Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. V. Léxico. O ser humano (I) 
  • Ano de publicación: 2005
  • Número de mapas: 300
  • Número de formas: 8289
  • Número medio de formas por mapa: 27
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Imitarse
umitar
tirar
somellar
ser todo seu pai
ser somellado
ser pintado
ser parecido
ser o pai en tota
ser escarado
ser cuspido
ser copiado
ser cagado e furado
ser ben fillo de
ser a cara de seu pai pintado
ser a cara de
semexarse
semellarse
semellar
salir
saír
que se imita ao pai
pintarse
parecer
mitar
inmitar
imitar
enmitar
dimitar
asomeñar
asemellar
aparecerse
amitar
adimitarse
291V489
Envellecer
virse a vello
pórse avellado
poñerse vello
mudarse a vello
irse ao vello
irse a vello
ir vello
ir velliño
ir para vello
ir para o carallo
ir para o
ir para baixo
ir indo vello
ir engurripado
ir engurriñado
ir ben vella
ir acabado
ir a menos
facerse vello
estar vello
estar pocho
estar entrado en quintas
estar entrado
estar decaído
estar avellado
estar acabadiño
envieghecer
envelloar
envellentar
envellendar
envellecer
envellar
enveghecer
encollido
decaído
decaer
darse ao vello
darse a vello
dar unha caída
carruco
botarse avelloado
avelloar
avellentar
avellecer
avellar
apatronarse
acabarse
acabar
290V487
Medrar
medrar
ir arriba
inzar
crecer
289V485
Rir
rir
reír
288V485
Xemer o neno
ximo
xime
xemir
xemido
xemer
suspirar
sotelar
sospirar
sopexar
salucar
roñar
renfar
queixarse
mormicar
laiar
groner
griñir
chorar
calmear
arquexar
287V483
Chorar
tomar bilra
tirar bágoas
ninfrar
llagrimar
lágrimas
esbagullar
esbagoar
correr as bágoas
churumicar
chorar
charar
caír as bagoadas
caer lágrimas a trebón
caer bágoas
bagoar
286V483
Salucar
zoloucar
zaluzar
zaluco
zalucar
zalouco
zaloucar
xurucar
xemer
upar
ter saluque
ter saluco
ter o ipo
ter o guipio
ter ipos
ter ipo
ter bodelo
te-lo zaralouco
te-lo zaluque
te-lo zaluco
te-lo saralouco
te-lo saluco
te-lo ipo
te-lo impo
suspirar
supilar
sopexar
soluciós
solucio
soluciar
sollozar
ser chorón
saluzo
saluzar
saluto
salutar
saluque
salucos
saluco
saluciar
salucar
saloucos
salouco
saloucar
rumicar
roñar
romper a chorar
renfar
rañar
querer chorar
queixarse
non v. + (o) alento
ninfrar
nifrar
medrando
laiar
ipo
ipio
ipiar
ipar
inquidar
impar
imbar
guipar
gruñir
grinfar
gremir
ganguiñar
fungar
falucar
facer pucheiros
estarse empucheirando para chorar
estar roñoso
estar para rebentar a chorar
estar fatigoso
estar a impar
esbardullar
esbagullar
encorar
empezar a esbagullar
dar o ipo
churumicar
choricar
chorar
chocar
calleira
arquexar
alucar
alaiar
acorar
ter bodel
285V481
Destetar
tira-lo peito
sacarlle a tetar
saca-lo peito
saca-la teta
saca-la mama
quita-lo peito
quita-lo leite
quita-la teta
destetar
desatetar
deixar de mamar
deixa-lo peito
arrellar
284V479
Dar de mamar
poñer a mamar
mamar
dar teta
dar peito
dar o pecho
dar de peito
dar de mamar
da-lo peito
da-lo leite
da-la teta
ceiba-lo mamar
amamantar
283V479
Xemelgos
ximelos
ximelgos
xemelos
xemelgos
xamelos
ser ghemelas
mellizos
mellices
melicios
iguales
ghimelgos
ghemelos
ghamelos
dun vientre
dous nun vientre
dous fillos dunha entrada
dous dun vientre
282V477
Malparto
traspié
ter un traspés
poñerse de perda
perdiña
perda
non chegar a tempo
malparto
malparizo
malparirse
malparir
mal logrado
levar camiño
estrago
espoltro
espoltrarse
espoltrar
esbarruxamento
desfeiteira
derramo
derrame
darse de perda
dar de perda
dañarse
caer na cinza
botarse de perda
botalo ao fondo
amover
albroto
aburto
aburtar
abulto
abruto
abroto
abortón
aborto
abortar
281V475
Parir
ter un pequeño
ter un pequeno
ter un fillo
ter un cativo
parir
parido
paricio
nacerlle un fillo
librar
libertarse
estar de formigos
descargar
dar luz
dar á luz
dar a luz
da-la luz
alumbrar
280V473
Antollo
entoxo
antoxo
antogho
279V473
Ter un antollo
ter un deseo
ter un cobizo
ter un choquizo
ter un antoxo
ter infestíos
ter infestío
ter ganas de
ter entoxo
ter deseos
ter deseo
ter barrigada
ter arroxo
ter apetitos
ter antoxo de preñada
ter antoxo
tener antoxo
ser moi entoxadiza
moi entoxadiza
estar de antoxo
entoxarse
entoxar
devecer
deseo
desear
cobizar
apetecemento
antoxo de parida
antoxárselle algo
antoxar
andar de deseos
andar de antoxo
278V471
Estar preñada
vérselle o traballo
tar para ben
tar engordando
preñuda
preñada
preña
para diante
levar unha patada
levar un pandullazo
ir inflamada
ir
inchada
grosa
estar para dar luz
estar esperando
estar encinta
estar de compras
estar de aumento
estar clavada
estar cargada
estar a vela
estar
esperando
encinta
en esteo
en estado
embarrigada
embarazada
dar unha patada
da outra mañeira
andar no chocadoiro
andar con barriga
andar
amañada
agarrar
a esperar
277V469
Empuxar
turrar
trampuxar
repuxar
rempuxar
reempuxar
puxar
poxar
gurrar
fincar
empuxogar
empuxar
empurrar
empughar
embuxar
emburriar
dar vaqueois
caer para atrás
botar para adiante
botar
aturrar
atapuxar
arrumbar
arrombar
arrepuxar
arrepughar
arrempuxar
arrebotellar
arrapuxar
arrampuxar
apuxar
afincar
acincar
276V467
Botar
tirar
guindar
chimpar
botar
amandar
275V465
Derrubar
zumbar
tumbar
tirar para abaixo
tirar abaixo
tirar
romper
pinchar
levar
guindar
escagallar
esborrallarse
esbarrallar
envorcar
desfacer
derrumbar
derrucar
derrubar
derribar
dar un empuxón
chimpar abaixo
chimpar
botar abaixo
botar
bater
baixar
arrincar
arrepuxar
arrebolar
arrancar
alagar
abatir
abater
abaixar
274V463
Arrebolar
zampar
xogar
tirar unha rebolada
tirar de rebolo
tirar de forza
tirar con forza
tirar a reboladas
tirar a rebolada
tirar
saltar
rebolo
rebolar
mandar de rebolo
mandar
largar
lanzar
ir de rebolo
ir a arreboladas
guindar
guimbar
guidar
cimbrar
chimpar
ceibar
capar
botar con forza
botar
bater
azampar
aventar
arroxar
arroghar
arrodar
arriar
arremangar
arrebollar
arrebolar
afondear
aceibar
273V461
Agarrar
tremar
puxar
prender
pillar
estruchar
engarrar
coller
botar un vano
botar a mau
ben empuñada
atanazar
arrochar
aprinchir
apretar
apresar
aprensar
apreixar
apleixar
apertar
amanchear
agarrar
abrenguer
abrazar cos dous brazos
272V459
Esconder
gardar
esgochar
escricarse
escondirse
esconder
baixarse
azorrar
anicarse
amoucharse
aguchar
agocharse
agochar
agatoarse
agacharse
agachar
abaixarse
271V457
Perder
perdir
perder
olvidar
estraviar
270V457
Buscar
remexer
rebuscar
rebeirar
procurar
precurar
porcurar
percurar
palpar
mirar
escudriñar
escachear
catar
cachear
cachea-las patacas
cachar
buscar
ben precurado
andar á pesquiza
alcontrar
acachear
269V455
Espreguizarse
ter preguiza
purrirse
preguiza
estricarse
estiricarse
estirarse
estira-los güesos
estira-la preguiza
estira-la nugalla
esterricarse
estarrigarse
estarricarse
estarremecerse
espurrirse
espriguizarse
espriguiciarse
espretigarse
espreguizarse
espregarse
esporrirse
espiriguizarse
espertigarse
esperguizarse
esperezarse
esperdiguizarse
esperdiciarse
despreguizarse
desperezarse
268V453
Espertar
volver o acordo
rexurdir
recordarse
recordar
espertar
espertador
espabilar
despertarse
despertar
arrecordar
alcordar
adespertar
acordar
267V451
Roncar
zornar
sornear
roucexar
roucar
ronquexar
roncexar
roncar
resonar
arroncar
266V451
Toquear
vir Pedro Chosco
turrar
toupenear
toupear
tosquenear
tospenexar
tospenear
tosconeón
tosconear
toquillar
toquequear
toquenear
toquear
topeñar
topenexar
topenear
topelexar
topelear
topear
tonecar
toconear
tocolear
ter sono
ter morriña
teponear
tecer
tasconear
tar pescando
taponear
tambalear co sono
taconear
sonear
ser un chuchizo
petenear
pesquenear
mouquear
moucar
moquexear
moquelear
moquear
monear
farrear
faguer clavos
facer tacholas
facer bitoques
escabeza-lo sono
escabecear
durmiñar
dormir de pé
dormiñicar
dormi-lo sono da baba
dar morriña
dar moqueadas
dar cabezadas
dar cabezada
cotonear
cotolear
cotenear
cotelexar
cotelear
cotalear
coconear
chuchear
capelexar
caer co sono
cabecear
bota-la mocada
boqueadas
atouteñar
apingular
apigarzar
amorriñar
adormecer
acandilar
265V449
Mal soño
ter soños
sueño
soño pesado
soño malo
soño de peste
soño de medo
soño
soñeira
soñar un soño malo
soñar muito
soñar
sono ruín
sono malo
sono
pesar
pesadilla no corazón
pesadilla
non dormir
noite
malestar
mala
mal sueño
mal soño
mal sono
mal descanso
levar mala noite
ensoñar
duermevela
desvariar
despertina
264V447
Sono
sueño
sono
morriña
263V445
Cantar
cantar
alourear
262V445
Rogar
rogarse
rogar con eles
rogar
recalcar
pregar
pedir de favor
pedir
insistir
cometer
261V443
Preguntar
preguntar
porguntar
perguntar
260V443
Cuchichar
rosmar
hablar despacio
falar secreto
falar quedo
falar por entre os dentes
falar polo baixo
falar espacio
falar entre dientes
falar en voz baixa
falar en baixo
falar despacín
falar con zourreiría
falar coitado
falar calado
falar caladiño
falar caladamente
falar bisbís
falar baxo
falar baixo
falar baixiño
falar aos chuschús
falar ao oído
falar ao conto calado
falar ao chuschús
falar adespacio
falar a modo
falar a modiño
falar a cuchichos
falar a chuchú
falar a chicho
falar a bisbís
estar de chuschús
estar ao chuschús
decir un secreto
andar con contiños ao oído
andar chuchuchú
andar ao chuschús
259bV441
Cuchichar
xixear
susurrar
rozmar
rosmar
roñar baixiño
rezar
murmulear
murmular
muñar
moumelear
moumear
mofear
marmuñar
marmexar
gasear
falar barbuxando
estar acuruxadas
disimular
cucuchear
cucuchar
cuchuchear
cuchuchar
cuchiquear
cuchichillear
cuchichear
cuchichar
cuchicar
cotillear
chusmear
chusmar
chuschurrear
chumiscar
chuchumear
chuchullar
chuchuar
chuchiar
chuchear ao oído
chuchear
chuchar
chouchiliar
cheirar que confunde
chabesquear
chabesca
bisbiar
berbexar
asurroar
apelidar
acuchuchar
acuchichar
achuchuchar
achuchear
achuchar
259aV439
Criticar
triquitar
trapelear
tarabelear
sobar
ser faladora
ser falador
rexunxar
rexueira
rexubeiras
rexubeira
rexubar
rexoubar
rexobar
poñe-la capa
parrafear
palicar
murmurar
murmular
marmurar
marmular
malmurar
loumiñeiro
loumiñar
leriar
latear
falar mal
estar no cuento
estar de palique
estar de cuento
estar de conto
estar ao conto
enmentar
decir contomeladas
dar leria
dar a martabela
currillear
cuentillear
cuentillar
cuchiquear
cuchichear
cuchicar
criticois
criticar
cotillear
cotillar
cosquilleira
cosquillar
cortar un vestido
cortar un traxe
contomelear
contar mal doutro
contar doutro
cismar
churmeiro
churmar
churmada
chuchibear
chuchear
chismear
chismar
censurar
andar en contos
andar de conto
andar con cuentos
andar con contos
andar ao conto
andar a cuento
a quen lle cortarán un traxe
258V437
Falar
hablar
falar
257V435
Charlar
patelicar
parrafear
parrafar
parolear
parolar
parodiar
parlar
leriar
larear
hablar
falar
falabarato
falabarata
estar de parolada
estar de parola
estar de leria
estar ao conto
estar á parla
darlle á lengua
dar letra
dar lerica
dar leria
dar á lengua
conversar
charlar
chalrar
barullar
256V435
Erguerse
pór a pé
levantarse
erguirse
erguerse
erguer
alevantarse
255V433
Deitarse
tumbarse
tirarse
deitarse á pampaneta
deitarse
arrombarse
acostarse
254V433
Axeonllarse
tar de rodillas
tar de pé nun sonllo
rodillar
rodilla de cazador
poñerse de xiollos
poñerse de rodillas
poñerse de pé de enxonllo
enxollar
axonllarse
axeonllarse
asonllar
arrodillarse
arrodillar
anasarse
253V431
Marchar
marcharse
marchar
irse
252V429
Achegarse
reconchegarse
reconchegar
rechegarse
chegarse
arrimarse
arrimar
arrecunchar
arreconchegarse
arrechegarse
arrechegar
aconchegarse
achegarse
achegar
acercarse
251V429
Ir a rolos
tombear
roular
rolar
rodar
revorquillarse
revolcarse
marchar tarabantando
marchar ás voltas
ir trepuzando
