Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. II. Morfoloxía non verbal 
  • Ano de publicación: 1995
  • Número de mapas: 378
  • Número de formas: 1999
  • Número medio de formas por mapa: 5
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
-iño (diminutivo)
-uco
-iño
-ín
-ico
-eco
89II106
¿El é certo ?
¿il é certo?
¿iel é certo?
¿el é certo?
166II188
¿El tendes ?
¿il tendes?
¿iel tendes?
¿el tendes?
167II188
¿U-lo gato?
u-lo gato
oulo gato
a u-lo gato
320II344
A (preposición)
a
350II378
A + vocal
el
e
a
199II224
Á besta cánsaa o traballo
a besta está cansada do traballo
a besta está cansada de traballar
a besta está cansada co traballo
a besta cánsase no traballo
a besta cánsase do traballo
a besta cánsase de traballar
a besta cánsase co traballo
á besta cánsaIle o traballo
á besta cánsaa o traballo
a besta cansa ó traballar
a besta cansa do traballo
a besta cansa co traballo
192II216
Acedo de máis
moi acedo
demasiado acedo
cheo demasiado
acedo de máis
265II290
Acó / acá
ca
acó
acá
313II338
Acolá
aculá
acollá
acolá
314II338
Agora
aora
agora
335II362
eíbe
311II336
Aínda
inda que
inda
eínda
aínda que
aínda
329II356
Aire
airo
aire
22II38
Alá
la
alá
316II340
Alguén
daquel
alguién
alguían
alguén
259II284
Alí
lli
eliue
elibe
elí
eilí
allí
alí
ailí
312II336
Aló
aló
alló
315II340
Amallós
-ós
-óns
-olos
-ois
-oas
61II78
Ámbolos dous
os dous
entre os dous
entre dous
entre ambos
entrambos os dous
entrambos i dous
entrambos e dous
entrambos
dambos os dois
ambos os dous
ambos e dous
ambos dous
ambos a dous
ámbolos dous
ambo os dous
268II292
Anque
ouque
onque
enque
auque
aunque
anque
ainque
377II406
Antes
nantes
inantias
inantes
enantes
denantes
dantes
antes
333II360
Antonte
tresantonte
trasantonte
trasantedonte
pasado anteayer
outrantonte
outonte
oitonte
o outro antonte
noutronte
nontronte
nontonte
nautronte
nantronte
nantontres
entonte
entaonte
el outro anteayer
antronte
antonte
antesdonte
antesdayer
antesdantronte
antesdantontes
antesdantonte
antes de noutronte
antes de nontronte
antes de nantronte
antes de antesdayer
antes dantontes
antes dantonte
anteonte
antedayer
anteayer
ante nantronte
antayer
326II352
Aquel
aquil
aquel
231II256
Aquela, aquelas
aquilas
aquila
aquellas
aquella
aquelas
aquela
233II258
Aqueles
aquiles
aquels
aquelos
aquellos
aqueles
232II256
Aquí
equiue
equibe
equí
eiquibe
eiquí
aquí
aiquí
310II334
Aquilo
aquilo
aquelo
aquello
234II258
Arado
xorobeo
xorobao
xorobado
mediao
demasiaao
cortau
cortao
castreao
capao
capado
arau
arao
arado
aceu
99II116
Artigo + casa
para casa
para a casa
na casa
en casa
de casa
217II242
Artigo + nome propio
Xan
o Xan
215II240
Ás veces
en veces
ás veces
algunha vez
a veces
344II372
Ata
estra
esta
ata
astra
asta
353II382
Avó, avoa
volo
volito
volita
volico
volica
vola
tataravó
bisavó
avolo
avolito
avolico
avola
avoa
avó
26II42
Axiña
xiña
siña
meisiña
maixiña
exiña
eixiña
axiña
axina
asiña
asine
asina
aixiña
331II358
Axiña e outras formas
rápido
rápeto
pronto
preto
logo
lixeiro
liviao
enseguida
deseguida
de presiña
de présa
de contado
de camiño
con prisa
axiña
