -ade
peta (Imp)
peta (IPr)
petade
petades
petamos
petan
petas
pete (P1)
pete (P3)
petedes
petemos
peten
petes
peto
35I106
Podo, -es, -e, -en
pode
poden
podes (poder)
podo (poder)
309I594
Poder
poder
316 bisI610
Poñedes/Podes/Pondes
podes (pór)
pondes
poñedes
320I616
Podreces, -e, -emos, -edes, -en
podrece
podrecedes
podrecemos
podrecen
podreces
90I184
Podrecendo
podrecendo
95I192
Podrecer
podrecer
94I192
Podrecía, -as Podrecín, -iches Podrecera, -as Podrecerei,-ás Podrecería, -as
podrecera
podrecerás
podreceras
podrecerei
podrecería
podrecerías
podrecía
podrecías
podreciches
podrecín
91I186
Podrecese, -es, -e, -emos, -edes, -en
podrecese (P1)
podrecese (P3)
podrecesedes
podrecesemos
podrecesen
podreceses
93I190
Podrecido, -a
podrecida
podrecido
96I194
Podreza, -as, -a, -amos, -ades, -an
podreza (P1)
podreza (P3)
podrezades
podrezamos
podrezan
podrezas
92I188
Podrezo
podrezo
89I182
Podía, -as, -a, -amos, -ades, -an
podía (P1)
podía (P3)
podiades
podiamos
podían
podías
310I596
Poida, -as, -a, -an
poida (P1)
poida (P3)
poidan
poidas
314I604
Poidamos, -ades
poidades
poidamos
315I606
Poñemos/Pomos
pomos
poñemos
319I614
Pon, poñede/ponde
pon (Imp)
ponde
poñede
332I640
Pon
pon (P3 do IPr)
318I612
Poñen/Pon
pon (P6 do IPr)
poñen
321I618
Poñendo/Pondo
pondo
poñendo
334I644
Posto
posto
335I646
Poña, -as, -a, -amos, -ades, -an
poña (P1)
poña (P3)
poñades
poñamos
poñan
poñas
330I636
Poñer/Pór
poñer
pór
333I642
Poñerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án/Porei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
poñerá
poñerán
poñerás
poñeredes
poñerei
poñeremos
porá
porán
porás
poredes
porei
poremos
328I632
Poñería, -as, -a, -amos, -ades, -an/Poría, -as, -a, -amos, -ades, -an
poñería (P1)
poñería (P3)
poñeriades
poñeriamos
poñerían
poñerías
poría (P1)
poría (P3)
poriades
poriamos
porían
porías
329I634
Poño, pos
poño
pos
317I610
Poñía, -as, -a, -amos, -ades, -an/Puña, -as, -a, -amos, -ades, -an
poñía (P1)
poñía (P3)
poñiades
poñiamos
poñían
poñías
puña (P1)
puña (P3)
puñades
puñamos
puñan
puñas
322I620
Puideches, -emos, -estes, -eran
puideches
puidemos
puideron
puidestes
312I600
Puiden
puiden
311I598
Puidera, -as, -a, -amos, -ades, -an
puidera (P1)
puidera (P3)
puiderades
puideramos
puideran
puideras
313I602
Puidese, -es, -e, -emos, -edes, -en
puidese (P1)
puidese (P3)
puidesedes
puidesemos
puidesen
puideses
316I608
Puxeches
puxeches
324I624
Puxemos, -estes, -eron
puxemos
puxeron
puxestes
326I628
Puxen
puxen
323I622
Puxera, -as, -a, -amos, -ades, -an
puxera (P1)
puxera (P3)
puxerades
puxeramos
puxeran
puxeras
327I630
Puxese, -es, -e, -emos, -edes, -en
puxese (P1)
puxese (P3)
puxesedes
puxesemos
puxesen
puxeses
331I638
Puxo
puxo
325I626
Queira, -as, -a, -an
queira (P1)
queira (P3)
queiran
queiras
342I660
Queiramos, -ades
queirades
queiramos
343I662
Quere (IPr)
quere (IPr)
337I650
Quere (Imp)
quere (Imp)
345I666
Querede
querede
346I668
Queren
queren
338I652
Quero, -es
queres
quero
336I648
Quería, -as, -a, -amos, -ades, -an
quería (P1)
quería (P3)
queriades
queriamos
querían
querías
339I654
Quixen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
quixeches
quixemos
quixen
quixeron
quixestes
quixo
340I656
Quixera, -as, -a, -amos, -ades, -an
quixera (P1)
quixera (P3)
quixerades
quixeramos
quixeran
quixeras
341I658
Quixese, -es, -e, -emos, -edes, -en
quixese (P1)
quixese (P3)
quixesedes
quixesemos
quixesen
quixeses
344I664
Ri
ri (IPr)
177I328
Riades
riades (IPI)
183I338
Riamos
riamos (IPI)
182I336
Riches