ir terter
ir entropezando
ir chinchando
ir ás voltas
ir a rolar
ir a rodar
ir a bolear
esfragarse
envorquillar
envorcar
envorcallarse
choutar
caír arrebullando
caír a rodar
caír
caer virando
caer arrolando
caer a trompicois
bolear
arrolar
arrebolarse
arrebolar
andar sometidos
andar arrolado
250bV427
Ir a rolos
marchar a rebulloucos
marchar a boleus
marchar
ir trepuzando
ir de arredor
ir a trompicós
ir a revoucallois
ir a mallacús
ir a gatos
ir
ganar a peneiriña
galguear
de tumbo en tumbo
de roulón
de rolos
de rolo
de arrolos
dar unha carambiola
dando voltas
caír de rodos
caír de patacú
caír ás galgas
caír ás carballiñas
caír ao roullón
caír a rodos
caír a rodillós
caír a rebelouxós
caír a boulos
caír
caier a voltas al gato
caer de lado
caer dando capitóns
caer aos viracollóns
caer ao capitón
caer a trompicois
caer a rodos
caer a revuelcos
caer a rebulloucos
caer a pinchos
caer a pinches
caer a cachapeiros
caer a boulos
caer a boleus
caer a boleiradas
caer
ás vorcalleiradas
ás voltas
ás galgas
ás envolquiñadas
aos vorcallós
aos tombos
aos roulos
aos revorquillois
aos rebullóns
aos rebolouros
aos reboloiros
aos envorcallós
aos arrolos
ao rolo
ao reboullón
andar
al rebolón
al rebollón
a vorquilliñas
a vorcallós
a vorcalleiras
a vorcalladelas
a voltas
a viravoltas
a tombos
a ruladas
a roulós
a roulo
a roullo
a ronlos
a rolos
a rolo
a revurquillois
a revulquillois
a revoucallois
a revorcallós
a revoltas
a reboulós
a reboullóns
a rebolos
a rebolón
a rebollóns
a rebollón
a reboladas
250aV425
Arrolar
v. + ás voltas
v. + al rebollón
v. + a voltas
tirar a revuelcos
tirar
puxar
mandar
ir a rebouladas
ir a bolear
ir
dar broco
chinche
cear atrás
botar un galgo
botar ás reboladas
botar ás galgas
botar aos revorquillois
botar al rebolón
botar a tombos
botar a revoltas
botar a reboulós
botar a reboullar
botar a rebolós
botar a rebolón
botar a rebollón
botar a rebollois
botar a pinches
botar a choular
botar a chincar
botar a boulos
botar a bolouxós
botar a bolos
botar a bolín
botar a boleus
botar a bolar
botar
bolear
atizar para que chinche
ás voltas
arrebolar
al rebollón
achoular
aboular
a voltas
249bV423
Arrolar
v. + de rolo
v. + a rolos
v. + a rolo
v. + a rodar
tirar
rouxar
roullar
roular
rouchar
rongar
rolear
rolar
rodar
mandar
levar a ronlos
levar
ir
de rolo
carroular
botar ás roulliñas
botar ao roullón
botar a ruladas
botar a roulos
botar a roulón
botar a roulo
botar a roular
botar a rouchar
botar a rolós
botar a rolos
botar a roldar
botar a rolar
botar a rodos
botar a arrolar
botar
arroullar
arroular
arrollar
arrolar
arrodar
acarroular
a rolo
a rodar
249aV421
Caer para atrás
recuar
lovar unha cuada
levar unha cuada
escularse
derrubarse
dar unha cuada
caer sobre dos traseiros
caer sentado
caer patas para riba
caer para atrás
caer de recú
caer de lombo
caer de espaldas
caer de cus
caer de culo
caer de cul
caer de cu
caer de costas
caer de carrelo
caer de bruces
caer co cu no chan
caer a plan
caer
arrecuar
248V419
Esvarar
resvarar
resbalar
rebalar
haber de caer
esvarrar
esvarazar
esvarar
esvairar
esllimar
escurrir
escorrexer
escorrer
escorregar
esborrexer
esborexer
esbirrar
esbaruxir
esbarexer
esbarexar
esbaratar
esbaragar
caer
arresbalar
247V417
Andar para os lados
zarandear
zangonear
trenciar
trembeliar
tranguelear
trambelear
trambalear
tortelear
tordear
tombolear
temblequetear
tastabalear
tartarear
tarambalear
tamborear
tambolear
tambelear
tambear
tambalear
talantear
roncear
remar
ir para os lados
ir aos trompicallos
ir aos los
ir aos lados
facer cambas
equilibrar
dar voltas
dar un tombo
cimbrear
campanear
caír
caer embaixo
caer
beilar
bambiarse
balancear
avantar
atanigarse
acarroularse
abanear
abalar
246V415
Recuar
zuír
zuar para atrás
zuar
volver para atrás
volver a ciacú
vir para tras
recular
recuar
ir para tras
ir para atrás
ir de recúas
ir de recú
ir de cu para atrás
ir de cu atrás
ir de arrecú
ir arredecú
ir ao ciacú
ir ao ceacú
ir a recúas
ir a recú
ir a ciacú
ir a cear
ir a ceacú
ir a arrecú
froxar para tras
froxar
fincar
festar
fastar para tras
fastar
estear
escuar
entrar de ceacú
entrar de
dar volta
dar para tras
dar para atrais
dar o ceacú
dar de cu
cincar
ciar
celar
cear para tras
cear atrás
cear
avantar para atrás
atrasarse
arrousar
arrecuar
andar para atrás
andar de recús
andar de culo
andar de cu
andar a ciacú
andar a ceacú
afastar
acuar
acear
ir de cu para atrás
cear atrás
245V413
Agatuñar
trepar
subir a gatas
subir
rubir
gatuñar
gatiñar
gateñar
gatear
gatañar
gapear
gabear
ferrar
esgatuñar
esgaduñar
escalar
engatuñar
engatiñar
engateñar
engatarse
engatar
engarrinchar
engarabitar
enganchar
engaiolado
encarriscar
empoliñarse
arruñar
apulitar
aporriñar
apoliñar
apolicar
apegar
aparruñar
andar a gatas
alpeirar
agatusar
agatuñar
agatiñar
agateñar
agatear
agatañar
agapear
aganchar
agalear
agaduñar
agadunchar
agadañar
agachar
agabear
244V411
Avantar
trepar
salvar
saltar por riba
saltar por enriba
saltar por encima
saltar por derriba
saltar
resalvar por riba dun
pular por encima
pinchar por riba
pinchar
pasar por riba
pasar por derriba
montar por riba
montar
enriba
derriba
dar un pincho
dar un brinco
choutar
brincar por riba
brincar por encima
brincar
azancar por riba
azancar
avanzar
avantar
avancar
achancar
abalanzar
243V409
Saltar
saltar
rebinar
pular
pinchar
dar un salto
dar un saldo
dar un pulo
dar saltos
dar pulos
dar brincos
chouterar
choutar
choupar
chotar
chimpar
brincar
avanzar
andar a brincos
albardar
242V409
Adiantar
tomar a dianteira
pasar dianteira
pasar diante túa
pasar diante
pasar delantre
pasar delante
pasar dediante
pasar de diante
pasar adiante
pasar a dianteira
pasar
coller a dianteira
avanzar
adiantar
adelantar
241V407
Azancar
zanquear
zancoar
zancar
v. + pasos (+ mod.)
v. + paso (+ mod.)
v. + chancadas
v. + a zancadas
v. + a zancada
v. + a pasos (+ mod.)
v. + a paso (+ mod.)
v. + a chancadas
ter pata llarga
te-la pata larga
ser como un ganso
pasos (+ mod.)
paso (+ mod.)
parecer un angazo
lavanco
lavancar
largos
largo
ir a trancos
ir a parrancadas
ir a galope
ir á avancada
ir
grandes
esparrancar
escanchar
dar pasadas largas
dar parrancos
dar farrancadas
dar canchadas
dar
chaplón
chancadas
can
botar
bon
azancoar
azancar
avrancar
avlancar
avanzar
avantar
avancar
avalancar
atrancar
arrancar máis ca os outros
aparrancar
apalancar
angazar
andar lixeiro
andar de galgo
andar coma un lavanco
andar a chancadas
andar
alcanzar
alavancar
alancoar
alancar
alancañar
agansar
achancar
acanchoar
acanchar
abarcar moito
abarcar
a zancadas
a zancada
a pasos (+ mod.)
a paso (+ mod.)
a galope
a chancadas
240V405
Volver
vulve
volverse
volver para atrás
volver
voltear
voltar
virarse
virar para atrás
virar
vira-la cabeza
vir de volta
tornar
saltar
revolverse
revolver
revirarse
revirar
revira-lo pescozo
retorcerse
mirar para atrás
darse de volta
dar volta
dar a vuelta
dar a volta
da-la volta para atrás
arredarse
239V403
Ir a modo
sangre de minaco
pousamaxeito
pisar güevos
pisar barro
picar miúdo
non ter vagar
ir vagarciño
ir sin présa
ir pouco e pouco
ir pouco a pouco
ir paso do paso
ir morrendo
ir lento
ir len
ir inorde
ir esmaxinado
ir engorde
ir despacio
ir despaciño
ir de vagariño
ir de vagarciño
ir de vagar
ir de paciencia
ir de pachorra
ir de muita calma
ir de calma
ir de
ir con tento
ir con pachorra
ir con calma
ir con cachaza
ir coma un pacenco
ir aspacio
ir ao xeito
ir a xeito
ir a pouco e pouco
ir a pouco a pouco
ir a paso miúdo
ir a paso lento
ir a paso de galiña
ir a modo
ir a modiño
ir a modín
ir a despacio
con máis calma
anduriñar
andar a modo
238V401
Apurar
zarandearse
zanfanesar
sofocarse
ser presoso
que quero chegar preto pica miúdo
picar miúdo
picar menudo
picar de menudo
pica miúdo, que quero chegar preto
pica miúdo que quero chegar preto
moverse
moito de présa
moi de prisa
moi apurado
menearse
levar salero
levar présa
levar moito aire
levar moita prisa
ir no triquitraque
ir moito de présa
ir moi de prisa
ir moi apurado
ir lixeiro
ir lixeira
ir lanzado
ir esmaxinado
ir de prisa
ir de présa
ir de apuro
ir correndo
ir con présa
ir apurado
ir apurada
ir agalope
ir a zancadas
ir a trote
ir a prisa
ir á présa
ir á pata zambra
ir a paso miúdo
ir a galope
ir a escape
ir a correr
ir a carreiras
ir á carreira
ir a brincos
fuxir
foxe
donairarse
dar pasos miúdos
dar aos candeiros
correr moito
correr a prisa
correr
carrancar
bulir
bambolearse
avantar
arrandearse
apurpullarse
apurarse
apricarse
apresurarse
andar lixeiro
andar de prisa
andar de présa
andar con présa
andar axina
andar apurado
andar a corso
alambrar
afunicarse
afrontarse
aburar
abanicarse
a présa
a galope
ir á pata zambra
237V399
Présa
prisa
présa
apuro
236V397
Afeitarse
saca-la barba
rasurar
rapar
quita-la barba
pela-la barba
face-lo pelo
face-la barba
corta-la barba
afeitarse
afeita-la barba
235V397
Estremecer
tremer
ter un escalofrío
ter escalafríos
ter callafríos
ter calafríos
respirar
repiar
quedarse seco
quedar tauto
quedar cortado
lustrigar
ganar medo
estumerecer
estromecer
estremorecer
estremecerse
estremecer
estordiga-lo corpo
estomerecer
esternecer
estemorecer
estemerecer
estarrecer
estarecer
escalofriarse
escalafríos
escalafriarse
errecerse
darlle un rocío
dar un calafrío
dar un arresío
dar escalofríos
dar escallafríos
dar calofríos
cambia-lo color
aterecer
arrepiar
arreguizarse
acorar
234V395
Tremer
tremer como unha vara verde
tremer
tremelicar
tremblicar
tremblar
trembilichar
trembilicar
trembericar
trembelicar
trembar
tremar como unha vara verde
tremar
trebellicar
trambilicar
trambelicar
titiritar
tirizar
tiritar
ter trembores
ter trebosía
ter tembruras
ter frío
ter frebón
ter escalofríos
ter calafríos
tembricar
tembrar
temblear
temblar como unha vara verde
temblar
tembericar
tembelicar
tecer
te-las tercianas
te-la piel de galiña
tambicar
estremedecer
estremecer
estrambalicar
estar temblón
estar enturiñado
estar cheo de frío
dar tembluras
dar chuchos de frío
da-las dentaladas
baterse co frío
bate-los dentes
avantar
atirizar
atiritar
arrepiar
arreguizar
233V393
Engadir
xuntar
pegar un cacho
pegar
nadir
ennader
enmendar
enhader
engadir
engader
enchufar
encher máis
encher
encanar
enadir
empatar
empalmar
emendar
botar un chichiño
botar máis
botar
aumentar
arrimar un cacho
apegar
añidir
añadir
añader
anidir
anguidir
angadir
anadir
anader
amendeu
amendar
amecer
alargar
agregar
adiñir
adín
adiantar un cacho
ader
232V391
Empatar
xuntar
xunguir
unir
uncir
soldar
pregar
pegar
mendar
liar
inxertar
ennader
enmendar
enlazar
engadir
encavar
encanar
empatir
empatar
empalmar
dar un nougo
dar un nó
dar nudo
botar un cacho
axuntar
atar
apezar
apegar
anudar
anougar
anollar
amendar
amecer
amarrar
231V389
Abanear
zarandear
xacudir
varear
tentar
sacudir
ramallar
estar mareado
estar descontrolado
escudir
dar unha sacudedura
dar un socoleón
chacudir
bater
balear
azaloucar
atanigar
arrolar
arrandear
acarrexar
acanicar
acanear
abolear
abaniquear
abanicar
abanexar
abanegar
abanear
abanar
abambar
aballar
abalear
abalar
ababar
230V387
Acenar
señar
monear
facer visiois
facer señas
facer señales
facer señal
facer seña
facer figuras
facer de señas
facer cenas
facer acenos
dar sinales
dar señas
dar de señas
copear
cenear
cenar
capear
bracear
azanear
azanar
azamonear
asinar
aseñar
alumar
acinar
aceñar
acenear
acenar
abanexar
229V385
Rabuñar
rasguñar
rasgar
rascarse
rascar
rasbuñar
rañar
raguñar
rabuño
rabuñar
rabuñada
gaduñar
esgasdabuñar
esgarduñar
esgaduñar
clava-las uñas
arruñar
arresbuñar
arrañar
arrabuñar
arañar
agarduñar
228V383
Beliscar
uñar
