Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. II. Morfoloxía non verbal 
  • Ano de publicación: 1995
  • Número de mapas: 378
  • Número de formas: 1999
  • Número medio de formas por mapa: 5
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Toupa / toupeira
-a
-e
-ea
-eira
-ia
-ieira
-o
-ua
115II132
Real, reás
-aes
-ais
-al
-ales
-als
-ás
74II90
Catedrais
-aes
-ais
-ales
-als
-ás
72II88
Folgazáns
-aes
-ais
-anes
-áns
-ás
64II80
Debandoira
-deira
-deiro
-doira
-doiro
-dora
-doura
-duira
118II134
Rascadoiro
-deira
-deiro
-doira
-doiro
-douro
-duiro
119II136
Urdidoira
-deira
-deiro
-doira
-dor
-doura
-duira
117II134
Zurro
-e
-ia
-io
-o
128II146
-iño (diminutivo)
-eco
-ico
-ín
-iño
-uco
89II106
Ferreña
-eña
95II112
Carpíns
-ines
-íns
-iños
-íos
-ís
-ius
67II84
Chuchameles
-meis
-meles
-melos
78II94
Amallós
-oas
-ois
-olos
-óns
-ós
61II78
Pipote
-ote
97II114
Chepudo
-udo
98II114
Fresquío
-ío
-íu
-iu
-o
122II138
A (preposición)
a
350II378
Prep. + artigo + nome propio
a Miguel
ó Miguel
216II240
Á besta cánsaa o traballo
a besta cansa co traballo
a besta cansa do traballo
a besta cansa ó traballar
á besta cánsaa o traballo
á besta cánsaIle o traballo
a besta cánsase co traballo
a besta cánsase de traballar
a besta cánsase do traballo
a besta cánsase no traballo
a besta está cansada co traballo
a besta está cansada de traballar
a besta está cansada do traballo
192II216
Veciño, veciños
a besta cansa no traballo
vecín
veciño
veciños
vecíos
vecíu
vecíus
92II108
Chinche
a chima
a chincha
a chínchara
a chinche
a chumia
o chinche
24II40
Decote
a cotío
a cotíu
a cutío
da cotío
de cotío
de cutío
decote
337II364
Para onde
a donde vas
a onde vas
a unde vas
ande vas
donde vas
onde vas
pande vas
para donde vas
para onde vas
para unde vas
paronde vas
ponde vas
prande vas
pronde vas
321II346
Mi madre
a mi madre
meu tío
mi ma
mi madre
mi pa
mi tío
o mi tío
su tío
243II268
De vagar
a modiño
a modo
a vagariño
a xeito
con vagar
de modo
de vagar
de vagarciño
de vagariño
iorrde
ó xeito
ter vagar
343II370
Ós poucos
a pouco a pouco
a poucos
a poucos a poucos
de cada pouco
en poucos
ó pouco
ó pouco a pouco
ós poucos
pouco a pouco
pouco e pouco
342II370
¿U-lo gato?
a u-lo gato
oulo gato
u-lo gato
320II344
Ás veces
a veces
algunha vez
ás veces
en veces
344II372
Chan
a
atabao
atabau
atabón
cha
chan
chao
chau
chou
tábano
tabao
tabau
35II52
A + vocal
a
e
el
199II224
Debaixo da cama
abaixo da cama
baixo da cama
de por baixo da cama
debaixo da cama
debaxo da cama
embaixo da cama
por adebaixo da cama
por baixo da cama
360II388
Coce-lo pan
abri-la porta
abrir a porta
coce-lo pan
cocer el pan
cocer o pan
211II236
Quizais e outros
acaso chova
é fácil que chova
igual chove
igual vai chover
non sei se non irá chover
ó mellor chove
ó mellor pode chover
ó mellor pode que chova
ó mellor vai chover
parece que vai chover
pode que chova
pode que vaia chover
pode ser que chova
quizá ó mellor chove
quizá poida chover
quizais chova
quizais que chova
quizais que vai chover
quizais que vaia chover
quizais vai chover
quizais vaia chover
se cadra chove