riches
185I342
Rides
rides
179I332
Rimos (IP)
rimos (IP)
187I346
Rimos (IPr)
rimos (IPr)
178I330
Rin (IP)
rin (IP)
184I340
Rin (IPr)
rin (IPr)
180I334
Rir
rir
191 bisI356
Riron
riron
189I350
Ris
ris:
176I326
Rise, -es, -e, -emos, -edes, -en
rise (P1)
rise (P3)
risedes
risemos
risen
rises
191I354
Ristes
ristes
188I348
Riu
riu
186I344
Ría, -as, -a, -amos, -ades, -an
ría (P1 do SxPr)
ría (P3 do SxPr)
riades (SxPr)
riamos (SxPr)
rían (SxPr)
rías (SxPr)
190I352
Ría, -as, -a, -an
ría (P1do IPr)
ría (P3 do IPr)
rían (IPI)
rías (IPI)
181I334
Río
río
175I326
Saberei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
saberá
saberán
saberás
saberedes
saberei
saberemos
349I674
Sae, -ímos, -ídes
sae (IPr)
saídes
saímos (IPr)
163I302
Sae
sae (Imp)
172I320
Saen
saen
164I304
Saes
saes
162I300
Saia, -as, -a, -an
saia (P1)
saia (P3)
saian
saias
170I316
Saiamos, -ades
saiades
saiamos
171I318
Saiba, -as, -a, -an
saiba (P1)
saiba (P3)
saiban
saibas
350I676
Saibamos, -ades
saibades
saibamos
351I678
Saio
saio
161I298
Sairei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
sairá
sairán
sairás
sairedes
sairei
sairemos
168I312
Sairía, -as, -a, -amos, -ades, -an
sairía (P1)
sairía (P3)
sairiades
sairiamos
sairían
sairías
169I314
Saía, -as, -a, -amos, -ades, -an
saía (P1)
saía (P3)
saïades
saïamos
saían
saías
165I306
Saín, -íches, -íu, -ímos, -ístes, -íron
saíches
saímos (IP)
saín
saíron
saístes
saíu
166I308
Saíde
saíde
173I322
Saír
saír
174I324
Saíra, -as, -a, -amos, -ades, -an
saíra (P1)
saíra (P3)
sairades
sairamos
saíran
saíras
167I310
Se
se
369I712
Sede
sede
370I714
Sei
sei
347I670
Sexa, -as, -a, -an
sexa (P1)
sexa (P3)
sexan
sexas
366I706
Sexamos, -ades
sexades
sexamos
367I708
Subo, sobes, sobe, subimos, subides, soben
sobe
soben
sobes
subides
subimos
subo
192I358
Sodes
sodes
356I686
Somos
somos
355I684
Son (PI)
son (P1)
352I680
Son (P6)
son (P6)
357I688
Soub- (radical do TP)
soub-
348I672
Tende/Tede
tede
tende
378I732
Ternos, tendes/tedes
tedes
temos
tendes
373I720
Ten (IPr)
ten (IPr)
372I718
Ten (Imp)
ten (Imp)
377I730
Ter; tido, -a
ter
tida
tido
379I734
Teña, -as, -a, -amos, -ades, -an
teña (P1)
teña (P3)
teñades
teñamos
teñan
teñas
376 bisI728
Teñen
teñen
374I722
Teño, tes
teño
tes
371I716
Tiven, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
tiveches
tivemos
tiven
tiveron
tivestes
tivo
376I726
Tiña, -as, -a, -amos, -ades, -an
tiña (P1)
tiña (P3)
tiñades
tiñamos
tiñan
tiñas
375I724
Toco, -as, -a, -amos, -ades, -anToque, -es, -e, -emos, -edes, -en Toca, -ade
toca (Imp)
toca (IPr)
tocade
tocades
tocamos
tocan
tocas
toco
toque (P1)
toque (P3)
toquedes
toquemos
toquen
toques
37I108
Trae (IPr)
trae (IPr)
382I740
Trae (Imp)
trae (Imp)
392I760
Traede
traede
393I762
Traemos
traemos
383I742
Traen
traen
384I744
Traendo
traendo
395I766
Traer
traer
394I764
Traerei, -ás, -á, -emos, -edes, -án Traería, -as, -a, -amos, -ades, -an
traerá
traerán
traerás
traeredes
traerei
traeremos
traería (P1)
traería (P3)
traeriades
traeriamos
traerían
traerías
388I752
Traes
traes
381I738
Traia, -as, -a, -an
traia (P1)
traia (P3)
traian
traias
389I754
Traiamos, -ades
traiades
traiamos
390I756
Traio
traio
380I736
Traía, -as, -a, -amos, -ades, -an
traía (P1)
traía (P3)
traïades
traïamos
traían
traías
385I746
Traído, -a
traída
traído
396I768
Trouxen, -eches, -o, -emos, -estes, -eron
trouxeches
trouxemos
trouxen
trouxeron
trouxestes
trouxo
386I748
Trouxera, -as, -a, -amos, -ades, -an
trouxera (P1)
trouxera (P3)
trouxerades
trouxeramos
trouxeran
trouxeras