332II358
Badal
batallón
badolo
badelo
badaxo
badalo
badallo
badal
51II68
Ben
bien
bian
ben
349II378
Ben farto
moi farto
farto demasiado
farto de máis
farto bastante
farto abasto
ben farto
bastantes farto
bastante farto
270II294
Bens
bes
bens
beis
65II82
Berce
berzo
bercio
berce
129II146
Bo, boa
soa
bueno
buena
búa
bon
boa
bo
28II44
Boi, bois
bois
boi
57II74
Bombacha / bombachas
pantalón
pantaleta
calzóns
calzoncillos
calzoncillo
calzón
braga
bombachas
bombacha
88II104
Bos
bus
buenos
bous
bos
boos
bois
62II78
Burriño
pullín
potriño
pollino
burriquito
burriquiño
burriño
burrín
burrico
burricho
burreco
buchín
borriquín
90II106
Cabra montesa
cabra montesina
cabra montesa
cabra montés
50II66
Cadanseu
cadoseu
cadaseu
cadanseu
cada un seu
cada un o seu
256II280
Cadelo
cadelo
cadela
11II28
Cadrís
cadrises
cadrís
cadrils
cadriles
76II92
Café, cafés
cafeses
cafés
café
59II76
Cal
o cual
o cal
cual
cales
cal
369II398
Calquera
cualquiera
cualquier
cualquera
cualquer
calquera
calquer
263II288
Candís
farol
farois
candís
candils
candiles
candiís
candíes
75II92
Cando
cuando
condo
cando
371II400
Cánsaa
cánsoa
cánsana
cánsala
cánsal
cánsaia
cánsai
cánsaa
cansa
169II190
Cantalo (cantar + o)
cantalo
cantallo
178II202
Cantámo-los números
cantamos os números
cantamoos números
cantámo-los números
212II236
Cantan a rianxeira
tamén as de San Pedro
nin os rapace-lo saben
medran os días
cantanna rianxeira
cántana rianxeira
cantan a rianxeira
214II238
Canto
cuanto
cuantas
conto
contas
canto
cantas
370II398
Cara a
para
hacia el día
hacia
dereito á casa
de cara a
contra adiante
cari a
cara a
camiño da casa
adiante
á casa
356II384
Carpíns
-ius
-ís
-íos
-iños
-íns
-ines
67II84
Casa de noso
casa de voso
casa de noso
251II276
Casa, casas
fieites
fieitas
cases
case
casas
casa
54II70
Casarse
casarse
casar
188II212
Castañolas
castañolas
121II138
Catedrais
-ás
-als
-ales
-ais
-aes
72II88
Catro
tres
cuatro
catro
280II304
Cedo
ceo
cedo
341II368
Cego, cega
ciego
ciega
cego
cega
17II34
Ceibo, ceiba
ceibo
ceibe
ceiba
25II42
Cen
milcen
cien
cen
301II326
Cento
cento
302II326
Cesto, cesta
cesto
cesta
10II26
Chan
tabau
tabao
tábano
chou
chau
chao
chan
cha
atabón
atabau
atabao
a
35II52
Cheo, chea
llena
chío
chía
cheu
cheo
cheno
chena
chen
cheio
chea
18II34
Chepudo
-udo
98II114
Chinche
o chinche
a chumia
a chinche
a chínchara
a chincha
a chima
24II40
Cho
to
telo
mol
mo
melo
mel
chol
cho
cheo
chel
154II174
Choronas
churúas
choronas
choroas
45II62
Chuchameles
-melos
-meles
-meis
78II94
Cinco
sinco
cinco
281II306
Cincocentos
quinientos
cincocentos
303II328
Cincuenta
cincuenta
cinconta
296II320
Cirola / cirolas
pantalón
cirolas
cirola
calzóns
calzoncillos
calzoncillo
calzón
calzas
bombacho
86II102
Cliente, clienta
cliente
clienta
19II36
Co (con + o)
cus
cu
cos
con os
con el
col
coel
co
203II228
Coa (con + a)
cúas
cúa
con a
coas
coa
co
ca
204II228
Coce-lo pan
cocer o pan
cocer el pan
coce-lo pan
abrir a porta
abri-la porta
211II236
Cocho, cocha
cocho
cocha
3II20
Coitelo
coitelo
12II28
Collérono
colléronol
collérono
colléronno
colléronlo
colléronho
colléno
171II192
Comigo