seica vai chover
tal vez chova
ten xeito de chover
347II374
Acedo de máis
acedo de máis
cheo demasiado
demasiado acedo
moi acedo
265II290
Arado
aceu
arado
arao
arau
capado
capao
castreao
cortao
cortau
demasiaao
mediao
xorobado
xorobao
xorobeo
99II116
Acolá
acolá
acollá
aculá
314II338
Acó / acá
acá
acó
ca
313II338
Onde
adonde
ande
aonde
aunde
donde
onde
unde
319II344
Currais
adrais
animales
animás
cabeza de carnota
curraes
currais
currales
currals
currás
estadás
ladrás
mercuriais
mourás
ollais da ponte
trigás
71II88
Ogallá
aghalá
aghallá
agholá
aghollá
aghualá
aghuallá
aghulá
oghalá
oghallá
ogholá
oghualá
oghuallá
ollalá
ollallá
348II376
Agora
agora
aora
335II362
Onte
aier
aller
aointe
ointe
oite
onte
ontes
325II350
Alí
ailí
alí
allí
eilí
elí
elibe
eliue
lli
312II336
Anque
ainque
anque
aunque
auque
enque
onque
ouque
377II406
Aquí
aiquí
aquí
eiquí
eiquibe
equí
equibe
equiue
310II334
Aire
aire
airo
22II38
Axiña
aixiña
asina
asine
asiña
axina
axiña
eixiña
exiña
maixiña
meisiña
siña
xiña
331II358
Ó (a + o)
al
ao
ó
201II226
Preposición + algures
algures
nallundes
nellundes
preposición + algures
317II342
Alguén
alguén
alguían
alguién
daquel
259II284
Ningunha
algúa
alguna
algunha
algunhas veces
ningúa
ninguna
ningunha
niñunha
258II282
Ningún
algüis
algún
algunhes
algunhos
algúns
algús
ningüis
ningún
ningunhos
ninguno
ningunos
ningúns
ningús
niñún
257II282
Aló
alló
aló
315II340
Alá
alá
la
316II340
Ámbolos dous
ambo os dous
ámbolos dous
ambos a dous
ambos dous
ambos e dous
ambos os dous
dambos os dois
entrambos
entrambos e dous
entrambos i dous
entrambos os dous
entre ambos
entre dous
entre os dous
os dous
268II292
Mediado
amediado
enmediado
mediado
278II302
Pantalóns
amonestacións
lambois
lampaós
lamparoes
lamparones
lamparóns
monestaciós
moniciois
moniciós
óiol
pantaloes
pantalois
pantalones
pantalonhes
pantalóns
pantalós
pregois
roxois
roxóns
68II84
Antonte
antayer
ante nantronte
anteayer
antedayer
anteonte
antes dantonte
antes dantontes
antes de antesdayer
antes de nantronte
antes de nontronte
antes de noutronte
antesdantonte
antesdantontes
antesdantronte
antesdayer
antesdonte
antonte
antronte
el outro anteayer
entaonte
entonte
nantontres
nantronte
nautronte
nontonte
nontronte
noutronte
o outro antonte
oitonte
outonte
outrantonte
pasado anteayer
trasantedonte
trasantonte
tresantonte
326II352
Antes
antes
dantes
denantes
enantes
inantes
inantias
nantes
333II360
Entre
antre
entre
359II388
Entonces
antón
antonces
dentonces
destonces
en nestronces
entón
entonces
entoncias
entonzas
estonces
estoncias
estoncis
340II368
Ós (a + os)
aos
ás
aus
ós
202II226
Aquel
aquel
aquil
231II256
Aquela, aquelas
aquela
aquelas
aquella
aquellas
aquila
aquilas
233II258
Aqueles
aqueles
aquellos
aquelos
aquels
aquiles
232II256
Aquilo
aquello
aquelo
aquilo
234II258
Esa, esas
aquesa
aquesas
esa
esas
isa
isas
229II254
Ese
aquese
ese
ise
227II252
Eses
aqueses
eses
esos
ises
isos
228II252
Iso
aqueso
eso
iso
230II254
Esta, estas
aquesta
aquestas
esta
estas
ista
istas
225II250
Este, esta, isto
aquesta
aqueste
aquesto
esta
este
esto
ista
iste
isto
235II260