trincar
ropelar
repinicar
repeliscar
repelar
reboliscar
rebelliscar
rebeliscar
que lixeiriña andas
pitiscar
pellizcar
pellisco
pelliscar
pelizcón
pelizcar
peliscar
muxicar
moxetar
moxegar
mordiscar
facer un pellizco
dar un belisco
bolizcar
boliscar
biliscón
bellizcar
belliscar
belizcar
beliscar
apellizcar
apelizcar
amuxicar
amoxetar
amordiscar
amordichar
amordicar
abellizcar
abelizcar
227V381
Cóxegas
zorligas
uligras
tolergas
teligras
telergas
soligras
góchicas
góchegas
encoxias
encóxegas
encoxas
encorgas
dellergas
deligras
deligas
defigras
croxas
cozquias
coxigas
cóxicas
coxeguiñas
cóxegas
cóxecas
coxas
cóxaras
cosquiñas
cosquillas
cosquias
cósqueras
cósicas
coscas
cóscaras
corochas
cónchigas
conchas
coguiñas
cogas
códigas
cócigas
cochigas
cóchicas
cóchegas
cochegas
cochas
cillergas
celigras
cachogas
bróchegas
bóchegas
226V379
Andar ás apalpadas
touteando
tontorreñando
tentando
tantuñar
tanteando
polo tento
atoutiñando
atoriñando
atentando
ateitiñando
ateintiñando
ás tentas
ás oscuras
ás escuras
ás cegas
ás atoutiñadas
ás atentiñadas
ás ateitiñadas
ás apalpadelas
ás apalpadas
ás apalpadallas
apalpar
apalpando
andar cos ollos cerrados
andar ás apalazadas
andar ao tuntún
andar al tino
andar a cegas
a tento
a tentas
a tentar
a tantear
a palpughas
a palpar
a palpadelas
a palpadas
a oscuras
a escuras
a cegas
a azapalpadas
ás apaxadas
225V377
Aloumiñar
refregar
mimar
meleiro
loumiñar
humillarse
fretar
facer unha caricia
estimar
escofarse
encamelar
cofear
cofar
cocear
cariños
cariñar
cariciar
amadriñar
alumiñar
aloumiñar
aloumear
alomiñar
agarimar
acofear
acocear
acariñar
acariciar
224V375
Bocexar
ter preguiza
ter pereza
ter morriña
ter galvana
ter frato
frato
fame ou sono ou chata do dono
esperezar
escarrillarse a boca
da-lo frato
bostezar
boquexar
bofexar
bocexar
boceto
bocear
alaiar
abrirse a boca
abri-la boca
abofexar
223V375
Latexar
saltar
petar
palpitar
llatir
llater
latir
latinar
latigar
latexar
later
latear
latar
golpear
estar sempre a pulos
delater
broucar
brincar
baterse
bater
apular
abatirse
222V373
Folgar
vir en si
tomar un aliento
tomar un aire
tomar folgo
tomar alento
tomar aire
ter poucos folgos
ter folgos
sofocarse
sofocar
revivir
retorzarse
respirar
repousar
repoñerse
refolgar
refolegar
recuperarse
recoller alentos
recobrar o alento
recobrar alento
quedar sin folgos
priguiceirear
preguizar
parar unha folga
parar para respirar
nugallaos
non tomar alento
non ter folgo
non alcanzar alento
ir sin alento
inar
folguexar
folguear
folgueados
folgos
folgarse
folgar
facer alento
estar fatigado
escansar
descansar
dar un pouso
dar folgos
criar alento
coller pulo
coller nuevos alentos
coller folgos
coller alento
calmear
bufar
bocexar
azazar
aventar
ansear
andar de varanda
andar de güelga
andar de gamberro
alcanzar aliento
abrir folgos
tomar alento
recobrar alento
221V371
Abafar
vir rebentado
vir de fatiga
vir coa lincua fóra
vir coa lengua fóra
vir afogando
vir aflixido
v. + sofocado
v. + fatigado
v. + asfixiado
v. + afatigado
tar afatigado
sofocar
sofocado
ir afrontado
ir aflighido
ir
fatigar
fatigado
estar afrontado
estar
cansar
calor que sofoca
calor que abrasa
asfixiar de calor
asfixiar
asfixiado
asarse
agafarse
agafar da calor
afrontar
afrixir
afrixiar
afrentar
afogarse co calor
afogar(se) co calor
afogar de calor
afogar co calor
afogar
aflixir
aflighir
afegar
afatigar
afatigado
abrasar
abafar de calor
220cV369
Abafar
vir sin aliento
vir sin aire
vir a ansiar
v. + (o) alento
tomar un pousiño
tomar alento
tomar aire
ter folgos
ter falta de folgo
respirar
refuxar
recobrar o alento
recobrar alento
quedar sin folgos
non v. + (o) alento
non tomar aliento
non tomar alento
non ter folgo
non da-lo alento
non coller alento
non alentar
non alcanzar aliento
non alcanzar alento
ircansar
ir sin folgo
ir sin alento
ir abafado
folguexar
folgar
falta-lo folgo
falta-lo alento
desabafar
bufar
botar os folgos
botar bafo
botar alento
boquexar
bocexar
baquear
bafo
bafexar
bafar
bacexar
ansiar
ansear
alientar
alfonsear
alento
afitarse
afacanar
acalleirar
acabarse o alento
abufar
abofar
abafar
non v. + (o) alento
220bV367
Abafar
xemer
vir axeirado
vir axado
non dar o alento
non da-lo alento
laiar
ir queixándose
ir afrontando
inar
impar
escorexar
enquidar
encorar
dar
coroxar
corexar
calmear
azazar
azafar
axarse
arquexar
arquear
anquear
anipear
amaiar
alento
alear
alaxar
alasar
alansar
alaiar
alacadar
acorexar
acorar a chorar
acorar
acocorar
acezar
220aV365
Afogarse
afogarse
afogar
abafar
219V365
Dar sen dó
ter dor de non darlle na cabeza
pegar sin duelo
pegar sin dor
pegar sin dó
non tiña dó dela
non ter dó de
non che hei ter dó
dar sin duelo
dar sin dor
dar sin dolo
dar sin dó
218V363
Patada
pinote
patada
couce
cou
217V363
Tunda
zurra
zumbada
zafanata
xustregada
xustrada
xota
xostregada
xostrada
xostra
vergallazos
varimba
vareada
untura
unha malleira de leña
unha chea delas
tunda deles
tunda de paus
tunda
trepia de golpes
trasilvana
tolena
surrar
surra
sopramocos
somanta
soba
sacudedura
quenta
pasada
panadera
palliza
pallida
pallera
palleira
palizón
paliza
palida
palerma
palera
mascada
malleira
mallega de paus
mallega
malladeira
malla
lostregadas
lostregada
lorada
leñada
fostrigada
estar de zumbada
ensalada de hostias
coza
cimera
chea
cagadura
cachete
brear
azoutas
216V361
Labazada
xostregada
xostrazo
xostrada
xaquimazo
variazo
vareada
usquión
trompazo
trompada
tortazo
tortaza
torta
tordeada
tabanada
sourillada
soplamocos
sopapo
piogazo
piña
palmada
orellada
morrada
moquetón
moquete
moquetada
moqueta
masqueta
mascada
mandanga
lusquiada
lusqueada
losquiada
llafazada
lazqueada
lapramada
lapote
lapada
lamparina
lambazada
lambada
lafazón
lafazada
laberestrada
laberastada
labazada
labarzada
hostiazo
hostiada
hostia
guantada
fustregada
faneca
eslabazada
dereita
dar unha do revés
dar un golpe
dar un batacazo
dar coa man do revés
cotofada
correada
chula
chaparreta
chapada
calugada
calabaza
cachete
cachetada
bregastazo
bofetón
bofetada coa ma do revés
bofetada
215V359
Forza muscular
xira
que ten moito nervio
pulso
nervio
nembrudo
muslo
músculo
musculatura
múscalo
forza
forcido
forcia
corda
bóla
214V357
Mexar
verter augas
verter auga
verter
verquer auga
verquer
tirar unha mexada
sacarlle a auga aos garvanzos
rega-las verzas
oriñar
orinar
mexar
ghiñar
facer pis
enverter augas
desbeber
dar de corpo
botar unha mexadela
botar unha mexada
botar auga por un dedo
baldeirar
213V357
Peidar
tronar
tirar un peido
tirar un pedo
tirar peidos
tirar pedos
soltar peidos
soltar cuescos
pulgar
peido
peidete
peideiro
peidear
peidarrana
peidarrán
peidar
pediar
irse das plumas
irse das cuñas
focexar
fariñote
facer purrús
facer peidos
estourar
espeidear
espeidar
cuesquear
cuesco
cagar un peido
cagar peidos
cagar peido
bufo
bufar
bufa
botar unha pluma
botar unha nocra
botar un vento
botar un purrú
botar un peido
botar un fungo
botar un cuesco
botar un aire
botar peidos
botar peido
botar aires fóra
botar aire
bombear
bizcar
bisco
arrotar
212V355
Facer de corpo
turullo
tirar unha carta ao correo
tirar el pantalón
tirar do pantalón
tirar de pantalón
tira-las calzas
suciar
poñer un telegrama
o que ninguén fai por min
ir obrar
ir fóra
ir falarlle a un vello
ir ao váter
ir ao servicio
ir á xesteira
guiñar
facer un traballiño
facer un labor
facer do corpo
facer de vientre
facer de corpo
facer as miñas necesidades
face-lo traballo
face-las súas necesidades
face-las necesidades
estercar
escribir unha carta
ensuciar
dar de vientre
dar de corpo
chamar por teléfono
cagar
cagallón
botar unha firma
botar unha carta ao correo
botar unha carta
botar do vientre
botar de corpo
baixar os pantalóns
baixa-los pantalós
baixa-las calzas
arrea-los pantalós
andar do vientre
o que ninguén fai por min
211V353
Chupar
zugar
zuchar
xugar
solber
mamar
llapar
lapar
lamber
churrupiar
chupar
chucho
chuchar
210V351
Mastigar
trincar
trillar
roer
remoer
mazcar
maugar
mastillar
mastigar
masticar
maschicar
mascar
machucar
machigar
machicar
machecar
machar
machacar
comer
209V351
Morder
triscar
trincar
trabar
romper cos dentes
roer
morder
meter un mordisco
meter un bocado
ferrar
dentar
dar unha dentada
clava-los dentes
chinchar
chantar
chanta-los dentes
chanchar
atenazar
ataranzar
atanazar
adentar
208V349
Dentada
trincar
trincada
trabón
trabelada
trabazo
trabadela
trabada
roída
roedura
picazo
mordiscón
mordisco
mordiscada
mordisca
mordillada
mordidela
mordida
mordesca
mordedura
mordedela
meter unha dentada
dentoada
dentellada
dentar
dentado
dentada
chavellada
chantar
chantalada
chantada
chanchazo
chanchada
chabada
bocado
bocada
adentar
adentada
207V347
Recender
ulir que rescende
ulir que recende
ulir que arrecende
ulir ben
ulir
trescender
ter bo olor
ter aroma
rescender
refender
recender ben
recender
recende
que olor máis rico
que cheiriño
que ben ole
oler que trascende
oler que recende
oler que dá gusto
oler que arrecende
oler ben
oler a cananga
oler
olear ben
olear
ole que recende
ole que dá gusto
ole que arrecende
mismo parece que recende
levar bon recendido
güele mui bien
escender
como ole
cheirar que trascende
cheirar que recende
cheirar que dá gusto
cheirar que arrecende
cheirar ben
cheirar a Madrí
cheirar
cananga
botar bo oler
arrecender ben
arrecender
ter aroma
206V345
Feder
vaia cheirume
ulir mal
ulir
ulido
refender
recender
que mal ole
que mal cheiro
que mal cheira
oler mal
oler
mal oulor que non se resista
friaxe
fedor
feder
dar peste
corrompe o mundo
como cheira
cheirume
cheirar que tumba
cheirar que trascende
cheirar que rabea
cheirar que imbra
cheirar que gafa
cheirar que fede
cheirar que confunde
cheirar que apesta
cheirar que apenetra
cheirar que afunde
cheirar mal
cheirar como morriña
cheirar
cheira
botar fedor
apestear
apestar
abafar
205V343
Esbirrar
esturnar
estrasnudar
estornudar
estornidar
esternudar
estarnudar
esquerrar
espurrar
esporrear
espirriar
espirrar
espilrar
esgarrear
esbirrar
esbilrar
esbichar
dar un achín
204V341
Asoar os mocos
tirar pola napia
tira-los mocos
ter boa carrada
sonarse
sonar a presas
sonar
sona-los mormos
sona-los mocos
solber
soa-los mocos
soa-los bormos
ruxi-los mocos
presas
pinga-la peta
nariz
murgar
mócoros
limpa-los mocos
garda-los mocos
fungar
funga-los mocos
funcar
funca-los mocos
esfungar
castrarse
carrada
caer
cae-la pola do nariz
asonar
asona-los mocos
asoa-los mocos
afungarse
203V339
Regalar os ollos
remouchar
remoucha os ollos que parece un espantado
remelexar
remelar
remela-lo ollo
remangar
relampar
relampaguear moito os ollos
relampaguear
regañar
regallar
regalar
recachar
rebougar
poñe-los ollos grandes
parece
ollos regalados
ollar
mirar de través
estartelar
estartamelar
estar espitalada
esparregatar
esparrar
esparramar
espantado
escarramanar
escarrachar
escachar
arrezagar
arremelar
arreguilar
arregañar
arregalar
abrir moito os ollos
abrir
202V337
Pestanexar
pesteñexar
pesteñear
pesteñar
pestenexear
pestenexar
pestenear
pestañear
pestañar
pestanexar
pestanear
pertenexar
parpadear
musquitear
musga-los ollos
muchica-los ollos
mosquitar
espestenexar
espestanexar
espentenexar
enmuchicar
capelexar
apestañar
201V335
Chiscar o ollo
trusgar
trisgar
piscar
mecar
lusgar
guiñar
gueñir
chuzgar
chusgar
chuscar
chosquear
choscar
chizcar
chisgar
chiscar
chilgar
chamuscar
achusgar
200V333
Avistar
ver mal
ver lonxe
ver disde lonxe
ver de lonxe
ver aló
ver
trasver
sentir
resgar
percibir
outear
ollar
mirar
guipar
fisgar
fichar
escoitar
envistar
entrevistar
endilgar
endergar
divisar
decatarse
darse conta
botar unha ollada
biscar
avistar de lexos