cunmigo
cumigo
conmigo
comingo
cominco
comigo
149II170
Comprábao
compráboo
comprábol
compráboi
comprábo
comprábao
comprábalo
comprábaio
170II192
Con eles
cun eles
cu eles
con eles
co eles
165II186
Confianzas de máis
moitas confianzas
demasiado de confianzas
demasiado confianzas
demasiadas confianzas de máis
demasiadas confianzas
demasiada confianza
confianzas demasiado
confianzas de máis
confianza demasiado
confianza de máis
266II290
Connosco
cunnosco
conoso
conosco
connosco
150II170
Consigo
solo
para si mesmo
para si
para el
el solo
consigo mesmo
consigo
con si mesmo
con el mesmo
con el
162II182
Contigo
contigo
155II176
Convosco
cunvosco
convosco
156II176
Corenta
cuorenta
cuarenta
corianta
corenta
coarenta
carenta
295II320
Corpo
cuerpo
corpo
5II22
Cortáronse trinta piñeiros
cortouse trinta piñeiros
cortáronse trinta piñeiros
cortaron trinta piñeiros
187II210
Crin
crina
crin
52II68
Cru, crúa
crúo
crubo
cruba
crúa
cru
29II46
Cume
cumio
cumiejro
cumiejra
cumeo
cumen
cume
126II142
Cun (con + un), cunha (con + unha)
cunha
cun unha
cun un
cun
cúa
con unha
con una
con un
con úa
222II246
Currais
trigás
ollais da ponte
mourás
mercuriais
ladrás
estadás
currás
currals
currales
currais
curraes
cabeza de carnota
animás
animales
adrais
71II88
Dánolos
voslos
volos
nos
dánoslos
dánoos
dánolos
148II168
Daquela (conxunción)
daquelas
daquela
375II404
Daquela mesma
mesmo daquela
daquelas mesmo
daquelas
daquela mesmo
daquela mesma
daquela
daquel mesmo
339II366
De
de
354II382
De seu (con substantivos)
tío de seu
casa de seu
253II278
De vagar
ter vagar
ó xeito
iorrde
de vagariño
de vagarciño
de vagar
de modo
con vagar
a xeito
a vagariño
a modo
a modiño
343II370
De vez en cando
de vez en cando
de cando en vez
de cando en veces
de cando en cando
345II372
Debaixo da cama
por baixo da cama
por adebaixo da cama
embaixo da cama
debaxo da cama
debaixo da cama
de por baixo da cama
baixo da cama
abaixo da cama
360II388
Debaixo de nós
debaixo noso
debaixo nosa
debaixo de nós
255II280
Debandoira
-duira
-doura
-dora
-doiro
-doira
-deiro
-deira
118II134
Decote
decote
de cutío
de cotío
da cotío
a cutío
a cotíu
a cotío
337II364
Deixouna
deixounal
deixouna
deixoula
deixoual
deixoua
deixooa
deixoal
deixoa
175II196
Deixouno
deixouol
deixouo
deixounol
deixouno
deixoulo
deixoul
deixouel
deixou
deixool
deixoo
174II196
Del, dela
dil
della
dela
del
164II186
Dentame
dentuza
dentes
dentaxe
dentamio
dentamia
dentámea
dentame
dentama
dentaima
dentadura
127II144
Desde
endesde
disde
dindesde
dindes
dinde
desde
des
dendesde
dendes
dendede
dende
355II384
Desde que
desque
desde que
dendes que
dende que
de que
378II406
Deseguida
enseguida
deseguida
denseguida
330II356
Despois
espois
dispois
dipois
dimpois
despous
despós
despoixa
despois
dempois
323II348
Detrás de min
diante de tu
diante de ti
detrás miña
detrás min
detrás meu
detrás de tu
detrás de ti
detrás de min
254II278
Dez
diez
des
285II310
Dezaoito
dozoito
dozaoito
dizaoito
diecioito
dicioito
dezoito
dezaoito
decioito
deceoito
dazoito
dazaoito
dacioito
290II314
Dezaseis
dozaseis
dizaseis
dieciseis
dezaseis