Este
aqueste
este
iste
223II248
Estes
aquestes
estes
estos
istes
224II248
Isto
aquesto
con esto
con isto
desto
esto
isto
226II250
Enriba
arriba
derriba
encima
enriba
erriba
na cima
riba
322II348
Ata
asta
astra
ata
esta
estra
353II382
Outro
autro
cautro
iautras
o óutor antonte
oitro
óutor día
óutor home
outro
prautro
261II286
Avó, avoa
avó
avoa
avola
avolico
avolito
avolo
bisavó
tataravó
vola
volica
volico
volita
volito
volo
26II42
Axiña e outras formas
axiña
con prisa
de camiño
de contado
de présa
de presiña
deseguida
enseguida
liviao
lixeiro
logo
preto
pronto
rápeto
rápido
332II358
eíbe
311II336
Aínda
aínda
aínda que
eínda
inda
inda que
329II356
Badal
badal
badallo
badalo
badaxo
badelo
badolo
batallón
51II68
Ben farto
bastante farto
bastantes farto
ben farto
farto abasto
farto bastante
farto de máis
farto demasiado
moi farto
270II294
Bens
beis
bens
bes
65II82
Moi guapa
ben bois
ben guapa
mi
moi
mojto
mui
mujto
139II158
Ben
ben
bian
bien
349II378
Berce
berce
bercio
berzo
129II146
Bo, boa
bo
boa
bon
búa
buena
bueno
soa
28II44
Boi, bois
boi
bois
57II74
Bos
bois
boos
bos
bous
buenos
bus
62II78
Bombacha / bombachas
bombacha
bombachas
braga
calzón
calzoncillo
calzoncillos
calzóns
pantaleta
pantalón
88II104
Cirola / cirolas
bombacho
calzas
calzón
calzoncillo
calzoncillos
calzóns
cirola
cirolas
pantalón
86II102
Burriño
borriquín
buchín
burreco
burricho
burrico
burrín
burriño
burriquiño
burriquito
pollino
potriño
pullín
90II106
Máis grande ca min
ca eu
ca min
do que a min
do que eu
do que min
que a min
que eu
que min
141II160
Coa (con + a)
ca
co
coa
coas
con a
cúa
cúas
204II228
Cabra montesa
cabra montés
cabra montesa
cabra montesina
50II66
Cadanseu
cada un o seu
cada un seu
cadanseu
cadaseu
cadoseu
256II280
Cadelo
cadela
cadelo
11II28
Cadrís
cadriles
cadrils
cadrís
cadrises
76II92
Café, cafés
café
cafés
cafeses
59II76
Cal
cal
cales
cual
o cal
o cual
369II398
Calquera
calquer
calquera
cualquer
cualquera
cualquier
cualquiera
263II288
Cando
cando
condo
cuando
371II400
Candís
candíes
candiís
candiles
candils
candís
farois
farol
75II92
Cánsaa
cansa
cánsaa
cánsai
cánsaia
cánsal
cánsala
cánsana
cánsoa
169II190
Cantalo (cantar + o)
cantallo
cantalo
178II202
Cantan a rianxeira
cantan a rianxeira
cántana rianxeira
cantanna rianxeira
medran os días
nin os rapace-lo saben
tamén as de San Pedro
214II238
Canto
cantas
canto
contas
conto
cuantas
cuanto
370II398
Cantámo-los números
cantámo-los números
cantamoos números
cantamos os números
212II236
Corenta
carenta
coarenta
corenta
corianta
cuarenta
cuorenta
295II320
Farto abondo
cartos abondos
crista abonda
farto abondo
farto dabondo
festas hai abondas
sardiñas abondas
sorte dabonda
269II294
Unha casa de meu
casa de meu
casa de teu
un coche de meu
un coche de mío
unha casa de meu
unha casa de mía
249II274
Casa de noso
casa de noso
casa de voso
251II276
De seu (con substantivos)
casa de seu
tío de seu
253II278
Casa, casas
casa
casas
case
cases
fieitas
fieites
54II70
Casarse
casar
casarse
188II212
Piqueta
castañetas
cobeto
cubeta
piqueta
96II112
Castañolas
castañolas
121II138
Catro
catro