avistar
avispar
atisbear
apercibir
andar á bisqueira
alvistar
aluspar
alertar
albiscar
acatarse
abisgar
abiscar
199V331
Axexar
vixilar
vixiar
vighilar
ver de birollo
velar axexando
velar
usmear
sisar
sabichar
ouvear
ouchear
osmar
orexar
ollar
olipar
observar
mirar polo ferrollo
mirar fixo
mirar de reollo
mirar a escondidas
mirar
ir ao acexo
hurgar
gusmar
gunar
guipar
guichar
frisgar
fisgar
filar
estar ao agache
espreitar
espleitar
espiar
espeitar
chusmar
bisgar
axixar
axexar
axenxar
avixoerar
atusmar
atisbar
asexar
asesar
asenxar
aseixar
asechar
asalar
andar para atrás
andar á bisqueira
amurar
alertar
aguchar
afisgar
acichar
acexar
acechar
abisgar
abiscar
abaxiar
velar axexando
198V329
Ver
ver
mirar
197V327
Mirar
ollar
nabo
mirar
catar
cata que non caias
cata que nabo
cata como che saliu
caias
196V327
Trago
unha sede de agua
tróspilo
trago
tragar
tomar un vaso
tomar un sorbo
tomar
sorbo
sorbín
sorbato
solbo
solber
solbato
sede
sedada
papado
guruchiño
groucho
goto
gorricho
golo
ficha
fecha
chorro
chopo
chanqueiro
beber unha fecha
beber
agua
195V325
Ter moita sede
vir morto coa sede
vir aspado de sede
vir ardido coa sede
ter unha sede que se morre
ter unha sede que se lambe
ter unha sede que renega
ter unha sede que morre
ter unha sede que lisga
ter unha sede que cae
ter unha sede de non poder máis
ter unha sede de arder
ter unha secura
ter sede que morre
ter sede que alampa
ter sede negra
ter sede de morrer
ter sede de adoecer
ter sede coma un can
ter moita sede
ter moita secura
ter boa sede
ter a sede da morte
ter a boca seca coma un pau
teño unha sede que seco
teño unha sede que alampo
te-la boca seca coma un pau
sede
secaño
relampar ca sede
regañar de sede
regañar
rebentar ca sede
non poder máis ca sede
non poder coa sede
morto ca sede
morrer seco
morrer de sede
morrer coa sede
morir de sede
moi asedado
langrear ca sede
langrear
lamprear
lampar
estar sedento
estar moi asedado
estar espiado de sede
estar desecado
estar aspao de sede
estar ardido
estar alampado de sede
estar a espado
esligar coa sede
aspear
aspar de sede
aspar ca sede
arrear coa sede
arder de sede
arder coa sede
arder
ampar ca sede
ambrear
alarcar ca sede
alapar coa sede
alangrear
alamprear
alampo
alampear
alampar de sede
alampar coa sede
alampar
alambar ca sede
afogar coa sede
adoecer ca sede
acorar coa sede
194V323
Sede
sez
sede
se
193V321
Beber á catalá
beber por chorrilla
beber por bitola
beber polo pichel
beber polo aire
beber de galleta
beber de gallareta
beber de galareta
beber de caralleta
beber de callarota
beber ao alto
beber á pitola
beber a papo
beber a morro
beber á guirra
beber á galleta
beber a chorro
beber á chorrilla
beber á catalana
beber á canilla
beber á bitola
acanillar
192V321
Beber
tomar
molla-la gorxa
llapar
empinar
chimpar
buber
beber
191V319
Arrotar
ter rotos
routar
rotear
rotar
orutar
erutar
errutar
errotar
bafarada
arutar
arrutizar
arrutiar
arrutar
arruitar
arroutar
arrotear
arrotar
arroitar
190V319
Arroto
routo
roto
iruto
eruto
erruto
erroto
cheo
aruto
arruto
arrutio
arrute
arruito
arrouto
arroto
arrotar de cheo
arrotar
arroito
alroto
189V317
Tragar
tragar
pasar
meter
mandar
lapar
imbar
golar
enviar
engulir
engoar
digherir
botar para abaixo
angular
188V317
Facer a dixestión
tragar
ter dighestión
facer dighestión
facer coción
face-la dighestión
face-la coción
estómago cocido
estomagada
escaldazos
entrar en coción
encruarse a comida
doluír
dixestión
dixerir
dirixir
dirighir
digherir
dexirir
desgastar
dar ardores
curtir
coción
cocer
abagar
187V315
Atrancarse a comida
trancar
torgarse
torgar
tirar
ter unha empachada
te-la gorxa machacada
quedar parada
quedar na gorxa a comida
quedar mancando
quedar cangada
quedar atragoado
poñerse no peito
pararse a comida
non poder enviar
non pasar para baixo
non pasar
non me corre a comida
non correr a comida
non correr
non baixar-la comida
non baixar
non baixa-la comida
ir pola gorxa pequena
ir para atrás
estrangarse
estrancoarse
estar entupido
estar atrogallado
esgargantarse
esganarse
escrancuar
entupirse
entupir
entullarse a comida
entapizar
entangar
entalar
engullirse a comida
engullipar
engullar
enguisar
engrullar
engolipar
engasir
engalopar
enchapar
empopizar
empapuzar
empapullar
empapular
empapollar
empapizar
empapar
empanchar
empallugar
empallar
empallagar
empalagar
empachar
embolar
comida
chegar co dedo
cangar
atravesarse a comida
atravesarse
atrapazar
atrancarse
atrancar
atragullar
atragazar
atragantar
atascar
apuzarse
apuñerse a comida
apedar
apear
añorgarse
afogar
quedar atragoado
186V313
Anoxar
xa me ten farto
xa me fede iso
ter rescaldo
ter grima
telas na cabeza de gorro
tar hasta as narices
repugnar
repugna-la comida
repeti-la comida
que asco me dá
non lle ter gana
meter noxo
inxoar
inxoa-la comida
feder
fede
fastiar
estoxar unha comida
estoxar
estar mareado
estar hasta a punta do pelo
estar farto hasta arriba
estar farto
estar cheo
estar chen
estar cansado de
estar cansado da comida
estar cansado
estar arrelaxado de
estar arrelaxado
estar anoxado
estar aburrido de
estar aburrido
encherse dela
encherse
empalagar
dar noxo
dar asco
comida
cheirar
cansar
asquear
asañar
arroxar
anoxala
afeder
aburrir a comida a un
aburrir
aburri-la comida
aborrecer a comida
aborrecer
aborrece-la comida
aborexer
185V311
Petiscar
taniscar
repenicar
repeliscar
rebeliscar
probar
pizcar
piocar
picar
picallar
petriscar
petiscar
peteirar
peniscar
penicar
pellizcar
pelliscar decote
pelliscar
peliscar
moucar
mordiscar
miscar
manducar
lambiscar
estar sempre comendo
espiñicar
comizcar
comisquilear
comisquear
comiscar
comillar
comichear
comichar
comicar
comer todo o día
comer decote
comer a meúdo
comer
beliscar
andar con lamboadas
andar con lambeadas
184V309
Comer
papar
manxar
comer
chapar
183V307
Fame
papar
mangar
fome
fame
apetito
182V307
Enxordecer
xordear
tapia
sordear
quedar xordo
quedar sordo
quedar sin oído
quedar mouco
pórse mouco
poñerse xordo
poñerse sordo
oír pouco
non ouvir
irse o oído
ir xordo
ir sordo
ir quedando sin oído
faltarlle o oído
facerse o xordo
estar xordo como unha tapia
estar xordo
estar sordo
estar quedando xordo
estar quedando sordo
estar mouco
estar medio xordo
estar feito unha tapia
estar corto de oído
estar a quedar xordo
estar a quedar mouco
enxordecer
enxordear
enxordar
ensordecer
ensordar
como unha tapia
asordar
181V305
Escoitar
sorbar
orellar
oír
espreitar
escutiar
escutar
escuitar
escoitecer
escoitar
atender
180V303
Oír
sentir
ouvir
ouvido
ouír
ougüir
ouguir
oír
auír
augüir
auguir
179V303
Asubiar
xubriar
xiprar
xilbar
xibrar
subriar
subiar
silbar fuerte
silbar
chiprar
chiflar
axubriar
asubriar
asubiar
asobriar
asobiar
asilbar
178V301
Chiar
rinchar
renxer
pirlar
piar
ornear
maiar
gritar
coinchar
chirriar
chirlar
chilrar
chillar
chilar
chiar coma un porco
chiar
cantar
berrar fuerte
berrar coma un condenado
berrar
177V299
Calmar a dor
pasar
parar
irse
cortar
camar
calmar
aliviar
acalmar
176V299
Ántrax
unha albariña mala
tumor
toupa
temor
queimón
queima
postoría
peste
negra
mourao
maluco
magolo
inflamón
grao queimón
grao
grano
furúnculo
furuncho
frunco
frigua
frígoa
foruncho
forruncho
foroncho
fonte
farinco
espulla
devieso
cepa
carbunco
carafuño
carabunco
bieita
avespeiro
antrias
antria
antres
antre
ántrax
antras
antra
antlas
antes
ántera
ánter
ante
antas
ántara
anglio
anglas
andria
andres
andras
ancras
ancla
alcordio
albariña mala
aiante
abelleiro
175V297
Epilepsia
tremosía
tremesía
trembosía
trembelique
tercianas
tembrosía
tembreque
tembluras
temblón
tembleque
tembladeira
te-lo tembleque
porlosía
polisía
policía
perlosía
perlesía
pelresía
pedralusía
parlosía
parlesía
parlasía
palrusía
palresía
mal da gota
mal
gota coral
gota
felisía
felesía
estar trémolo
epilepsia
epelepsia
baile de San Vítor
ataques epilépticos
ataques epilénticos
ataques
ataque epiléptico
ataque epeléptico
alpelesía
alfrisía
alferesía
alfelesía
174V295
Papeiras
tresorellós
trasorellós
pozorellos
pitorello
pisourellos
pisorrellos
pisorellos
pezorollos
pezorellos
pexorellos
pesturellos
pestorellos
pesorellos
paperas
papeiros
papeiras
papadas
ourellóns
orrellóns
orillós
orellotes
orellós
orellóns
orellón
orelleiras
orellatos
orellaos
cachuchos
173V293
Vexigas
vixugas
vixigas párvoas
vixigas parvas
vixigas loucas
vixigas bobas
vixigas
viruelas
viruela vixigosa
viruela louca
viruela
virolas locas
virolas
virola
vexigas
vexiga
varicela
rosas
pinchas de troita
buxigas
buxencas
boxigas
boíñas
boas
172V291
Urticaria
urticaria
sarpullazo
sarapullido
orticario
orticaria
lavercas
laverca
lanvercas
granuzada
bolercas
articaria
alerghia
abelloada
171V289
Difteria
morrillo
moquillo
mal crudo
literia
garrotillo
diteria
difteria
crudo
cru
corudo
anghinas
170V289
Diarrea
soltura
sicharría
riarrea
rebixe
gagalera
furriqueira
furricheira
forriqueira
forrigueira
forricón
foira
estar esfoirada
escagarriarse
escagarriado
escagarría
dierrea
diarría
diarrera
diarreira
diarrea
destemplanza
destemplación
desinteria
desfondarse
desfondado
desenteria
descomposto do vientre
descomposto
descomposición
derrotarse
derrea
ciscarriana
ciscarrea
cisca
cambras
cagarría
cagarrera
cagarrela
cagarrea
caganera
caganeiro
caganeira
cagalera
cagaleira
cagadera
biarrea
andar de cambras
andar de cagarría
169V287
Xarampón
zarampión
zarampelo
xarampón
xarampión
xarampín
xarampelo
sarampón
sarampión
sarampín
sarampelo
168V285
Tose ferina
tus ferina
tosferina
toseferina
tose ferina
tos rulona
tos ferinas
tos ferina
tos fariña
tos dun agano
tos convulsa
tos arruladora
ferina
167V285
Arrefriado
reuma
resfriado
refrío
refriarse
refriado
pulmueira
pillar frío
peleira
gripaxe
friaxe
estar atacado
estar acatarrado
costipado
coller unha friaxe
coller un refriado
catarro
catarreira
catarrado
acatarrarse
acatarrao
acatarrado
166V283
Lamparóns
rosas
ronchas
porcas
pintas
papeiras
orellós
manchois
manchas
llamparón
llamparois
lampazós
lamparóns
lamparones
lamparonas
lamparón
escrófullas
escrófulas
escrófula
encordios
empinxes
cofas
cicatriz
acemas
165V283
Vexiga de sangue
vixigoto
vixigas
vixiga dun trillazo
vixiga de sangre
vinchoca de sangre
vinchoca
vincha
vexiga de sangre
vexiga
veghiga
trulladura
trillazo
trilladuras
trilladura
trilladela
sangre pisado
sangre pisada
sangre mazado
sangre mazada
sangre callada
sangre
roer unha meiga
pisada
pellizco
negrón
negra
mazucadura
mazaduras
mazadura de sangre
mazadura
mazada
mancha de sangre
graniño
golcha
estrullón
estrullarse
espunllos
esmigallar
entrilladura
ensangrentada
encarnada
denegrido
capón
buxiga de sangre
buxiga
buxega de sangre
buxega
burbulla de sangre
bozas
boza negra
boza ensangrentada
boza encarnada
boza de sangre
boza
boxiga dunha mazucadura
boxiga de sangre
bóxiga
boxiga
boxeca de sangre
boxeca
boxa de sangre
boxa
botiña de sangre
bota de sangre mazada
bota de sangre
bota
bóldregas
bochiña de sangue
bóchiga de sangre
bóchiga
bochica de sangre
bochica
bochas
bocha de sangre mazada
bocha de sangre
bocha
bixoca
bexoca
belisco
bazoucha de sangre
baxoca de sangre pisada
baxoca
augana de sangre
amoratadela
amata
164V281
Verruga
vurruga
vurrica
vurra
vorruga
verruga
varruga
leituga
frieira
espunlla
espundia
espulla verruguenta
espulla
empinxa
cravo
clavo
163V279
Sarabullada
zarabulleiro
xarpullada
xarampullas
ter moutos forunchos
sarpullo
sarpullido
sarpullazo
sarpolado
sarna
sarbullada
sarbullacio
sarapullo
sarapullido
sarapullazo
sarapullada
sarampullo
sarampullazo
sarabullos
sarabullo
sarabullido
sarabullazo de graos
sarabullazo
sarabullas
sarabullada
sarabullacio
sarabulla