deciseis
deceseis
dazaseis
daciseis
daceseis
288II312
Dezasete
dozasete
dizasete
diecisete
dezasete
decisete
decesete
dazasete
dacisete
289II314
Díllelo (lles + o)
díselo
diño
díñelo
dilo
dillo
dílleslo
díllelo
183II206
Dillo (lle + o)
llos
llas
llal
lla
díselo
diño
dilo
díllol
dillo
dílleo
díllel
181II204
Do (de + o)
dos
do
del
de os
das
da
206II230
Doce
doze
dose
287II312
Dous, dúas
vintidous
ventidós
veitidós
veintidós
dúas
dous
dois
279II304
Dun (de + un)
dun
de un
221II246
E (conxunción)
ia
i
e
373II402
Eclipse
ecliuse
eclisis
eclises
eclise
eclís
eclipse
106II122
Eixe
eixo
eixe
21II38
El
ile
il
ele
el
159II180
Ela, elas
ilas
ila
ellas
ella
elas
ela
161II182
Eles
ilos
iles
els
elos
ellos
eles
160II180
En
en
351II380
Enagua / enaguas
enaguas
enagua
87II104
Enriba
riba
na cima
erriba
enriba
encima
derriba
arriba
322II348
Entonces
estoncis
estoncias
estonces
entonzas
entoncias
entonces
entón
en nestronces
destonces
dentonces
antonces
antón
340II368
Entre
entre
antre
359II388
Esa, esas
isas
isa
esas
esa
aquesas
aquesa
229II254
Ese
ise
ese
aquese
227II252
Eses
isos
ises
esos
eses
aqueses
228II252
Esqueceume
esquecinme o paquete
esquecinme do paquete
esquecín o paquete
esquecéuseme o paquete
esqueceume o paquete
191II214
Esta, estas
istas
ista
estas
esta
aquestas
aquesta
225II250
Este
iste
este
aqueste
223II248
Este, esta, isto
isto
iste
ista
esto
este
esta
aquesto
aqueste
aquesta
235II260
Estes
istes
estos
estes
aquestes
224II248
Estrume
molimen
molime
125II142
Eu
ou
iou
eu
eo
144II164
Eu lle non podo
eu non lle podo
eu lle non podo
193II218
Farto abondo
sorte dabonda
sardiñas abondas
festas hai abondas
farto dabondo
farto abondo
crista abonda
cartos abondos
269II294
Ferrador
ferrador
109II126
Ferreña
-eña
95II112
Figueira
figueiro
figueira
figal
111II128
Flores
flores
81II98
Folgazáns
-ás
-áns
-anes
-ais
-aes
64II80
Fresas
frezas
frexes
frexas
freses
fresas
freces
56II72
Fresquío
-o
-íu
-iu
-ío
122II138
Fume
fumo
fume
23II40
Fusís
fusís
fusils
fusiles
77II94
Galiña
galipa
galía
94II110
Gato, gatos
gatos
gato
53II70
Gra
gra
34II50
Gran
grou
grau
grao
grañeiro
grano
granceiro
gran
gra
33II50
Guapísima
guapisma
guapisima
guapisema
guapirma
140II158
Hai moito tempo
vai moito tempo
hai moito tempo
faimoito tempo
273II298
Hoxe
uxe
ose
onxe
ole
oixe
oi
324II350
Ir por auga
ir por auga
ir na auga
ir a por auga
ir á auga
362II390
Irmá
irmán
irmá
ermana
32II48
Irmán
irmou
irmau
irmao
irmán
irmá
ermano
31II48
Irmáns
más
irmous
irmaus
irmás
irmaos
irmáns
imos a xunta Xusto
ermanos
chaos
63II80
Iso
iso
eso
aqueso
230II254
Isto
isto
esto
desto
con isto
con esto
aquesto
226II250
Ladrais
ladraus
ladrases
ladrás
ladrales
ladrais
ladraios
73II90
Ladroa
ladrúa
ladrona
ladroa
ladria
ladra
42II58
Ladrón
ladrón
41II58
Lambón
lambón
lambión
43II60
Lambona
lambona
lamboa
lambiua
lambiona
lambioa
44II60
Lesma
lesmia
lesme
lesma
130II148
Lle
ñe
lle
le
180II204
Lles
ñes
ñe
lles
lle
les
le
182II206
Logo
lougo
logo
lo
llougo
334II360
Lonxe
lonxe
lonse
llonxe
lexos
309II334
Luns
lus
luns
lunghes
lunes
luis
69II86
Maceira
mazairo
mazaira
macira