cuatro
tres
280II304
Quizais
cecais
cicás
quezais
quezás
quizá
quizabes
quizaes
quizais
quizás
346II374
Cedo
cedo
ceo
341II368
Cego, cega
cega
cego
ciega
ciego
17II34
Ceibo, ceiba
ceiba
ceibe
ceibo
25II42
Pé, pés
cempeis
cempés
pe
peis
pés
pes
pie
pies
simpés
trespés
60II76
Cen
cen
cien
milcen
301II326
Cento
cento
302II326
Cesto, cesta
cesta
cesto
10II26
Sete
cete
seis
sete
siete
282II306
Irmáns
chaos
ermanos
imos a xunta Xusto
irmáns
irmaos
irmás
irmaus
irmous
más
63II80
Te/Che
che
te
153II174
Cheo, chea
chea
cheio
chen
chena
cheno
cheo
cheu
chía
chío
llena
18II34
Cho
chel
cheo
cho
chol
mel
melo
mo
mol
telo
to
154II174
Choronas
choroas
choronas
churúas
45II62
Verdade
cidade
metai
mitaz
navidai
verdá
verdade
verdades
verdai
verdais
verdás
verdaz
101II118
Cinco
cinco
sinco
281II306
Cincocentos
cincocentos
quinientos
303II328
Cincuenta
cinconta
cincuenta
296II320
Cliente, clienta
clienta
cliente
19II36
Con eles
co eles
con eles
cu eles
cun eles
165II186
Por causa do fume
co fume
del fume
pala mol do fume
pala mor do fume
pola mau do fume
pola mol do fume
pola mor do fume
polo amor do fume
polo fume
polo mor do fume
por amor do fume
por causa do fume
por cousa do fume
por culpa do fume
por mor do fume
376II404
Co (con + o)
co
coel
col
con el
con os
cos
cu
cus
203II228
Cocho, cocha
cocha
cocho
3II20
Coitelo
coitelo
12II28
Un pouco de pan
colle do pan
un pouco de pan
un pouco pan
275II300
Collérono
colléno
colléronho
colléronlo
colléronno
collérono
colléronol
171II192
Comigo
comigo
cominco
comingo
conmigo
cumigo
cunmigo
149II170
Comprábao
comprábaio
comprábalo
comprábao
comprábo
compráboi
comprábol
compráboo
170II192
Tenaz, tenaces
comprábal
tenace
tenaces
tenaz
tenaza
tenazas
70II86
Consigo
con el
con el mesmo
con si mesmo
consigo
consigo mesmo
el solo
para el
para si
para si mesmo
solo
162II182
Cun (con + un), cunha (con + unha)
con úa
con un
con una
con unha
cúa
cun
cun un
cun unha
cunha
222II246
Confianzas de máis
confianza de máis
confianza demasiado
confianzas de máis
confianzas demasiado
demasiada confianza
demasiadas confianzas
demasiadas confianzas de máis
demasiado confianzas
demasiado de confianzas
moitas confianzas
266II290
Connosco
connosco
conosco
conoso
cunnosco
150II170
Contigo
contigo
155II176
Convosco
convosco
cunvosco
156II176
Corpo
corpo
cuerpo
5II22
Cortáronse trinta piñeiros
cortaron trinta piñeiros
cortáronse trinta piñeiros
cortouse trinta piñeiros
187II210
Crin
crin
crina
52II68
Cru, crúa
cru
crúa
cruba
crubo
crúo
29II46
Cume
cume
cumen
cumeo
cumiejra
cumiejro
cumio
126II142
Do (de + o)
da
das
de os
del
do
dos
206II230
Dezaseis
daceseis
daciseis
dazaseis
deceseis
deciseis
dezaseis
dieciseis
dizaseis
dozaseis
288II312
Dezaoito
dacioito
dazaoito
dazoito
deceoito
decioito
dezaoito
dezoito
dicioito
diecioito
dizaoito
dozaoito
dozoito
290II314
Dezasete
dacisete
dazasete
decesete
decisete
dezasete
diecisete
dizasete
dozasete
289II314
Daquela mesma
daquel mesmo
daquela
daquela mesma
daquela mesmo
daquelas
daquelas mesmo
mesmo daquela
339II366
Daquela (conxunción)
daquela
daquelas
375II404
De
de
354II382