sarabulazo
saraboullo
saraboullazo
saraboullada
salpullido
salir granos
ronchas
roncha
revolta de graos
picapica
orticaria
infeción de grans
herpes
groullas
granulao
granulada
granizo
granizada
granillada
garabullado
forunchos
fervón
fervesín
espiñas carnazales
erupción
entoxo
enronchada
burbulleiro
burbullazo
burbullaxe
burbullada
broullas
bortado de granos
barbullada
articaria
arrabullada
agranillada
acemas
acema
abelloada
162V277
Borrecas
zarpullazo
sarpullido
sarabullido
sarabullazo
sarabullas das ortigas
sarabullada
sarabulla
saraboullada
ronchas
picazón das ortigas
picadura de ortigas
picadelas de ortiga
picada da ortiga
ortigueime
ortigarse
ortigadura
ortigadas
ortigada
orticaria
ortiarse
mal de granos
graus
granuxada
granullada
granos
graniños
granillada
ganiños
estrullarse
estrugarse
estar ortigado
entrugarse
ensarapullado
amponllas
ampollas das ortigas
ampollas
ampolas
aformigar
161bV275
Borrecas
vuxiga
vixigas
vinchocas
vinchas
vichocas
vexigas
piel estrugada
pezoña de sapo
osipla
orrugas
granos
furmigueiro
estrugazo
empinxes
embóldrigas
embóldregas
doente das ortigas
carpola
buxigas
buxiga
burrigas
burriga
burbullas
broullas
brónchegas
bróchigas
bravura de borrecas
bravura de borreca
bozas
boxigas
boxegas
boxecas
boxas
borregos
borregas
borrecas
borreca
boregas
bóltregas
boldrogas
boldrigas
boldregós
bóldregas
boldregas
boldrega
bolardas
bochiñas
bóchigas
bóchiga
bóchegas
bochas
bexocas
auganas
androgas
alerghia
aldrogas
161aV273
Bocha
vixigas
vinchocas
vinchoca
vincha
vichoca
vexigas
vexiga
veghiga
varruga
procha
lastra
herpe
goldra
golcha
empolas
empixa
carpola
buxiga
buxenca
buxega
burra
burbulla
bozas
boza
boxiga
boxega
boxeca
boxa
bota
bostela
borrecas
borma
bóldrega
bóchiga
bochica
bóchega
bochas
bocha
bixoca
bexocas
bexoca
berxola
baxoca
augana
ardiente
androga
ampola
ambóldrega
aldroga
aguadilla
160V271
Encordio
vincha
tumor
temor
poder
orgo
nudillos
negra
nauxarigo
menxerigo
medranzas
maisarigo
lobanillo
llardrois
landua
landrón
landrillón
íngula
ingua
íngoa
incua
incordio
groio
gran
golondro
golondrino
ganglios
ganglio
furuncho
fruncho
foróncolo
foroncho
engua
engria
engre
éngora
éngoa
engle
encua
encordio
divierso
crecenza
crabunco
colondro
colondrino
carbunco
ángulo
ancre
alcordio
159V269
Mexacán
zoncho
vinchoca
vinchas
vexiga
unlleiro
ulveiro
saltón
rosas
revolta
repela-lo labio
rebentón
rebenta-los labios
rebenta-lo labio
queimura
postillas
postela
pezoñada
pezoña
nubillos
noxo
mulveiro
monquillo
mexada dunha araña
mexacán
mal do sapo
labio rebentado
herpes
herpe
grau
granos
grano
graniño
granillo
goxo
gafadura
fugaxe
frigua
fridas
frida
fogaxón
fogardente
fervazo
estoupa-lo labio
espiñas
envixiga-los labios
envexiga-los labios
empinxas
cullizo
coxo
coxillo
coxear polo xieiro
cortada
congoxoso
calenturóns
calenturón
calentura
calentrón
burbuxa
burbullas
burbulla
bota
bostela
bosas
borma
boquera
boqueiras
boqueira
bochas
bocha
boceira
beceira
arrebentar os labios
158V267
Furuncho
toupa
torzó
temor
sarabullas
roncha
queimón
queimas
picapica
petouto
orella
nobillo
nobelo
nobanillo
neixarigo
negreira
negra
nanxarigo
mourás
mexacán
marmilo
maluco
maisarigo
lombanillo
lobo
lobiños
lobiño
lobillo
lobete
lobanillo
íngoa
gurgullo
grao sin cabeza
grao
grano entre coiro e carne
grano cego
grano
granillo
gran
gra
furúnculo
furunco
furuncho
frígoa
frida
foruncho mourado
foroncho
feruncho moural
espiña carnazal
escarafuncho
éngora
dobanillo
divieso
diviersos
cotomelo
colladizo
coita
carbunco
carafoncho
carabuncos
carabunco
cabreiro
bustela
bochas
bieita
157V265
Bocio
traballo
papudo
papucha
papos
papo inchado
papo
papera
papeiro
papeira
paparote
papadas
papada
lobiños
lobiño
lamporca
gorxas
gorxa gorda
gargantuda
garganta
gándola
falopio
choca
bozo
bofo
bocios
bocio
bazo
bacios
alporca
156V263
Parálise
tomarse
tolleito
quedarse tomado
paralizado
paraliso
parálisis
paralisis
parálisi
parálises
paralises
parálise
paralise
paralís
paralis
parálesis
paráleses
parales
palalis
frato
alfresía
alforesía
alflisía
alferesía
aire
aflixía
aflesiarse
afelisía
155V261
Cambra
xostra
temblor
quedar cambrado
poñerse a cambra
da-la cambra
cordear
chambra
cambria
cámbrea
cambrea
cambre
cambra
cambia
calambrio
calambria
calambre
calambra
breca
154V259
Vomitar
vomitar
soltar pastilla
provocar
lanzar
gomitar
golsar
devolver
dar volta a máquina
botar todo fóra
botar a mirla
arroxar
arroghar
agomitar
153V259
Náuseas
vómitos
síntomas de gómito
rotos de gomitar
noxos
náuxeas
náuseas de gomitar
náuseas
náusea
nausas
mareos
gómitos
gómito
gomitar
gomitadas
ganos de gomitar
ganas de vomitar
ganas de provocar
ganas de lanzar
ganas de gomitar
ganas de devolver
ganas de arroxar
ganas de arroghar
gana de vomitar
gana de provocar
gana de lanzar
gana de devolver
engullo
dar voltas o estómago
bascas
avómito
avolverse o corpo
áuseas
arcadas
ansias de devolver
amuñarse o estómago
aguadillas
152V257
Escordar
saltar do sitio as cordas
saltar
salir o óso da pía
saír da xunta
retorcer
releixar
relaxar
loucar
guindar
esvarar
estornillar
estorcer
estorcegar
espaldoar
esnucar
esnoucar
esnogar
esloucar
eslocar
escuadrilar
escordillar
escordiar
escordar
esconxuntar
escompoñer
escarrilar
esbangar
dislocar
desnucar
desnogar
desnocar
deslucar
deslongar
deslocar
desigualar
desguiar
desgüesar
desgobernar
deseixar
descoxuntar
descorgar
descordear
descordar
desconxuntar
desconlluntar
descompoñer
descolocar
desbolar
desarregrar
desarreglar
desamañar
derramar
compostor
cambiar
botar un óso fóra
anucir
151V255
Romper a noca
romper da ñuca
romper a noca
rompe-lo pescozo
rompe-lo cotote
rompe-lo cachazo
rompe-la nuca
rompe-la covaracha
rompe-la covacha
rompe-la caluga
rompe-la cachaza
rompe-la cabeza
partirse da espiñada
partir a nuca
parti-lo cachazo
parti-la noca
parti-la crisma
nuca
noca
matarse
esñucarse
esnucrarse
esnuclarse
esnucarse
esnucar unha man
esnoucarse da coluga
esnoucarse
esnocarse
escolugarse
desñucarse
desnucarse
desnoucarse
desnoucado
desnocarse
descuellar
denoucarse
caluga
añuca
150V253
Esnafrado
relaxado
magoado
estropeado
estroncado
estortillado
esquerquenado
espedazado
esmornacado
esmolexado
esmoído
esmendrellado
esmalloado
esmagullado
esmagado
escontromiñado
esclavado
escarallado
escangallado
escancallado
escalabreado
escalabrado
escadrillado
destrozado
desfeito
descalabrado
derreado
baldado
149V251
Esnafrarse
tubrillarse
ruchar
romper
partirse todo
partirse
ósos
matarse
machacarse
ghoderse
fende-la cabeza
estrizarse
estrellarse
estrangular
estrangallarse
estrambularse
estillar
esnafrarse
esmincallarse
esmendrillarse
esmendrellarse
esmagullarse
esmagarse
esmachizarse
escoñarse
esconxuntar
esconxunta-los ósos
escontraminarse
eschapazarse
escartillarse
escarrallarse
escarallarse
escangallarse
escancallarse
escalabrarse
escagallarse
escachurrarse
escachufarse
escachilarse
escacharrarse
escachafarse
destrozarse
destragarse de todo
destragarse
desferse
desfaguerse
desfacerse
desconxuntarse
descalabrarse
descagallarse
desarmar
desanconetarse
anafrarse
amagullarse
abrir a cabeza
abrasarse
148V249
Brecha
troque
trastazo
tallada
sobrellada
rachadela
racha
porrazo
pescozón
magulladura
llaga
guanteada
frecha
flechazo
flecha
ferida
fendecha
fendacha
estortilladura
esnafradura
esmagadura
escangalladura
escalabradura
descalabradura
cotonada
corte
cortada
conacha
cona
castañeta
castaña
cachetazo
burato
brosada
brecha
breca
armachada
147V247
Croque
toupillón
tope
teto
pote
petote
orgo
olgo
noucho
nocro
golpe
escachifarse
crouco
croucho
crosque
croscazo
cróquele
croque
cotote
corno
cornecho
coque
conán
cloque
chucho
chochón
chocho
chincho
chincheira
chichón
broullo
boullón
bolo
bollo
bocho
146V245
Esfolar
refilarse
rasgonarse
rasconarse
rasca-la piel
pelar
meimar
heite esfolar
espelicar
espelexar
espelellarse
esfollar
esfolarse a piel
esfolarse
esfolar
escaspelar
escarear
despelexar
145V243
Esfoladura
te-lo sieiro
rozadura
resfoladura
refollón
refoladura
refiladura
raspuñazo
rasponazo
raspallón
raspadura
raspadela
rasguño
rascazo
rascadura
rascadela
rasca-la piel
rabuñón
piel
peladura
pelada
levar unha esfoladura
estonadura
espelexón
espelexadura
espelexada
esparazadura
esfolón
esfolladura
esfolarse a piel
esfoladura
esfoladela
esfolada
desfoladura
casca
arrabuñón
144V241
Talo
vixiga
talos
talo
dureza
calo
callos
callo
brocha
boza
ampolla
143V239
Uñeiro
vulto
vir a maduro o dedo
uñeiros
uñeiro
unlleiros
unlleiro
unllas
ulleiro
te-lo malo ventadizo
sete cueros
quiste
poñerse lucio
panariz
panadizo
panadiz
muñeiro
mexón
manqueira
madureiro
fornigo
formigueiro
formigo
espigo
empenadiz
empanado
empanadizo
dedo madura
collizo
colleita
colledizo
carafuncho
acollicio
142V239
Respigo
uñeiro
unlleiro
ser respinguento
seda
samago
sabugos
sabugo
respingo
respigón
respigo
repelo
repelisco
repelexo
refollo
refoio
refilón
refilo
raza
piel
penisca
pelexo
pelexiño
pelexa
padrastro
padrasto
padastro
olleiro dun dedo
lavantada
gueipo
gretas
garfo
garfio
garfelo
garafelo
felepa
espiño
espina
espigón
espigo
espiga
esguizo
esfarpada
escarva
esbarfar
dedo esferapelado
dedo esfarapelado
barfa
arrabuñada
141V237
Chepudo
xorobo
xorobeiro
xorobechas
xorobado
xibado
ter un peso diario
que ten xoroba
que ten marrá
que ten maleta
que ten lomba
que ten ghorobo
que ten chepa
o da marrá
marreco
marreca
marranico
marranicas
marraeiro
maletas
lombudo
lombeiro
lombán
lombado
ghorobado
esghorobado
enxorobado
entaranguñado
enghorobado
enchepado
chumbeiro
chorobo
cherepudo
cherepa
chepudo
chepuda
cheposo
chepo
chepas
chapudo
140V235
Chepa
xorobo
xoroba
xiba
xeroba
xerepa
xepa
xaula
perilla
marrucha
marreco
marreca
marraquecha
marranicas
marrán
marrá
maleta
lomba
ghorobo
ghoroba
corcova
chumba
chirepa
cherepa
chepa
chapa
bola
139V233
Tolleito
tullido
tulleuse
tulleto
tulleito
tollido
tolleto
tolleito
preso
paralítico
inválido
inútil
envarado
entumecido
ensensado
encamado
eivarse
eivado
138V231
Zurdo
zurdo
zurdeiro
zoco
xurdo
xurdeiro
xoto
xordo
xordeiro
xordán
torcido
te-la man xorda
segar á torta
manzurdo
manucho
manrevés
maniscoto
maniscocho
manicho
manicha
manguto
manecho
man
izquierdo
ezquierdo
ezquierdista
ezquerdeiro
esquierdo
esquerdo
esquerdista
esquerdeiro
esquecho
escribir á torta
dereiteiro
da esquerda
cocheno
cañoto
á torta
137V229
Escarranchado
zambrento
zambo
xunta os calcaños
xunta as puntas
trenco
tranquelo
torto para fóra
torto
ten as pernas canchesas
rengo
remoe-lo cu
recochao
rangueiro
que calceta
que anda de carrancho
pernas tortas
pernas torcidas
pernas ganchelas
pernas escachadas
pernas da camba
pernas cambrentas
pernas cambichas
patelo
patas tortas
parrollo
parrelo
parello
palmés
medio trenco
ir escarranchado
esvarrado
esparrancado
escarrancholo
escarrancholas
escarranchola
escarrancho
escarranchado
escarrancado
escarramanado
escarrachado
escanchado
escachado
doente
cuchilitranca
carrañolo
carrañolas
carranzoca
carranquillas
carranqués
carranquello
carranco
carrancholo
carrancholas
carranchola
carranchelo
carrancheiro
carranchas
carrancha
carrancas
carrancán
carrán
carramelo
canchés
canchelo
cambote
cambeiro
cambas
arqueado
andar de carrancho
anda escarranchado
abre do collón
abiacas
136V227
Trenco
zupenco
zopo
zampón
zambrón
zambro
zambrento
zambrelo
zambón
zambo
zágalo
xunteiro
xarreteiro
vestear
tupina
troca as pernas
trenco
trembeliqueiro
tranquillón
torto para dentro
torto
tirar dunha perna
ten as pernas trencas
roldán
rodillas metidas
rengo
renco
remoe-lo cu
ranco
que cruza as pernas
que cardea
que calceta
pés tocos
pés cruzados
pernas trencas
