Nesta sección iranse incorporando os materiais elaborados polos centros durante a súa participación no programa, así como algunhas das gravacións e imaxes obtidas durante a realización das entrevistas. O léxico recollido polo alumnado pasará a integrar a base de datos do Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués, onde irá identificado co nome do centro correspondente.

ano lectivo 2021/2022
IES As Barxas e IES María Soliño

Estes dous centros traballaron conxuntamente arredor dos oficios tradicionais do Morrazo. As actividades que realizaron ao longo do curso (infografía sobre os peixes, mariscos e crustáceos, entrevista a unha poxadora do peixe, escolla das dez palabras máis bonitas do proxecto…) poden consultarse no seu blog.

IES Plurilingüe Fontexería

O alumnado recolleu léxico relacionado co mar e realizou unha serie de actividades que lle permitiu coñecer mellor a súa contorna: visitas á lonxa, ao Muíño das Mareas, a diversas conserveiras, charla sobre embarcacións tradicionais etc.

IES de Vilalonga

Este centro traballou sobre o léxico do mar e a vendima. Algunhas das gravacións realizadas durante as entrevistas foron subidas á plataforma da Radio na biblio e ao blog A beira das palabras.

ano lectivo 2020/2021
IES Lagoa de Antela

Neste centro traballaron sobre os xogos tradicionais, para o que realizaron un labor de busca de información antes de poñelos en práctica no propio centro. Ademais, o alumnado de 4º da ESO encargouse de presentarlle a dinámica dos distintos xogos ao alumnado dos cursos inferiores.

IES Marqués de Sargadelos

O alumnado recolleu léxico relacionado cos oficios tradicionais e coñeceu o traballo desenvolto por algúns artesáns e artesás dedicados á cestería, á cerámica e á elaboración de zocos.

ano lectivo 2019/2020
IES de Ponte Caldelas

Neste centro elaboraron a páxina web Patromoni… ando, onde se recolle o traballo que realizaron arredor do patrimonio material e inmaterial desde distintas áreas. Na sección Léxico Recollido pódense consultar todas as palabras rexistradas polo alumnado.

Este proxecto levou o primeiro premio de Innovación Educativa do organismo Escola Viva.

CPI Plurilingüe de Vedra

O alumnado de Vedra traballou sobre o léxico da madeira e a carpintería, que puideron coñecer da man dalgúns carpinteiros que lle falaron sobre o seu oficio nun obradoiro realizado no centro e en visitas aos seus lugares de traballo. Ademais, o léxico foi incorporado á aplicación Bótame un capio, desenvolta no anterior ano lectivo.

IES Universidade Laboral

Na Universidade Laboral elaboraron un mapa de palabras e un dicionario con todas as formas relacionadas co mar, o pan, a costura e os xogos recollidas polo alumnado, procedente de distintos concellos de Galicia.

ano lectivo 2018/2019
IES GREGORIO FERNáNDEZ

O alumnado deste centro traballou arredor das plantas medicinais, das medidas e do traballo e as relacións laborais. No seu blog A lingua é vida encontraredes un glosario bilingüe galego-francés de plantas medicinais, así como fotografías das plantas coas que traballaron e varias gravacións, ademais das enquisas empregadas.

CPI Plurilingüe de vedra

Neste centro crearon unha aplicación que leva por nome Bótame un capio, onde van introducindo vocabulario propio da zona, en moitos casos descoñecido polo alumnado, para que este non se perda e posibilitar a súa consulta.

Noticia na prensa: https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/botame-un-capio-nova-app-recuperar-lexico-da-ulla/idEdicion-2019-06-16/idNoticia-1188936

ies francisco daviña rey (monforte de lemos)

O alumnado participante recolleu ao longo do curso o léxico relacionado co pan, xunto a refráns, cantigas e diversas cuestións etnográficas arredor desta temática. Podedes consultar todo o que andaron a facer no seu blog O forno da fala.

IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA (BAIO, ZAS)

Neste centro traballaron o léxico relacionado con distintos campos semánticos (xogos e xoguetes tradicionais, o pan, os embutidos…). No seu blog podemos encontrar este vídeo realizado polo alumnado do ciclo de Imaxe e Son.

escola básica e secundária de rebordosa (paredes – portugal)

O alumnado do 10º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo rexistrou ao longo do ano o léxico relacionado co traballo manual da madeira, o que lles permitiu coñecer unha arte tradicional de grande importancia no patrimonio de Rebordosa. A posta en valor do patrimonio e a súa relación co turismo foi tamén unha dimensión traballada no proxecto. Durante a realización das entrevistas, as rapazas e rapaces tiveron a oportunidade de coñecer diversas ferramentas usadas no traballo da madeira e decidiron dalas a coñecer na exposición À maneira do artesão. O día da inauguración, á que acudiu unha parte das e dos informantes, o alumnado explicou o seu traballo, exerceu de guía da mostra e distribuíu unha actividade lúdica entre as persoas asistentes.

     

ANO LECTIVO 2017/2018
IES Antón Alonso Ríos (Tomiño)

Na revista do centro podemos ler unha pequena reportaxe sobre a súa participación neste programa e o seguinte vídeo ofrécenos un resumo en imaxes das visitas e actividades organizadas arredor do noso léxico patrimonial.

IES de carral (Carral)

No blog da aula de lingua podemos encontrar algúns dos traballos realizados polo alumnado de 3º da ESO arredor do pan, como as infografías que mostramos a seguir.

CIFP Manuel antonio (vigo)

Os docentes elaboraron un Prezi para explicarlle ao alumnado participante o proxecto e como se debe proceder na realización das entrevistas. Unha vez realizadas estas e tratado o material recollido, o alumnado elaborou dous dicionarios de pequeno formato:

IES Mendiño (redondela)

Na páxina do centro atopamos materiais de diverso tipo, recollidos ou elaborados durante a participación no programa, relacionados co mar : léxico, audios e vídeos, fotografías etc.

Tipos de aparellos: bicheiro
Imaxe cedida por familiares do alumnado
IES A Pinguela (Monforte de lemos)

O alumnado deste centro sacou fotografías e gravou diversos vídeos e audios relacionados cos distintos campos semánticos propostos no programa. No vindeiro ano lectivo pretenden elaborar un documental con todo este material.

Fuso
Sarillo