De vez en cando
de cando en cando
de cando en veces
de cando en vez
de vez en cando
345II372
Artigo + casa
de casa
en casa
na casa
para a casa
para casa
217II242
Desde que
de que
dende que
dendes que
desde que
desque
378II406
Dun (de + un)
de un
dun
221II246
Debaixo de nós
debaixo de nós
debaixo nosa
debaixo noso
255II280
Mil
decentos
dez centos
mil
millar
milleiro
unha mil
304II328
Deixouna
deixoa
deixoal
deixooa
deixoua
deixoual
deixoula
deixouna
deixounal
175II196
Deixouno
deixoo
deixool
deixou
deixouel
deixoul
deixoulo
deixouno
deixounol
deixouo
deixouol
174II196
Del, dela
del
dela
della
dil
164II186
Despois
dempois
despois
despoixa
despós
despous
dimpois
dipois
dispois
espois
323II348
Desde
dende
dendede
dendes
dendesde
des
desde
dinde
dindes
dindesde
disde
endesde
355II384
Deseguida
denseguida
deseguida
enseguida
330II356
Dentame
dentadura
dentaima
dentama
dentame
dentámea
dentamia
dentamio
dentaxe
dentes
dentuza
127II144
Dez
des
diez
285II310
Quitas
desdesde
quitas
quites
55II72
Detrás de min
detrás de min
detrás de ti
detrás de tu
detrás meu
detrás min
detrás miña
diante de ti
diante de tu
254II278
Dous, dúas
dois
dous
dúas
veintidós
veitidós
ventidós
vintidous
279II304
Doce
dose
doze
287II312
Unha pouca auga
dálle del dinero
dame delas
hai de los cubertos
tantiña auga
un chisco de viño
un goto de auga
un pouca auga
un pouco de auga
unha pouca auga
unha pouca de auga
unhas poucas de botellas
274II298
Dánolos
dánolos
dánoos
dánoslos
nos
volos
voslos
148II168
Dillo (lle + o)
díllel
dílleo
dillo
díllol
dilo
diño
díselo
lla
llal
llas
llos
181II204
Díllelo (lles + o)
díllelo
dílleslo
dillo
dilo
díñelo
diño
díselo
183II206
E (conxunción)
e
i
ia
373II402
Eclipse
eclipse
eclís
eclise
eclises
eclisis
ecliuse
106II122
Eixe
eixe
eixo
21II38
O mesmo
el mesmo
lo mesmo
o mesmo
198II222
O que
el que
lo que
o que
197II222
El
el
ele
il
ile
159II180
O + consoante
el
o
u
195II220
O + vocal
el
o
u
196II220
Ela, elas
ela
elas
ella
ellas
ila
ilas
161II182
Eles
eles
ellos
elos
els
iles
ilos
160II180
En
en
351II380
No (en + o)
en el
na
nas
nel
no
nos
nu
205II230
Nun (en + un)
en un
núa
nun
nuna
nunha
220II244
Enagua / enaguas
enagua
enaguas
87II104
Sosa
ensosa
ría
sosa
8II24
Eu
eo
eu
iou
ou
144II164
Irmá
ermana
irmá
irmán
32II48
Irmán
ermano
irmá
irmán
irmao
irmau
irmou
31II48
Esqueceume
esqueceume o paquete
esquecéuseme o paquete
esquecín o paquete
esquecinme do paquete
esquecinme o paquete
191II214
Xunta Xusto
está a xunto lume
está ó xunto lume
está xunta o lume
está xuntal lume
está xunto do lume
está xunto lume
imos a xunta de Xusto
imos a xunto de Xusto
imos xunta Xusto
imos xunto de Xusto
363II392
Onda o lume
está anda a o lume
está donda o lume
está donde a o lume
está donde o lume
está inda o lume
está inde a o lume
está onda o lume
está onde o lume
está unde o lume
vai a onda Xusto
vai a onde Xusto
vai a unde Xusto
vai anda Xusto
vai donda Xusto
vai donde Xusto
vai onda a Xusto
vai onda Xusto
vai onde Xusto
vai ondia Xusto
365II394
Eu lle non podo
eu lle non podo
eu non lle podo
193II218
Hai moito tempo
faimoito tempo