pernas tortas
pernas entrencadas
pernas crencas
paticas
pateño
patas tortas
patán
parrollo
parrelo
parrello
pareto
maniverso
guincheno
gueifas
ganchelo
escarranchao
crenco
cosido
corta a pala
chambrico
chambreco
casado
canchés
cambeta
ao que lle torcen para dentro, andar de trenco
andar que namora abre para fóra
andar que namora
andar que carda
andar para fóra é andar que namora
andar para dentro é andar de zopenco
andar moi xunto
andar esparrancado
andar entrancabillado
135V225
Palmés
zampo
zambro
zambo
tupino
plano dos pés
plano
planizo
pesplano
pés rasos
pés pranos
pés plaños
pés planos
pés llanos
pés chaos
pés chairos
pé raso
pé plano
patudo
patizambo
patiplano
pateño
patelo
palmo
palmizo
palmitas
palmiño
palmino
palmiego
palmexo
palmeso
palmesino
palmés
palmeiro
palmego
galgos
espalmado
chazo
chato dos pés
chao
134V223
Herniado
tirabargueiro
sentido
roturado
roto
rendido
relaghado
rebentado
querbado
quebrar
quebrado
herniado
esvrillado
derrengado
crebado
cobrado
aventado
aherniado
aberto
133V221
Hernia
rotura
rendidura
querbadura
quebradura
quebradora
quebrada
quebra
hernia
crebadura
132V221
Toco
zoquete
zabullo
tuco
touco
toquelo
tocón
toco
sobroso
quedar entoquida a man
pitorro
muñón
medio manco
manoto
manote
mangueño
manco
facada
cotoxo
cotote
cotón
cotomelo
cotobelo
coto
coteno
cotelo
cotazo
cotaño
cota
cañoto
canuto
131V219
Manco
touco
toquino
toco
sin mau
quedoulle o brazo torto
miñoto
manuto
manquinote
manoto
manote
mango
maneto
manete
maneta
manecho
manco
fáltalle unha mau
eivado
coto
coteno
130V217
Fungón
zanfona
saso
roufeño
roñoso
roñón
ronquexo
rañoso
ranquear
rabión
que roncexa
que funguea
que funga polos narices
que funga polos fuciños
que funga polo nariz
que funga
que fala polos fuciños
que fala polo nariz
que fala polo fuciño
que fala polas narices
que fala pola nariz
que fala fungón
que fala fungaño
que fala fongo
que fala de nariz
que fala ás narices
narnexo
narneón
narnaxo
mormexo
marmanxo
mal xenio
gruñón
ghonghón
ganguear
gago
funguiñas
funguento
funguelo
fungoso
fungona
fungón
fungo
fungar
fungaño
funganeta
fungán
fungallo
fungacho
fono
fongo
fonfoneta
fañoso
fachado
cascarrabias
arronco
129V215
Tatexo
zazamelo
zarabeto
zarabetar
tato
tatexón
tatexo
tateo
tatelo
tatelexo
tatear
tatarexo
tatalexo
tatalexar
tatalear
tatabexo
tatabexar
tatabello
tartuxo
tartexo
tartelo
tartamudo
tartaguear
quedarse coa fala
que zarabetea
que tatelexa
que tatelea
que tatalea
que prende na fala
narnexo
gago
128V213
Rouco
te-la voz tomada
rouro
rouquemia
roufeño
rouco
ronco
afónito
afónico
127V211
Voz
voz
vo
galillo
cárcaro
cárcado
126V211
Desdentado
vello sin dentes
sin ferrarse
sin dentes
sin dentamia
sin dentadura
raso
mellado
lampo
fanado
estar de mamotes
esmolado
esmellado
esmelado
esfanado
esdentado
desmoado
desmelado
desferrado
desdentado
dentón
dentán
cu dunha burra
cacheno
boqueiros
boca de cona
125V209
Lagaña
romela
pus
pulga-los ollos
non da-lo alento
nacra
meca
llangaña
lespa
lepra
lepia
lepetoso
lepa
legaña
lecha
laña
langaña
lagañoso
lagaña
codela
carraña
carracha
cagalla
cagada de ollo
bagaña
124V207
Lixo
zarapallo
zarangallo
trampa
porquería
penisca
oruxo
luxo
lixo
gaspallo
garfio
garapexo
garabexo
forruxo
cuchinada
cisco
cangallo
broza
asgueiro
aruxo
arume
arruxo
arguxo
argueiro
argana
algueiro
algarello
albeiro
123V207
Belida
úlcera
tericia
ter unha nube
tenilla
telilla
tela menina
tela menilla
risa
rinca
riga
pinta blanca
pinta
peca
pano
ollo
nubre
nube
nieblina
niebla
néboa
mililla
mazadura
mancha
lunar
lista
ferida do ollo
ervella
enramallado en sangre
desfeita
clavo
claviño
catarata
catalatas
catalata
binilla
bilía
benida
beloura
beliña
belina
belilla
belide
belida
avelaíña
122V205
Tirizó
urizolo
urizol
urizó
urizo
turuzó
turizó
trouzó
trizó
trixó
tricó
treizó
touzo
torzollo
toromelo
torobelo
tormelo
torizó
titirizó
tirizón
tirizolo
tirizollo
tirizol
tirizoiro
tirizó
tiricol
tiricó
terinquiol
tarambollo
rizolo
ozuelo
ourizón
ourizolo
ourizol
ourizo cacheiro
ourizó
ourixol
orzuelo
orzón
orizolo
orizol
orizó
granillo
erizol
erizó
couzó
coezó
chirizol
cauzó
arzuelo
arzón
arzolo
arzolín
arxón
arizolo
arizo
alzón
121V203
Birollo
vista virada
vista torta
vista torcida
vista revirada
vista estraviada
vista cruzada
visgo
vesgo
vesco
trusgo
trusco
trugo
troco da vista
trocanavista
travieso
torto dun ollo
torto
torcido
rodeeiro
resgo
remelón
reloghero
rebirollo
rebelón
que ten os ollos encovados
que ten a vista revirada
que mira torto
que embiste
pitoxo
pitosco
pitoño
pisco
ollos trocados
ollos torcidos
ollos sesgados
ollos revoltos
ollos revirados
ollos retortos
ollos metidos
ollos fundidos
ollocono
ollo virado
ollo revirado
mirar para o gobierno
mirar ao resgo
garzo
gaiado
esberio
curuxo
coteño
chuzgo
chusgo
chusco
chosco
chisco
cegarato
cangado
bizco
bisco
birolo
birollo
biroco
120V201
Cego
miopo
ciego
cego
cegarato
119V199
Desmaio
vaío
vaído
traspasamento
tauto
sentido
quedar tauto
quedar sin acuerdo
quedar sin acordo
quedar estropeado
quedar esmorecido
perde-los conocementos
perde-lo sentido
perde-lo conocemento
perde-lo acordo
pasar mal
pasamento
mareo
mal
esmolecer
esmallo
esmaio
devaído
desvano
desvaimiento
desvaído
desmallo
desmallarse
desmaio
desmaiarse
desmaiar
desamallarse
darlle unha volta
darlle
118V199
Proído
urticaria
ter comicio
te-la sarna
rañeira
rañar
pruízo
pruído
pruício
proízo
proier
proído
proício
proer
picotazo
picor
picazor
picazón
picar
picapica
picame
picación
picachón
morder
escozor
darlle a un lanzadas
darlle
dar comicio
cumezón
comizón
comizo
comición
comicio
comichura
comichume
comichón
comezón
comer
comeción
comechume
comechón
comachón
arder
117V197
Andazo
trancazo
poleirada
peste
peleira
ondazo
costume
andazo
andanza
andancio
andancia
andacio
116V195
Sandar
sandar
sanar
mellorar
curar
115V195
Infectarse unha ferida
xuntar
tomar a mal
tirar a mal
ter fístola
remelados
meinar
materia
malingrar
inflamarse
infesturar
infestular
infestar
infectar
envenenarse
ensañar
encetarse
dañarse
criar
collizo
coller maldá
coller infeción
coller fístula
coller
colledura
asañarse
asañar
arañarse
apañar pus
apañar materia
apañar
apallar
anoxar
alteriarse
acoller unha firida
acoller
aborrecerse
114V193
Inchazón
teto
ter inchazón
ter inchado
ter algo inchado
ter a inchazón
orgo
inchume
inchoto
inchón
inchazón
inchazo
inchar
inchanzo
inchado
inchación
inchacio
flemón
113V191
Pus
viriño
venillo
veneno
pus
postema
materias
materia
malicia
deitume
burmo
burmazo
broza
borro
borra
augas
apañar materia
112V191
Dor
mal
dor
door
dolor
111V189
Saúde
saudiña
saúde
saudable
saluz
salude
salú
110V189
Raro
ruín pelo
ruín
rateño
raro
ralo
pouco pelo
pelo de rato
pelo aguado
medio calvo
esquío
de pouco pelo
109V187
Mesto
xunto
ter un amolido
ter muito pelo
ter muito pelo
peludo
peluco
pelo
moito pelo
mesto
mestio
mecho
gordo
feno
espeso
cego de pelo
cabeludo
bravo
basto como feno
basto
108V187
Crecho
rizoso
rizo
rizado
respizo
requichado
requeño
recocho
recochado
recho
raspizo
querecho
pelo moi enrulado
pelo fosco
pelo en rulos
pelo de urizo cacho
pelo de moro
pelo de año
pelo cacho
ondulado
moi rizoso
moi rizo
legado
greño
grecho
estrigado
escarolado
escaracolado
ensortellado
enrizado
endulado
endolado
encrespado
encrenchado
encarpetado
encarolado
encaracolado
encarabellado
de negrito
cresto
crespo
crencho
crecho
correludo
carruxo
carrucho
carrizo
carrapucho
carrapicho
carpizo
caracolado
bravo
andulado
107V185
Rizo
tirabuzóns
rulo
rizos
rizo
rilo
rebinxe
garrizo
caracol
arrulo
106V183
Liso
teso
liso
lisio
lisco
laso
lacio
estrigado
acoado
105V183
Trenza
trinca
trenzas
trenza
tranza
tirabuzón
roquete
rolete
rodete
restras
restra
rastra
priquete
piriquito
piriquetes
piriquete
perriquito
periquitos
periquito
periquite
periquetes
periquete
periqueta
pericos
perico
pericacho
pelo tecido
pelo enrastrado
pelo encaracolado
pelo encadillado
paneira
moño
mollo
mazo
gadello
enrestrar
enrastrar
cordas
corda
coletitas
coleta
cola de cabalo
cola de caballo
cola
cinta
chichas
chicha
cebolla
cebola
carrapito
carrapicho
carapito
caracol
cadrelo
cabelo
104V181
Raia do pelo
rizo
rego
rea
raia do pelo
raia ao ollo
raia
querrencha
querencha
derrego
crencha
carroucho
carrencha
carreiro
carreira
103V179
Roxo
xerdento
vermello
trigueño
teixo
ruzo
rubo
rubio blanco
rubio
ruán
roxo
roibo
roán
pinto
marelo
louro
loura
loiro
conroibo
castaño
102V177
Rubio
xerdento
vormello de vaca
vermello
trigueño
teixo
ruzo
rubo
rubio encarnado
rubio cativo
rubio
rubia feita
ruán
roxo
roibo
rogho
roán
retinto
pementonado
pelo de boi
pelo de azafrán
pelirroxo
pelirrogho
marelo
encarnado
apimentado
pelo de boi
101V177
Moreno
trigueño
preto
negro como un mouro
negro
mouro
morocho
moro
moreno
marrón
louro
louracho
lixoso
escuro
de nádigas mouras
cobrizo
castaño
amorenado
acastaño
100V175
Calvo
pelón
pelado
pelacho
estar coco
careco
carecas
careca
calvo
cacharelas
99V175
Imberbe
sin pelo
sin barba
relambido
rabelo
que non ten barba
pouca barba
pelón
pelado
palabra
lechero
lavadiño
lañas
lampudo
lampo
lampizo
lampio
lampiño
lampiñas
lampino
lampillo
lampillas
lampeiro
lamparilla
lampado
lambuxas
lambo
lambiño
lambido
imberbe
home
demo
chaval
cara lavada
cara de unto
can
barbuxas
barbuxa
barbuchas
barbolampiño
barbiñas
barbilampo
barbilampiño
barbilampín
barbicas
barbas lampiñas
barba rala
barba por provincias
barba por parroquias
barba lampiña
barba de rato
barba aos rodelos
aparta
98V173
Chato, narigudo
trompa
ten ventáns
romo
picuda
pequeno
pequena
parece unha curvina
parece
panda
ñato
narizudo
narizón
narizán
nariz pequeño
nariz pequeno
nariz grande
narigudo
narigón
narigán
narcho
napio
napia narizán
nacho
moucho
longa
largo
grande
gancho
fuciñudo
fuciñán
forte
fociñán
esparrachado
corto
chato
bicuda
aguileño
afilado
97V171
Cabezón
vaia testa gorda
turrón
torreón
que ten a cabeza grande
machuchas
gorda
cocena coma un bombo
cacholudo
cacholo
cacholán
cachola grande
cachola coma un mostro
cabezudo
cabezote
cabezota
cabezorro
cabezón
cabezolo
cabezán
cabeza grande
cabeza de provincia
cabeza de carnota
cabeza de calacú
cabeza de cabezolo
cabeza de burro
cabeza coma un mostro
96V169
Pálido
tuberculoso
tísico
te-lo color do mexo
te-la tiriza
te-la tiricia
sin color
que ten un color de caganeira
que ten mal color
que está sempre á sombra
parece que mexa na cama
parece
pampillo
paliducho
pálido
mustio
murcho
mucho
marelo
marello
mareliño coma a cera
mareliño
malo
mala cara
mal color
mal acalumbrado
lexía
esvaído
esmurriñado
esmorido
esmirriado
esbrancuxado
esblancuxado
esblancuchado
enfermo
desnatado
desfigurado
descolorido
demacrado
de mal color
da color da triza
da color da cera
color do leite
color da triza
color da tiriz
color da cera
chupado
cera
cativo
cara leitosa
cara de tiriz
cara de mexa na cama
cara de leito
cara de leite fervido
cara de cera
blanquecino
blancuxado
blanco
anémico
amoratado
amoradado
amerado
amarillo
amarelo
amarelado
albo
acedado
abrazar cos dous brazos
ablancuxado
ablancazado
95V167
Esvelto
xeitoso
tiposo
tipazo
ter bo tipo
tá fuerte
riecho
que feito che é
plantado
pintante
mozo pimpón
mozatón
mocetón
maxarelo
guapo
garrido
gallardo
fidalgo
esvelto
escolado
débil
completo
bonito
bon corpo
bo rapaz
bo mozo
benfeito
ben xeitoso
ben presentado
ben posto
ben portado
ben plantado
ben parecido
ben faguido
ben engallado
ben degallao
ben cadrado
bandera
alegante
94V165
Delgado
vesti-lo pantalón nunha galleta
tísico
tiribitas
ter boa presentación
tar afamado
sumido
ser unha gurma
ser un friaxe
ser como unha brinsa