macera
maceiro
maceira
112II128
Maceira / maceiro
maceiro
maceira
113II130
Maceira / mazanceira
mazaqu-
mazanc-
mazan-
mazagü-
maza-
maz-
manzan-
manza-
manciñ-
maciñ-
maci-
mace-
114II130
Machorra
pachorra
machorra
108II124
Madriña
madriña
madrina
madría
93II110
Maior
mor
meor
maor
mallor
maior
137II156
Máis grande
mas grande
mar grande
máis grande
mair grande
maih grande
mai grande
mah grande
ma grande
135II154
Máis grande ca min
que min
que eu
que a min
do que min
do que eu
do que a min
ca min
ca eu
141II160
Máis malo
pior
peor
mas malo
mar ruín
mar malo
máis ruÍn
máis malo
mair ruÍn
mair malo
mah malo
134II152
Máis nada
namais
nada máis
máis nada
267II292
Máis novo
o menor
o mas novo
o mar novo
o mais novo
o mair novo
o mai novo
o ma novo
132II150
Máis pequeno
menor
mas pequeno
máis pequeno
133II150
Malo, mala
ollo mau
ollo mao
ollo malo
mau
mao
malo
mala
mal ollo
ma
30II46
Man
mou
mau
mao
mano
man
ma
37II54
Mañá
miñán
mañana
mañán
mañáa
mañá
327II354
Marchouse
marchouse
marchou
189II212
Maronda
touronda
touroa
toironda
marzoa
marroa
maronda
marnúa
107II124
Marrao
marrau
marrao
marrano
marrá
40II56
Martelo
martelo
martel
13II30
Mazá
mazán
mazá
manzana
macén
38II54
Meda
meda
16II32
Mediado
mediado
enmediado
amediado
278II302
Medio
meo
meiodía
meio
meia
medio
mea
277II302
Medo
miedo
meo
medo
15II32
Meirande
o meirandiño
meirande
mairande
136II154
Mellor
millor
mellor
máis bon
138II156
Mesmo, mesma
mismo
misma
mesmo
mesma
264II288
Meu, meus
mows
mow
mious
miou
mieus
mieu
meus
meu
meos
meo
237II262
Mi madre
su tío
o mi tío
mi tío
mi pa
mi madre
mi ma
meu tío
a mi madre
243II268
Mil
unha mil
milleiro
millar
mil
dez centos
decentos
304II328
Min
min
mi
145II164
Miña, miñas
miñas
miña
mías
mía
238II262
Moa
mola
moa
mo
27II44
Moi guapa
mujto
mui
mojto
moi
mi
ben guapa
ben bois
139II158
Moito
muto
mutio
mujto
mucho
mojto
271II296
Moito / ben
gústanme moito
gústanme ben
272II296
Mozo, moza
mozo
moza
1II18
Neto, neta
nieto
nieta
neto
neta
9II26
Nevada
nevaruscada
nevaríu
nevarío
nevarido
nevarada
nevadeira
nevada
100II116
Nin
nin
nen
372II400
Ninguén
ninguién
ninguián
ninguén
nadies
nadie
nadias
nadia
260II284
Ningún
niñún
ningús
ningúns
ningunos
ninguno
ningunhos
ningún
ningüis
algús
algúns
algunhos
algunhes
algún
algüis
257II282
Ningunha
niñunha
ningunha
ninguna
ningúa
algunhas veces
algunha
alguna
algúa
258II282
No (en + o)
nu
nos
no
nel
nas
na
en el
205II230
No ano en que estamos
o ano que estamos
o ano no que estamos
o ano en que estamos
no ano que estamos
no ano no que estamos
no ano en que estamos
367II396
Nobelo
nobelo
14II30
Non
nun
non
305II330
Non a
nonna
nonla
nonha
nonal
nona
nola
noa
na
177II200
Non o
noo
nonol
nono
nonno
nonlo
nonho
nolo
no
176II198
Nós (suxeito)
nusoutros
nosoutros
nos outros
nós
nos
nesoutros
nasoutros
146II166
Noso, nosa, nosos, nosas
nuesos
nueso
nuesas
nuesa
nosos
noso
nosas
nosa
241II266
Nove
nueve
nove
284II308
Noventa
novianta
noventa
300II324
Novo, nova
novo
nova
7II24
Nugallán
nugallau
nugallao
nugallán
39II56
Nun (en + un)
nunha
nuna
nun
núa
en un
220II244
Ó (a + o)
ó
ao
al