hai moito tempo
vai moito tempo
273II298
Ferrador
ferrador
109II126
Figueira
figal
figueira
figueiro
111II128
Flores
flores
81II98
Fresas
freces
fresas
freses
frexas
frexes
frezas
56II72
Fume
fume
fumo
23II40
Fusís
fusiles
fusils
fusís
77II94
Galiña
galía
galipa
94II110
Gato, gatos
gato
gatos
53II70
Gra
gra
34II50
Gran
gra
gran
granceiro
grano
grañeiro
grao
grau
grou
33II50
Guapísima
guapirma
guapisema
guapisima
guapisma
140II158
Moito / ben
gústanme ben
gústanme moito
272II296
Ir por auga
ir á auga
ir a por auga
ir na auga
ir por auga
362II390
Ladroa
ladra
ladria
ladroa
ladrona
ladrúa
42II58
Ladrais
ladraios
ladrais
ladrales
ladrás
ladrases
ladraus
73II90
Ladrón
ladrón
41II58
Lambona
lambioa
lambiona
lambiua
lamboa
lambona
44II60
Lambón
lambión
lambón
43II60
Lles
le
les
lle
lles
ñe
ñes
182II206
Lle
le
lle
ñe
180II204
Lesma
lesma
lesme
lesmia
130II148
Lonxe
lexos
llonxe
lonse
lonxe
309II334
Xa
lla
sa
xa
328II354
Logo
llougo
lo
logo
lougo
334II360
Luns
luis
lunes
lunghes
luns
lus
69II86
Máis grande
ma grande
mah grande
mai grande
maih grande
mair grande
máis grande
mar grande
mas grande
135II154
Malo, mala
ma
mal ollo
mala
malo
mao
mau
ollo malo
ollo mao
ollo mau
30II46
Man
ma
man
mano
mao
mau
mou
37II54
Maceira / mazanceira
mace-
maci-
maciñ-
manciñ-
manza-
manzan-
maz-
maza-
mazagü-
mazan-
mazanc-
mazaqu-
114II130
Maceira / maceiro
maceira
maceiro
113II130
Maceira
maceira
maceiro
macera
macira
mazaira
mazairo
112II128
Machorra
machorra
pachorra
108II124
Mazá
macén
manzana
mazá
mazán
38II54
Madriña
madría
madrina
madriña
93II110
Máis malo
mah malo
mair malo
mair ruÍn
máis malo
máis ruÍn
mar malo
mar ruín
mas malo
peor
pior
134II152
Maior
maior
mallor
maor
meor
mor
137II156
Meirande
mairande
meirande
o meirandiño
136II154
Marchouse
marchou
marchouse
189II212
Maronda
marnúa
maronda
marroa
marzoa
toironda
touroa
touronda
107II124
Marrao
marrá
marrano
marrao
marrau
40II56
Martelo
martel
martelo
13II30
Mañá
mañá
mañáa
mañán
mañana
miñán
327II354
Medio
mea
medio
meia
meio
meiodía
meo
277II302
Meda
meda
16II32
Medo
medo
meo
miedo
15II32
Meu, meus
meo
meos
meu
meus
mieu
mieus
miou
mious
mow
mows
237II262
Mesmo, mesma
mesma
mesmo
misma
mismo
264II288
O meu tío
meu tío
o meu tío
o seu tío
o teu tío
seu tío
teu tío
245II270
Os meus tíos
meus tíos
os meus tíos
os seus tíos
os teus tíos
seus tíos
teus tíos
246II270
Min
mi
min
145II164
Moa
mo
moa
mola
27II44
Moito
mojto
mucho
mujto
mutio
muto
271II296
Estrume
molime
molimen
125II142
Mozo, moza
moza
mozo
1II18
Mellor
máis bon
mellor
millor
138II156
Máis nada
máis nada
nada máis
namais
267II292
Máis pequeno
máis pequeno
mas pequeno
menor
133II150
Xamais
máis
máis nunca
nunca
nunca máis
xamais
338II364
Miña, miñas
mía
mías
miña
miñas
238II262
Non a
na
noa
nola
nona
nonal
nonha
nonla
nonna
177II200
Ninguén
nadia
nadias
nadie
nadies
ninguén
ninguián
ninguién
260II284
Nós (suxeito)
nasoutros
nesoutros
nós
nos
nos outros
nosoutros
nusoutros
146II166
Nin
nen
nin
372II400
Neto, neta
neta
neto
nieta
nieto
9II26
Nevada
nevada
nevadeira
nevarada
nevarido
nevarío
nevaríu
nevaruscada
