USC. Instituto da Lingua Galega

Dicionario de pronuncia
da lingua galega

  • amén

    interxección

    aˈmɛŋ

    © 2023 Instituto da Lingua Galega - USC