387I750
Trouxese, -es, -e, -emos, -edes, -en
trouxese (P1)
trouxese (P3)
trouxesedes
trouxesemos
trouxesen
trouxeses
391I758
Ula, -as, -a, -an
ula (P1)
ula (P3)
ulan
ulas
197I368
Ulamos, -ades
ulades
ulamos
198I370
Ulimos, -ides
ulides
ulimos
196I366
Ulir
ulir
199I372
Ulo
ulo
194I362
Vas, vai, van
vai (IPr)
van
vas
284I544
Vai
vai (Imp)
291I558
Vaia, -as, -a, -an
vaia (P1)
vaia (P3)
vaian
vaias
289I554
Vaiamos, -ades
vaiades
vaiamos
290I556
Vale, -en
vale (IPr)
valen
123I234
Vale
vale (Imp)
136I254
Valede
valede
137I256
Valemos, -edes
valedes
valemos (IPr)
124I236
Valemos
valemos (IP)
129I244
Valer
valer
138I258
Valera, -as, -a, -amos, -ades, -an
valera (P1)
valera (P3)
valerades
valeramos
valeran
valeras
132I248
Valeron
valeron
131I248
Vales
vales
122I234
Valese, -es, -e, -emos, -edes, -en
valese (P1)
valese (P3)
valesedes
valesemos
valesen
valeses
135I254
Valestes
valestes
130I246
Valeu
valeu
128I242
Valiches
valiches
127I240
Valla, -as, -a, -an
valla (P1)
valla (P3)
vallan
vallas
133I250
Vallamos, -ades
vallades
vallamos
134I252
Vallo
vallo
121I232
Valía, -as, -a, -amos, -ades, -an
valía (P1)
valía (P3)
valiades
valiamos
valían
valías
125I236
Valín
valín
126I238
Ves, ve, ven
ve (IPr)
ven (IPr de ver)
ves (ver)
398I772
Vemos, vedes
vedes
vemos
399I774
Ven
ven (Imp de vir)
420I818
Venda, -as, -a, -amos, -ades, -an
venda (P1)
venda (P3)
vendades
vendamos
vendan
vendas
80 bisI170
Vendo, -es, -e, -emos, -edes, -en
vende (IPr)
vendedes (IPr)
vendemos (IPr)
venden
vendes
vendo
73I160
Vende
vende (Imp)
82I172
Vendemos, -estes, -eron
vendemos (IP)
venderon
vendestes
77I166
Vendera, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendera (P1)
vendera (P3)
venderades
venderamos
venderan
venderas
78I166
Venderei, -ás, -á, -emos, -edes, -án
venderá
venderán
venderás
venderedes
venderei
venderemos
79I168
Vendería, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendería (P1)
vendería (P3)
venderiades
venderiamos
venderían
venderías
80I168
Vendese, -es, -e, -emos, -edes, -en
vendese (P1)
vendese (P3)
vendesedes
vendesemos
vendesen
vendeses
81I172
Vendiches, -eu
vendeu
vendiches
76I164
Vendía, -as, -a, -amos, -ades, -an
vendía (P1)
vendía (P3)
vendiades
vendiamos
vendían
vendías
74I162
Vendín
vendín
75I162
Ver
ver
404 bisI786
Veu
veu
413I804
Vexo
vexo
397I770
Veña, -as, -a, -amos, -ades, -an
veña (P1)
veña (P3)
veñades
veñamos
veñan
veñas
418I814
Veñen
veñen
408I794
Veño, vés
veño
vés (vir)
405I788
Viches
viches
401I778
Vinde/Vide
vide
vinde
421I820
Vimos, vindes/vides
vides
vimos (vir)
vindes
407I792
Vimos, vistes
vimos (ver)
vistes
403I782
Vin (ver)
vin (ver)
400I776
Vin (vir)
vin (vir)
411I800
Vir
vir
422I822
Viron
viron
404I784
Viu
viu
402I780
Viña, -as, -a, -an
viña (P1)
viña (P3)
viñan
viñas
409I796
Viñamos, -ades
viñades
viñamos
410I798
Viñeches
viñeches
412I802
Viñemos
viñemos
414I806
Viñera, -as, -a, -amos, -ades, -an
viñera (P1)
viñera (P3)
viñerades
viñeramos
viñeran
viñeras
417I812
Viñeron
viñeron
416I810
Viñese, -es, -e, -emos, -edes, -en
viñese (P1)
viñese (P3)
viñesedes
viñesemos
viñesen
viñeses
419I816
Viñestes
viñestes
415I808
Voo, -as, -a, -amos, -ades, -anVoe, -es, -e, -emos, -edes, -en Voa, -ade
voa (Imp)
voa (IPr)
voade
voades
voamos
voan
voas
voe (P1)
voe (P3)
voedes
voemos
voen
voes
voo
38I110
Vou
vou
283I542
Vén
vén (IPr de vir)
406I790
É
é
354I684
Ía, ías, ía, ían
ía (P1)
ía (P3)
ían
ías
287I550

Descargar resultados en: EXCEL

© 2021 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883