seco
rechumitido
rechumido
rechumicido
parecer unha filusmía
palo
non ter máis có coiro
non ter máis ca o coiro
miudiño
mirrado
milrado
menudo
lombriz
laso
langrán
lambido
furafollas
fraque
fraco
flauta
flaquiño
flaco coma un can
flaco
flacho
fío de coser
fío
finocho
finiño
filo
filancho
fideo
fiaño
feluxas
estreito
estar no chasis
estar do hético
esmirriado
esgumiado
esbirrio
ensumido
engarillas
delicado
delgaducho
delgado como un sancomiño
delgado
delgadiño
débil
coma un fío
chupado
chuchado
cativo
cara chupada
canaveiro
calaceiro
baixo
avelaíña
angarella
alcrique
agullas
abandonado
93V163
Débil
xoíña
tísico
seco
pouca salú
parece que está enfermo
parafuso
pachucho
non ter azo
murchido
morto de fame
morriñoso
morriñado
mirrado
miña xoia
lambido
indébele
galleto
froxo
fraque
fraco
floxo
flogho
flaquiño
flaco
feluxe
feble
estar coma un canizo
esmorriñado
esmorente
esmolecido
esmirriado
escurrumichado
entarangañado
enfermo
enfermizo
enemio
endieble
endiébel
endeble
endébele
encrenque
enclenque
derrangado
delicado
delgado
delgadiño
decaído
débrel
debleza
deble
debilucho
débil
débele
débel
chupado
choucho
cativo
cativiño
blando
birulico
bilurico
apurruñado
apurriñado
anémico
amorriñado
amolado
achicado
acabado
92V161
Gordo
zanfonia
vinchas
vaca
trobo
ten boa carne
tarambollo
robusto
regordo
regordete
rebolete
que bandullo ten
pipote
perreño
patús
panzalán
panchito
mazaroco
inflado
grueso
groso
grande
gordo
gordinflón
gordilón
fuerte
folecho
fofo
doblado
como unha pipa
chaparro
cebado
carrolo
brollo
brodio
bolechas
bolecha
bazuncho
barril
barrigudo
barrigán
bandulludo
acachapado
ten boa carne
91V159
Anano
nano
enano
anano
ananiño
90V159
Baixo
zapecho
toupo
toupelo
tarugo
tarrutaco
tapón
tafeno
taborete
saltón
retropello
renacuagho
ratino
rateño
raquítico
raqueno
rapaz
rácano
rabelo
rabecho
presoiro
piquiniño
petouto
petiso
perrechiño
pequerricho
pequerrecho
pequerrechiño
pequeño
pequeno como un cascudo
pequeno
pequenín
pequeneiro
pequenaxo
pequenallo
pequecho
peizoquiño
patelo
parece un cunqueiro
farraco
enano
curto
chaparro
cerollo
cazapo
cativo
carrizo
carriza
botelo
baxo
baixo
baixiño
arangán
89V157
Forte
xirón
valente
tesuco
ter muita xira
ter forcia
tafurro
ser cortado en boa luna
rufo como un pego
rufo
rufeño
rufeiro
rucio
roufo
robusto
robustio
roble
rixo
rifeño
riecho
rexo
reforzado
refornudo
refeño
recio
rebusto
potente
pena
pego
mulo
machote
hombrás
gordo
fuerte
forte
fornido
ferrete
feito un roble
feito
farruco
estar de bon ano
estar como un cañoto
esforzado
duro coma unha pena
duro
doble
doblado
cortado
corriudo
corpolento
cañón
bruto
bos músculos
bo mozo
88V155
Alto
xigante
varandal
ter as illargas mui embaxo
saltarregos
saltarregal
longo coma un día sin pan
longo coma un día de maio sin pan
longo
lonco
llargo
largo
langrán
lacrán
grandillón
grande
ghirafa
ghigante
gallán
estadea
estaca
escangallado
escada
coma un día sin pan
coma un día sen pan
chargo
canaveiro
batufo
angarella
altón
alto
altiperno
alteiro
alleiro
87V153
Feo
feu
feo
feio
86V151
Guapo
xeitoso
xeitosa
tá ben
que está ben
pálido
magho
lindo
hermoso
guapo
guapa
gopo
gasalloso
garboso
formoso
denoso
caravel
bonito
bon mozo
bo mozo
ben feito
ben feita
aquelado
85V151
Lágrima
llágrima
lágrima
esbaguar
esbagoar
bagullo
bagulla
baguada
bagua
bagoada
bágoa
84V149
Esgarro
polo
pollo
pito
garro
garneallo
gargaxo
galapa
esputo
esgoira
esgarro
esgarrios
esgarrio
esgarrexar
esgarreo
esgarrear
esgarrar
esgarrafallar
escuto
escupitagho
escupir
escarro
egarro
cuspe
bostezar
asgarro
83V149
Cuspe
seiva
salivia
saliva
guspe
esgarrear
escuspe
escupir
escupio
escupia
escupe
cuspo
cuspir
cuspio
cuspiñar
cuspiña
cuspia
cuspes
cuspe
cuspa
chuspir
chuspia
chuspe
chuspa
82V147
Sangue
sangue
sangre
sancre
81V147
Vulva
zanfonfa
zanfona
zambomba
vaina
tufeira
traca
tomba
rubia
rocho
remendo
refughio de pecadores
recha
ratuxa
rata
rapacuartos
rachadela
pusca
purrasca
porreta
pixa
pesquisa
peseta
perra chica
perdigueira
pepitilla
pechecha
paxola
paxareta
paxarela
páxara
paxara
pasmona
parfacia
pardusco
papuxa
papaxornás
papaxornales
papaxeiras
papaia
papaghornales
papagalla
panfarria
pandereta
pala
pachola
niño
netra
natura
mixirica
mincha
mexona
merlo
manuela
mai dos meus fillos
loa
lapa
guicha
grila
gheta
funda do carallo
frisga
figa
ferregacha
ferradura
fedachosa
faxarda
fanucho
faneca
fandango
fandanga
fandanca
falucho
fachuzo
entrela
dorada
cuesca
cuca
crica
concha
cogollo
clica
cinigacha
chupaghornales
chomino
chocho
chocha
chicharra
chapaxornales
castañeta
castaña
caroca
caraxa
capizo
buxa
brecha
boa bodega
bicha
berberecho
berberecha
bacha
arracha
aña
antona
ameixa
almegha
aberta polos dous lados
80cV145
Vulva
purucha
pirucha
perucha
perrocha
perreta
perrecha
perrancha
perracha
perra
perecha
parrula
parrocho
parrocha
parrata
parranda
parrancha
parrala
parracha
ferrecha
farrecha
80bV143
Vulva
vella
toxo
punto de mira mira
punto de mira
pau
necha
mulleres
muller
mangos
lado izquierdo
lado dereito
labios internos
labios esternos
internos labios
funda do carallo
foder
ferrar a fuego
cuñas
crista
coño
cono
conicho
conicha
conexa
conete
conecha
conacha
cona
carballo
campanario
cabeza
brincar na aña
boca de fuego
badal
80aV143
Testículos
zanorias
trunfos
tronzantes
troles
tringuilismínguiles
tirabeques
testigos
testículos
pirindengues
pinrelos
pinreles
pelotas
pelindres
pelexo dos collós
paxís
ovos
menudos
melindres
güevos
garvanzos
garaboias
funda
facenda
criadillas
collóns
coghones
cereixas
bolitas
batocos
badoques
79V141
Cu
traste
traseiro
sur
senso
reto
pousadeiras
porqueiro
pompis
panera
ollo do cu
gargallo
furado
fecho
curso
culo
culete
cula
cul
cu
cagadeiro
78V141
Pene
zocho
zanfono
xurelo
vergallo
verga
vaina
tupixo
trompa
trade
trabuco
toño
tolete
tizón
timón
tilingo
terebello
sacho
ramal
rabo
rabela
polla
pixota
pixolo
pixola
pixo
pixiñas
pixeira
pixa
pito
pistolo
pistola
pisa
pirolo
pirola
pirinola
piringallo
pirendola
pipí
picholo
pichola
picha
perna do medio
pene
pau de virar tripas
pau de mexar
pau da luz
pau
pai de todos
órgano
o meu irmao máis novo
o José Antonio
nabo
morronga
moco
mioca
miñoca
minga
meringola
membro
mango
lurán
lola
lingote
lagarto
irmao
gaita
furón
fumeiro
ferramenta
estadullo
escornabois
enchufe
cotobelo
cirinouco
cipote
ciporro
cepo
caraxo
carallo
caralla
canario
bicho
bicha
barroi
barao
atiballa
aparato
77V139
Nádega
traseira
tamén
tafana do cu
pousadeiras
pompis
ñádega
náriga
narga
nalga
nágueda
nádiga
nádegas
nádega
fancha
cuxote
cu
cancha
cachela
cachas
cacharreta
cacha do cu
cacha
76V137
Nocello
turillo
tornocelo
tornillos do pé
tornecelo
tornacelo
todillo
todelo
tocelo
tobío
tobillo
tadullo
pescozo do pé
ortello
noz do pé
noz
nortello
noelo
nocelo
nocello
nobelo
nartello
nacello
cotobelo
codillo
cacelos do pé
artello
75V135
Calcañar
torcelo
talón
tacón
que calceta
nortello
couzo
carcañar
carcañal
carcañá
cancaño
cancañar
calcaño
calcañal
calcanar
74V133
pie
garga
73V133
Canela
perna
óso da perna
caña
canivela
canilla
canella
canelas
canela
cana
72V131
Xeonllo
xonllo
xollo
xogo
xoenllo
xoello
xiollo
sunllo
sonllo
sollo
rodillo
rodilla
rodela
enxonllado
da-la xoenllada
cova
cónchega
71V131
Articulación
xunta
xuega
xonzo
xoncear
xoguiña
xogueo
xogueamento
xogo
xoga
rodella
gonzo
ghuegho
empate
carrola
articulación
artello
70V129
Coxa
zanco
sufraxe
quixota
quexota
polpa
pernil
perna
papo
pantorrilla
nalga
muslo
musgo
músculo
múscalo
mazo da perna
mazán
mazá
lumedro
lomedro
lacoeira
cuxote
cuxigón
cuxa
cunxote
cuadril
coxote
coxigón
coxegón
coxa
conxote
conxigote
conxa
cadril
anteperna
69V127
Ingua
vrillas
vrilla
vrida
virillas
virilla
verillas
reigada
rabadillas
inguas
ingua
ingre
ingra
íngoas
íngoa
ingle
ingla
incuas
incua
íncoa
éngula
enguas
engua
engre
éngoe
éngoas
éngoa
encua
encla
68V125
Illargas
vougos
vougas
vaos
vao
vagas
vacíos
riñóns
molares
llargas
llalgas
inllargas
inlargas
illargas
illares
illalgas
ilargas
gougos
estámago
cuadrís
costados
cintura
cadrís
caderas
bazos
arcas
arcada
afocado de vouvo
67V123
Cadril
cuadril
codril
coadril
cadril
66V121
Fígado
sadura
hígado
fígado
fídago
fégado
fédago
color
cama
asadura
65V121
Ril
riñón
rinón
rinlo
rinle
rin
rilos
rile
ril
renlo
dóeche
64V119
Estómago
ventrullo
peito
fol
estrámbago
estomo
estómago
estómaco
estógamo
estamo
estámago
estágamo
calleiro
calleira
bucho
botelo
barriga
bandullo
63V117
Esófago
tragadeira
gorxipo
gorxe da comiga
gorxas
gorxa grande
gorxa gorda
gorxa do aire
gorxa de comer
gorxa de abaixo
gorxa da comiga
gorxa da comida
gorxa arbeira
gorxa
gorgoleiro
garganta
esófago
erbeira
engoldra
albeira
62V115
Embigo
ombrigo
ombligo
ombigo
embrigo
embligo
embiu
embirgo
embigo
embelligo
embeligo
beligo
61V113
Barriga
vientre
ventrullo
ventre
tripas
peito
panza
coviña do brazo
barrigo
barrigán
barriga
barría
bandullo
60V113
Cotelo
xuntas dos dedos
tucos da mao
tubillos
toguelos
todillos
sartas dos dedos
rudos dos dedos
ósos
nudos
nudo
nudillo
nouchelo
nocelo
nocas dos dedos
nocas
nobelos
nobelo
nacelos
nacelo
dedos
coturno
cotrón
cotromelos
cotromelo
cotrois
cotrelos
cotrelo
cotramelo
cotoxo dos didos
cotote
cotos
cotón
cotomelos
cotomelo
cotomello
cotollos
cotollo
cotobielo
cotobelos
cotobelo
coto
cotenos
coteno
cotelos dos dedos
cotelos
cotelón
cotelo
cotelar
cotelada
cotaño do dedo
cotamelos
cotamelo
costra
costas dos dedos
costas
costa da mao
costa
corucutubelo
corolas
codos dos dedos
codo do dedo
codelo
cobelo
carrillo dos dedos
59V111
Dedo matapiollos
triscapiollos
trincapiollos
trasqueapiollos
pulgar
piollas
picarón gordo
pápalo todo
pai de todos
o que mata piollos
o da señal
o da beira
matapulgas
matapiollos
mata pulgas e piollos
grande
gordo
estrincapiollos
escunchapulgas
escunchapiollos
escuchapiollos
escrocapiollos
escouchapiollos
escotrapiollos
escochapiollos
escocha pulgas e piollos
escanchapiollos
escachapiollos
el máis gordo de todos
dedo gordo
dedo
chiscapiollos
catapiollos
cachapiollos
58V109
Dedo furabolos
zarabolos
rabo de cuco
o máis pequeniño
o do pé do grande
matapulgas
lambón
índice
garabolos
furabolos
furabollos
furabolas
escachabolos
éndiz
compañeira dela
cómeo todo
catapollos
57V107
Dedo maior de todos
rei de todos
pai delos todos
pai deles todos
pai de todos
padre de todos
o máis largo de todos
o máis grandiño
o máis grande delos todos
o máis grande de todos
o máis grande
o maiorciño de todos
o maior delos todos
o maior de todos
o grande de todos
o do medio
o do corazón
nai de todos
mordetodos
meirandiño
mediano
maior deles todos
maior
largo
irmau de todos
grandiño
grande
furafollas
fai o bolo
dedo do carallo
dedo da puñeta
deda grande
cordial
corazón
compañeiro
carrampés
amordetodos
alzabuei
56V105
Dedo seu sobriño
veciño
túa sobriña
súa sobriña
súa madriña
sobriño
sobriñiño
sobrino
seu veciño
seu sobriño
seu padriño
seu irmán
seu irmaíño
serodio
segundo poliño
segundo
segundiño
segunda parte da deda grande
papular
padriño
o que lle sigue
o menor
o máis medianiño
o máis grandiño
meirandín
meimiño
medio
mediano
medianiño
maragatiño
maimiño
irmanciño
íñice
índez
el que sigue al belleco
dedo menor
dedo do anillo
dedo
compañeiro
charasmuín
carrampín
anunón
anular
anillar
55V103
Dedo maimiño
puso un güevo
pequeno
pequeniño
o máis pequeño
o máis pequeniño
o dos mimos
muñín
muñicrín
munín
moumiño
mormeliña
moñequín
moñecrín
monín
molecrín
miñiño
mingo
meñique
meñico
meñica
menique
meniño
meniña
mendo
memiño
meiniño
meiniña
meimiño
maumiño
mandiño
mamiño
mamarutiña
mainiño
mainico
maimiño
este fritiu…
este fritiu...