201II226
O + consoante
u
o
el
195II220
O + vocal
u
o
el
196II220
O bo do cura
o bo do cura
143II162
O mesmo
o mesmo
lo mesmo
el mesmo
198II222
O meu tío
teu tío
seu tío
o teu tío
o seu tío
o meu tío
meu tío
245II270
Ó pé do lume
pé do lume
ó pé do lume
ó lado do lume
ó carón do lume
cou do lume
cabo do lume
a rentes do lume
a pé do lume
a carón do lume
á beira do lume
364II392
O que
o que
lo que
el que
197II222
Ogallá
ollallá
ollalá
oghuallá
oghualá
ogholá
oghallá
oghalá
aghulá
aghuallá
aghualá
aghollá
agholá
aghallá
aghalá
348II376
Óioo
óioo
óiono
óiolo
óioio
óioi
óio
168II190
Oitenta
uchenta
oitenta
ochianta
ochenta
299II324
Oito
vinteuito
uito
oito
ocho
283II308
Ola
ola
6II22
Ombro / ombreiro
ombro
ombreiro
116II132
Once
oncecentos
once
286II310
Onda o lume
vai ondia Xusto
vai onde Xusto
vai onda Xusto
vai onda a Xusto
vai donde Xusto
vai donda Xusto
vai anda Xusto
vai a unde Xusto
vai a onde Xusto
vai a onda Xusto
está unde o lume
está onde o lume
está onda o lume
está inde a o lume
está inda o lume
está donde o lume
está donde a o lume
está donda o lume
está anda a o lume
365II394
Onde
unde
onde
donde
aunde
aonde
ande
adonde
319II344
Onte
ontes
onte
oite
ointe
aointe
aller
aier
325II350
Os
us
os
200II224
Ós (a + os)
ós
aus
ás
aos
202II226
Os meus tíos
teus tíos
seus tíos
os teus tíos
os seus tíos
os meus tíos
meus tíos
246II270
Os nosos tíos
os nosos tíos
nosos tíos
247II272
Os outros
os outros
os máis
os demais
262II286
Ós poucos
pouco e pouco
pouco a pouco
ós poucos
ó pouco a pouco
ó pouco
en poucos
de cada pouco
a poucos a poucos
a poucos
a pouco a pouco
342II370
Os vosos tíos
vosos tíos
os vosos tíos
248II272
Outro
prautro
outro
óutor home
óutor día
oitro
o óutor antonte
iautras
cautro
autro
261II286
Pantalón / pantalóns
pantalón
85II102
Pantalóns
roxóns
roxois
pregois
pantalós
pantalóns
pantalonhes
pantalones
pantalois
pantaloes
óiol
moniciós
moniciois
monestaciós
lamparóns
lamparones
lamparoes
lampaós
lambois
amonestacións
68II84
Papas millas
papas millas
papas de millo
142II162
Para
pre
pra
pe
para
pa
352II276
Para a
pre
pra
para a
pará
para
pa
208II232
Para el
prel
pre il
pre el
pra il
pra el
pel
parel
para el
pa el
163II184
Para o
pro
praos
prao
pral
paró
para o
paos
paó
pao
pal
207II232
Para onde
pronde vas
prande vas
ponde vas
paronde vas
para unde vas
para onde vas
para donde vas
pande vas
onde vas
donde vas
ande vas
a unde vas
a onde vas
a donde vas
321II346
Parálise
paraliso
parálisis
parálisi
parálises
paralises
parálise
paralise
paralís
paralis
paráleses
parales
105II122
Parede
parez
parede
paré
103II120
Paredes
paredes
pareces
104II120
Parente, parenta
pariente
parienta
parente
parenta
20II36
Patrón, patrona
pode que vaia chover
patrono
patrona
patrón
patroa
47II64
Pé, pés
trespés
simpés
pies
pie
pés
pes
peis
pe
cempés
cempeis
60II76
Pechadura
pechadura
110II126
Pipote
-ote
97II114
Piqueta
piqueta
cubeta
cobeto
castañetas
96II112
Pola mañá
por la mañana
por a mañán
por a mañá
pola miñán
pola miñá
pola meñán
pola mañana
pola mañán
pola mañá
de pola mañá
de mañán
de mañá
á mañán
á mañá
361II390