100II116
Preposición +ningures
ningures
preposición + ningures
318II342
No ano en que estamos
no ano en que estamos
no ano no que estamos
no ano que estamos
o ano en que estamos
o ano no que estamos
o ano que estamos
367II396
Non o
no
nolo
nonho
nonlo
nonno
nono
nonol
noo
176II198
Nobelo
nobelo
14II30
Non
non
nun
305II330
Noso, nosa, nosos, nosas
nosa
nosas
noso
nosos
nuesa
nuesas
nueso
nuesos
241II266
Os nosos tíos
nosos tíos
os nosos tíos
247II272
Novo, nova
nova
novo
7II24
Nove
nove
nueve
284II308
Noventa
noventa
novianta
300II324
Nugallán
nugallán
nugallao
nugallau
39II56
Artigo + nome propio
o Xan
Xan
215II240
O bo do cura
o bo do cura
143II162
Máis novo
o ma novo
o mai novo
o mair novo
o mais novo
o mar novo
o mas novo
o menor
132II150
Oitenta
ochenta
ochianta
oitenta
uchenta
299II324
Oito
ocho
oito
uito
vinteuito
283II308
Hoxe
oi
oixe
ole
onxe
ose
uxe
324II350
Ola
ola
6II22
Ombro / ombreiro
ombreiro
ombro
116II132
Once
once
oncecentos
286II310
Os outros
os demais
os máis
os outros
262II286
Os vosos tíos
os vosos tíos
vosos tíos
248II272
Os
os
us
200II224
Vostedes
ostedes
ustedes
ustés
vostedes
vustedes
158II178
Vostede
osté
ostede
usté
ustede
ustez
vosté
vostede
vusté
vustede
157II178
Para el
pa el
para el
parel
pel
pra el
pra il
pre el
pre il
prel
163II184
Para
pa
para
pe
pra
pre
352II276
Para a
pa
pará
para
para a
pra
pre
208II232
Para o
pal
paó
pao
paos
para o
paró
pral
prao
praos
pro
207II232
Pantalón / pantalóns
pantalón
85II102
Papas millas
papas de millo
papas millas
142II162
Parálise
parales
paráleses
paralís
paralis
parálise
paralise
parálises
paralises
parálisi
parálisis
paraliso
105II122
Porcos bravos
parcos bravos
82II98
Paredes
pareces
paredes
104II120
Parente, parenta
parenta
parente
parienta
pariente
20II36
Parede
paré
parede
parez
103II120
Patrón, patrona
patroa
patrón
patrona
patrono
pode que vaia chover
47II64
Pechadura
pechadura
110II126
Vanse facer moitas cousas
pensan de facer moitas cousas
pensan facer moitas cousas
pénsanse facer moitas cousas
pénsase facer moitas cousas
vaise facer moitas cousas
van facer moitas cousas
vanse facer moitas cousas
186II210
Polo, pola
pol
pola
polo
por a
por el
por o
209II234
Por
por
357II386
Por iso che eu digo
por iso che digo eu
por iso che eu digo
por iso dígoche eu
por iso eu che digo
por iso eu dígoche
194II218
Porco, porca
porca
porco
2II18
Preposición + nós
preposición + nesoutros
preposición + nós
preposición + nosoutros
preposición + nusoutros
147II168
Que (relativo e interrogativo)
que
366II394
Quen
quen
quien
368II396
Rapaz, rapaza
rapá
rapaz
rapaza
49II66
Rei, reis
rees
rei
reices
reies
reis
reises
relles
58II74
Ril, riles
ril
rile
riles
rilos
rin
rinle
rinles
rins
ris
79II96
Ruín
rin
riña
ruía
ruín
ruíña
ruíño
48II64
Romeu
romeio
romeiro
romeo
romero
romeu
124II140
Roibéns
rubeces
rubéns
rubeses
rubieis
rubiéns
rubiés
66II82
Rídesvos
rídehvos
rídervos
rídesvos
rídevos
185II208
Rímonos
rímonos
rímosnos
184II208
Saúde
salú
salude
saluz
saúde
102II118
Sesenta
sasenta
sesenta
sesianta
297II322
Setenta
satenta
setenta
setianta
298II322
Saudeino