este foi á leña…
este foi á leña...
este foi á leña
este encontrou un güevo…
este encontrou un güevo...
este encontrou un güevo
este axudoulle…
este axudoulle...
e o gordito comeu
dediño
dediña
dedica
dedella
deda
chinchín
cagallo
burbulliña
bolicriña
belleco
beleco
ananiño
ameñíquel
54V101
Papo do dedo
purpullo
pulpullo
pulpiñón
pulpillón
pulpillo
pulpa
poupillón
porpullo
polpullo
polpo
polpillón
polpa
pesuño da man
patulo
parpullo
parpucio
parpo
párpado
papulo
papullo
papuda
papo
papillo
papada
palpuzo
palpullo
palpucio
palpo
palma
nó gordo da palma
nó gordo da man
nervio
mazo
mazá
man
maciña
maceta
llema
gordura do dedo grande
dedo
calcaño da man
53V99
Dedo
dido
didas
dedo
dedas
52V97
Puño
puño
presa
cachete
51V97
Óso do pulso
xogo do pulso
xoga
xoaneta
tornocelo
tornecelo
todillo
tobillo
rodela
pulso
óso da muñeca da man
óso
osiño
nudo
nudillo
noz
novelo
novello
nortello
noga
noelo
nodelo
nodeiro
nocelo
nocello
nartello
nacelo
muñeca
moelo
lubiño
güeso
cudo
codillo da man
carrola da muñeca
bóla de xuego
artello
50V95
Pulso
xoga-lo pulso
toma-lo pulso
pulso
muñecra
muñeca da man
muñeca
moneca
mira-lo pulso
49V93
Man
pano de mao
pano
mou
maus
mau
mas
maos
mao
mano
man
ma
48V93
Cóbado
coudo
cotobelo
coldro
coldo
codo
códabo
cóbado
47V91
Brazo
esbracexar
brazo
46V91
Sobaco
vacío
sudobrazo
subarco
subaco
sofaco
sobrazo
sobaco
só o brazo
opaco
obaco
levar ao subarco
levar
debaxo del brazo
debaixo do brazo
coviña do brazo
cova do brazo
cova de debaixo do brazo
cova
buraca
bazo
baixo do brazo
45V89
Costas
riñós
pas
palas
lombo
levar ás costas
levar
espiñazo
espaldras
espaldra
espaldas
espalda
cuestas
cruces
costillas
costelas
costas do lombo
costas
carrelo
carreiro das costas
carreiro
cadrises
44V89
Medula
tutano
tuétano
totano
tétono
tétanos
tétano
sabugo
molo
mola
miolos
miolo do sarnizo
miolo
miola
michola
mela
megolo
médulo
médula
medua
médola
maguelo
magolo
ghugo
caña dos güesos
caña
canilla
cana do óso
cana
43V87
Rabadilla
tarabelo
rabanilla
rabadilla
óso pingón
óso palomo
óso palombo
óso do cu
óso del cu
óso cego
laverco
güeso palomo
güeso palombo
güeso do cu
fondo da espiña
doer
doe-lo óso palomo
cruz da res
cru das rens
bisagra
42V85
Lombo
lomo
lombo
lombelo
llombo
carrelo
41V83
Ombro
pas
ombro
ombrera
ombreiro
ombreira
40V83
Penca
xarda
úzara
sarda
pinta
pinlla
picado da troita
picada da troita
penca de truita
penca
pel da truita
pecada da troita
peca da troita
peca
marxado das troitas
mancha da troita
mancha
lentexa
39V81
Faceira
queixo da cara
queixo
queixelo
queixela
queixal
queixada
puchinche
pómulo
papuncha
papula
papo da cara
papo
meixelo
meixela
meghilla
carrillo da cara
carrillo
carrilleira
cara
bochecha
38bV79
Faceira
tafula
patulán
patula
patoufa
papulas
mufla
moufa
moflete
mazán da cara
mafula
lado da cara
fazulas
fazula
fatoufa
faceiras
faceira
cara
cachucha
cachola
cachena
cacheira
bochechas
38aV79
Papo da orella
porpullo da orella
pinganillo
pico da orella
pezón
perillón
perillo da orella
perilla da orella
pendiente
pavellón da orella
parpusio
párpado da orella
papullo da orella
papo da orella
papada da orella
palpusio
palpo
orella
oído
mol
mendrilla
mazá da orella
lóbulo
llema da orella
gola
fondo da orella
ema da orella
colgadeiro do pendiente
cireixa da orella
almendrilla
37V77
Orella
urella
ourella
orella
aurella
36V77
Bigote
mosto
mostacho
mosca
manillar
bigote
alzadeiro dos mocos
35V75
Barba
barbuxas
barbas
barba
34V75
Queixo
queixo
queixelo
petelo
perilla
pera
parparigote
papo
papirote
chucho
carriño
carrillo
cacín
bico
beche
barbirote
barbillas
barbilla
barbela
barbarote
barbarigote
barbante
barbadella
barbadela
barba
balbirote
balbarote
33V73
Queixada
queixos
queixil
queixelos
queixelo
queixelas
queixás
queixales
queixal
queixado
queixadas
queixada
meixela
mandíngula
mandímbula
mandígula
mandíbula
güeso micaelo
dentes de arriba
dentes de abaixo
carrís
carrillos
carrillo
carrilleira
caixás
caixadas
caixada
32V71
Pescozo
poscozo
pezcozo
pescuezo
pescozo
pescocio
papo
man
ir coa man ao colo
ir
gorxapo
gorxa
goleira
garganta
gañote
cuello
coveira
cospozo
colo
coliga
cogote
cocote
cachazo
31V69
Noz da gorxa
óso
nuez
nudo da gorxa
nudo
noz da gorxa
noz
norza
nó da gorxa
mazán da gorxa
mazán
mazá
gurbeiro
güeso de Adán
gorgontillo
gorgoleiro
gaxola
garnate
ganiño
galiño
galillo
castaña da gorxa
castaña
campaniña
a nó da gorxa
30V69
Gorxa
pasar pola gorxa da auga
pasar pola gorxa da
pasar
gorxe do aire
gorxe
gorxas
gorxapo
gorxa vella
gorxa pequena
gorxa mala
gorxa do vento
gorxa do alento
gorxa do aire
gorxa
gola
garganta
esganarse
canexa
camiño vello
camín vello al revés
29V67
Fauces
pasapán
guerlas
guelras
gueldras
gorxas
gorxa
garzoupas
garxas
garrote
garnelas
garnates
garlaxas
garlas
garladeiras
garganta
gándulas
gandíncula
gallas
galladas
galgas
galaxes
galaxas
galas
galarxas
galapa
galadas
galada
enghiñas
enghinas
engalas
emídolas
calaxas
argalas
anghinas
angalas
amígolas
amídolas
almídulas
almídolas
almíbedas
agallas
agalas
28V65
Úvula
ter sede coma un can
pirulo
pinquel
pinguelo
pinguel
pinganillo
pinganielo
pingallón
pingallo
pincallón
pimpinillo
oler a cananga
gavilán
garnate
garlito
garguelo
gargolo
gargallo
ganillo
galo
gallillo
galiño
galín
galillo
galidos
clavo
caño
campantín
campaniñas
campaniña
campanillo
campanilla
campanella
campá da boca
27V63
Padal
teito da boca
paladar de riba
paladar de arriba
paladar
padar
padal de arriba
padal
cielo da boca
ciego da boca
ceo da boca
cen de arriba
cen da boca
celo da boca
ceia da boca
cea da boca
26V61
Enxiva
xinxiva
senxiva
mella
enxivia
enxiva
enxía
enciva
encía
axenxiva
anxiva
ancía
alcía
25V61
Moa
queixal
muela
mola
moa
24V59
Dentes caninos
queixales
que ten un color de caganeira
preas
marcos
illós
illares
esnoucarse da coluga
dentóns
dentes queiros
dentes pechos
dentes caveiros
dentes caninos
dentes cairos
dentes
dentequeiros
dentaguzas
chaves
chavellos
caveiros
cantos da boca
canteiros
caixales
agullas
23V59
Dentes incisivos
sachos
petas
pas
palletas
paletos
paletas
palas
lume da boca
dentes queiros
dentes mameiros
dentes grandes
dentes fañóns
dentes do lume da boca
dentes do lume
dentes de diante
dentes de alante
dentes de adiante
dentes de adelante
dentes anchos
dentes
chavellos
chavellas de adiante
chavellas
chaveiros
cabestros
alante
adiante
22V57
Dentadura
ripón
pronto
piorrea
mal da pedra
fuciñudo
ferramenta
ferradura
endentece
dentuza
dentón
dentes
dentaxe
dentamio
dentamia
dentame
dentama
dentaima
dentadura
21V55
Dente
diente
dente
20V53
Lingua
lingua
lincua
lengua
léngoa
lencua
faladora
darlle
badal
19V53
Labio
peteiros
morrudo
morros
morro
larbio
labio
ir de morros
fuciños
fociño
focín
focicón
feso
fachados
estar de morros
buzo
bico
belfo
beizudo
beizos
beizo
beifos
andar de morros
18V51
Boca
boca
bico
17V51
Nariz
ventas
trompeta
trompas
trompa
punteiro
peta
percha
navalla
nas
nariz de trompeta
nariz de loro
nariz de cañada
nariz de burro
nariz
narices
napias
napia
nacho
lacena dos bormos
fucius
fuciños
fuciñoco
fuciño de cambota
fuciño
fociño
focín
focico
cañada
cachiporra
16V49
Pálpebra
tapa do ollo
sobreollo
piel do ollo
pestaña
pestana
perceba
párparo
párpano
párpalo
párpago
párpado
papo do ollo
pálpebra
pálparo
pálpado
conca do ollo
conca
capelo do ollo
capela
capel
15V47
Cella
xerxa
sobroncella
sobrencella
sobrecello
sobrecella
sobrancella
soborcella
sobercella
sebroncella
seborcella
sebercella
quedoulle o brazo torto
pestaña
perceba
entrecegha
cexa
cens
cellón
cello
cella
ceixa
cegha
14V45
Pestana
profrebra
pestañas
pestaña
pestana
perceba
pelo da pestana
cella
13V43
Meniña
santo
santiño
santiña
santín
santía
santa
niña
nina
nenía
nena
miñiña
meniño
meniña
menina
menilla
menía
criatura
contiña
bugallo
belilla
12V43
Ollo
ollos
ollo
ogho
11V41
Cara
ter mala gheta
ter gheta
gheto
gheta
cara
10V41
Caluga
xugo
tras do pescozo
taluga
taloeira
ren
pescozo
pescoceira
ñuca
nucra
nuca
nouca
noquiña
noca
gañote
detrás do pescozo
cufaracha
cuello
croquiña
coviña do raposo
coviña do pescozo
coviña
coveira
covaracha
covachiña
covacha do pescozo
covacha
cova do raposo
cova do pescozo
cova da raposa
cova
couquizo
cotote
corcova
coquizo
coluga
collo
coliga de crego
coliga
cogote
cofaracha
cocote
cavocha
carrolo
canuca
caluga
caluca
caluba
cachazo
cachaza
añuca
anuca
9V39
Cocote
xugueira
testa
taluga
remulín
rebinxe
moleira
mola
curuto
curunilla
curota
crouco
crota
croca
couquizo
coucota
coucito
cotote
coto
cotela
cote
corona
coroa
corcova
corcote
coquizo
collote
cogote
cocuzo
cocote
cocorueta
cocorote
coco
chao da cabeza
chan da cabeza
casco da cabeza
casco
carrolo
carrelo
carcote
caco
cacholo
cachola
cabeza
bóla
8V37
Sens
vigalla
vidallas
vidalla
testa
siens
sienes
siene
sien
sentido
sens
senes
sen
matadoiro
llenes
llene
ienes
iene
frentes
frente
fontes
fonte
entradas
enes
ene
cienes
ciene
cien
chincheiras
chincheira
ces
cens
cenllas
cen
7V35
Pelo
rebinxe
pelo
guinacho
guedellos
guedellas
gadellos
gadellas
esguedellado
cego de pelo
cabelo
cabello
6V33
Testa
toutizo
testa
frentes
frente
crisma
5V33
Engurra
vorruga
verruga
tar ruchado
rucha
orruga
lorza
estar pregado
enruga
enrucha
engurrifa
engurricha
engurría
engurria
engurreado
engurra
engruña
engrucha
engoromellado
engarra
encorreado
arruga
arrucha
angurra
agurra
4V31
Pel
piel
pellegha
pelico
pelica
pelexo
pelexa
pelello
pelella
pel
non ter máis ca o coiro
maxáns
estar en coiro
estar
espelicar
cuiro
cueiro
couro
coiro
coirada
andar no pelexo
andar
3V29
Cabeza
testa
moucha
cocena
cachola
cacharula
cabeza
2V27
Corpo
cuerpo
corpo
1V27

Descargar resultados en: EXCEL

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883