Polo, pola
por o
por el
por a
polo
pola
pol
209II234
Por
por
357II386
Por causa do fume
por mor do fume
por culpa do fume
por cousa do fume
por causa do fume
por amor do fume
polo mor do fume
polo fume
polo amor do fume
pola mor do fume
pola mol do fume
pola mau do fume
pala mor do fume
pala mol do fume
del fume
co fume
376II404
Por iso che eu digo
por iso eu dígoche
por iso eu che digo
por iso dígoche eu
por iso che eu digo
por iso che digo eu
194II218
Porco, porca
porco
porca
2II18
Porcos bravos
parcos bravos
82II98
Prep. + artigo + nome propio
ó Miguel
a Miguel
216II240
Preposición + algures
preposición + algures
nellundes
nallundes
algures
317II342
Preposición + nós
preposición + nusoutros
preposición + nosoutros
preposición + nós
preposición + nesoutros
147II168
Preposición +ningures
preposición + ningures
ningures
318II342
Que (relativo e interrogativo)
que
366II394
Quen
quien
quen
368II396
Quitas
quites
quitas
desdesde
55II72
Quizais
quizás
quizais
quizaes
quizabes
quizá
quezás
quezais
cicás
cecais
346II374
Quizais e outros
ten xeito de chover
tal vez chova
seica vai chover
se cadra chove
quizais vaia chover
quizais vai chover
quizais que vaia chover
quizais que vai chover
quizais que chova
quizais chova
quizá poida chover
quizá ó mellor chove
pode ser que chova
pode que vaia chover
pode que chova
parece que vai chover
ó mellor vai chover
ó mellor pode que chova
ó mellor pode chover
ó mellor chove
non sei se non irá chover
igual vai chover
igual chove
é fácil que chova
acaso chova
347II374
Rapaz, rapaza
rapaza
rapaz
rapá
49II66
Rascadoiro
-duiro
-douro
-doiro
-doira
-deiro
-deira
119II136
Real, reás
-ás
-als
-ales
-al
-ais
-aes
74II90
Rei, reis
relles
reises
reis
reies
reices
rei
rees
58II74
Rídesvos
rídevos
rídesvos
rídervos
rídehvos
185II208
Ril, riles
ris
rins
rinles
rinle
rin
rilos
riles
rile
ril
79II96
Rímonos
rímosnos
rímonos
184II208
Roibéns
rubiés
rubiéns
rubieis
rubeses
rubéns
rubeces
66II82
Romeu
romeu
romero
romeo
romeiro
romeio
124II140
Ruín
ruíño
ruíña
ruín
ruía
riña
rin
48II64
Saúde
saúde
saluz
salude
salú
102II118
Saudeino
saudino
saudeuo
saudeno
saudenno
saudelo
saudeio
saudeinol
saudeino
saudeilo
saudei
172II194
Se (conxunción)
si
se
374II402
Sempre
siempre
sempre
336II362
Séntense
séntense
sentádevos
190II214
Sesenta
sesianta
sesenta
sasenta
297II322
Sete
siete
sete
seis
cete
282II306
Setenta
setianta
setenta
satenta
298II322
Seu, seus, súa, súas
súas
súa
sous
sou
sious
siou
seus
seu
seos
seo
240II264
Sobre do día
sobro el día
sobre do día
sobor do día
sobo do día
358II386
Sobriño, sobriña
sobriño
sobriña
sobrino
sobrina
sobrín
sobría
91II108
Sogro, sogra
suegro
suegra
sogro
sogra
4II20
Solteirona
solteirúa
solteirona
solteiroa
46II62
Sosa
sosa
ría
ensosa
8II24
Tamén
temén
tamién
tamián
tamén
tambén
306II330
Tampouco lle non podo
tampouco non lle podo
tampouco lle podo
tamén non lle podo
308II332
Tampouco non está
tampouco non está
tampouco está
tamén non está
307II332
Te/Che
te
che
153II174
Tecelán, tecelana
tecelana
tecelán
tecedora
tecedor
tecedoira
tecedeiro
tecedeira
120II136