saudei
saudeilo
saudeino
saudeinol
saudeio
saudelo
saudenno
saudeno
saudeuo
saudino
172II194
Se (conxunción)
se
si
374II402
Sempre
sempre
siempre
336II362
Séntense
sentádevos
séntense
190II214
Seu, seus, súa, súas
seo
seos
seu
seus
siou
sious
sou
sous
súa
súas
240II264
Sobre do día
sobo do día
sobor do día
sobre do día
sobro el día
358II386
Sobriño, sobriña
sobría
sobrín
sobrina
sobrino
sobriña
sobriño
91II108
Sogro, sogra
sogra
sogro
suegra
suegro
4II20
Solteirona
solteiroa
solteirona
solteirúa
46II62
Tamén
tambén
tamén
tamián
tamién
temén
306II330
Tampouco non está
tamén non está
tampouco está
tampouco non está
307II332
Tampouco lle non podo
tamén non lle podo
tampouco lle podo
tampouco non lle podo
308II332
Terreo
tarrío
terreio
terrén
terreno
terreo
terreu
123II140
Tecelán, tecelana
tecedeira
tecedeiro
tecedoira
tecedor
tecedora
tecelán
tecelana
120II136
Tenaz / tenaces
tenaces
tenaz
tenaza
tenazas
83II100
Teu, teus, túa, túas
teo
teos
teu
teus
tiou
tious
tou
tous
túa
túas
239II264
Ter un aquel
ter un aquel
ter un aquelo
ter unha aquela
236II260
Tesoira / tesoiras
tesoira
tesoiras
tixeira
tixeiras
84II100
Ti (suxeito)
ti
tu
151II172
Tódolos
todas as cousas
todas as noites
todas cousas
tódolos días
tódoos días
todos días
todos os días
tolos santos
213II238
Todo
todo
tudo
276II300
Trinta
treinta
trenta
trinta
294II318
Un tío de teu
tío de meu
tío de teu
túa filla de teu
un tío de meu
un tío de mío
unha tía de meu
unha tía de mía
250II274
Tío de noso
tío de noso
tío de voso
252II276
Uns
uis
unhes
unhos
unos
uns
us
219II244
Un meu tío
un meu tío
uns nosos tíos
uns tíos nosos
244II268
Vós (suxeito)
vasoutros
vesoutros
vós
vos
vos outros
vosoutros
vusoutros
152II172
Vinte
veinte
veite
vinte
291II316
Vintedous
veintidous
veitidous
ventidous
vintadous
vintedous
vintiadous
vintiedous
293II318
Vinteún
veintiún
veintiuno
ventiuno
vintaún
vinteún
vintiaún
vintieún
292II316
Vendima
vendima
vendimia
131II148
Verán
verá
verán
verao
verau
36II52
Viuna
viua
viual
viula
viuna
viunal
173II194
Voso, vosa, vosos, vosas
vosa
vosas
voso
vosos
vuesa
vuesas
vueso
vuesos
242II266
Vímolo (vimos + o)
vímoolo
vímoslo
179II202
Xabarín, xabaríns
xabalí
xabalís
xabaril
xabariles
xabarín
xabarines
xabarinhos
xabaríns
xabarís
80II96
Xeme-lo neno
xeme-lo neno
xemer el neno
xemer o neno
210II234
¿El tendes ?
¿el tendes?
¿iel tendes?
¿il tendes?
167II188
¿El é certo ?
¿el é certo?
¿iel é certo?
¿il é certo?
166II188
Ó pé do lume
á beira do lume
a carón do lume
a pé do lume
a rentes do lume
cabo do lume
cou do lume
ó carón do lume
ó lado do lume
ó pé do lume
pé do lume
364II392
Cara a
á casa
adiante
camiño da casa
cara a
cari a
contra adiante
de cara a
dereito á casa
hacia
hacia el día
para
356II384
Pola mañá
á mañá
á mañán
de mañá
de mañán
de pola mañá
pola mañá
pola mañán
pola mañana
pola meñán
pola miñá
pola miñán
por a mañá
por a mañán
por la mañana
361II390
Un, unha
ó
tía
úa
un
un olla
una
unha
218II242
Óioo
óio
óioi
óioio
óiolo
óiono
óioo
168II190

Descargar resultados en: EXCEL

© 2023 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883