Tenaz / tenaces
tenazas
tenaza
tenaz
tenaces
83II100
Tenaz, tenaces
tenazas
tenaza
tenaz
tenaces
tenace
comprábal
70II86
Ter un aquel
ter unha aquela
ter un aquelo
ter un aquel
236II260
Terreo
terreu
terreo
terreno
terrén
terreio
tarrío
123II140
Tesoira / tesoiras
tixeiras
tixeira
tesoiras
tesoira
84II100
Teu, teus, túa, túas
túas
túa
tous
tou
tious
tiou
teus
teu
teos
teo
239II264
Ti (suxeito)
tu
ti
151II172
Tío de noso
tío de voso
tío de noso
252II276
Todo
tudo
todo
276II300
Tódolos
tolos santos
todos os días
todos días
tódoos días
tódolos días
todas cousas
todas as noites
todas as cousas
213II238
Toupa / toupeira
-ua
-o
-ieira
-ia
-eira
-ea
-e
-a
115II132
Trinta
trinta
trenta
treinta
294II318
Un meu tío
uns tíos nosos
uns nosos tíos
un meu tío
244II268
Un pouco de pan
un pouco pan
un pouco de pan
colle do pan
275II300
Un tío de teu
unha tía de mía
unha tía de meu
un tío de mío
un tío de meu
túa filla de teu
tío de teu
tío de meu
250II274
Un, unha
unha
una
un olla
un
úa
tía
ó
218II242
Unha casa de meu
unha casa de mía
unha casa de meu
un coche de mío
un coche de meu
casa de teu
casa de meu
249II274
Unha pouca auga
unhas poucas de botellas
unha pouca de auga
unha pouca auga
un pouco de auga
un pouca auga
un goto de auga
un chisco de viño
tantiña auga
hai de los cubertos
dame delas
dálle del dinero
274II298
Uns
us
uns
unos
unhos
unhes
uis
219II244
Urdidoira
-duira
-doura
-dor
-doira
-deiro
-deira
117II134
Vanse facer moitas cousas
vanse facer moitas cousas
van facer moitas cousas
vaise facer moitas cousas
pénsase facer moitas cousas
pénsanse facer moitas cousas
pensan facer moitas cousas
pensan de facer moitas cousas
186II210
Veciño, veciños
vecíus
vecíu
vecíos
veciños
veciño
vecín
a besta cansa no traballo
92II108
Vendima
vendimia
vendima
131II148
Verán
verau
verao
verán
verá
36II52
Verdade
verdaz
verdás
verdais
verdai
verdades
verdade
verdá
navidai
mitaz
metai
cidade
101II118
Vímolo (vimos + o)
vímoslo
vímoolo
179II202
Vinte
vinte
veite
veinte
291II316
Vintedous
vintiedous
vintiadous
vintedous
vintadous
ventidous
veitidous
veintidous
293II318
Vinteún
vintieún
vintiaún
vinteún
vintaún
ventiuno
veintiuno
veintiún
292II316
Viuna
viunal
viuna
viula
viual
viua
173II194
Vós (suxeito)
vusoutros
vosoutros
vos outros
vós
vos
vesoutros
vasoutros
152II172
Voso, vosa, vosos, vosas
vuesos
vueso
vuesas
vuesa
vosos
voso
vosas
vosa
242II266
Vostede
vustede
vusté
vostede
vosté
ustez
ustede
usté
ostede
osté
157II178
Vostedes
vustedes
vostedes
ustés
ustedes
ostedes
158II178
Xa
xa
sa
lla
328II354
Xabarín, xabaríns
xabarís
xabaríns
xabarinhos
xabarines
xabarín
xabariles
xabaril
xabalís
xabalí
80II96
Xamais
xamais
nunca máis
nunca
máis nunca
máis
338II364
Xeme-lo neno
xemer o neno
xemer el neno
xeme-lo neno
210II234
Xunta Xusto
imos xunto de Xusto
imos xunta Xusto
imos a xunto de Xusto
imos a xunta de Xusto
está xunto lume
está xunto do lume
está xuntal lume
está xunta o lume
está ó xunto lume
está a xunto lume
363II392
Zurro
-o
-io
-ia
-e
128II146

Descargar resultados en: EXCEL

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883