Inicio

  • Imprimir

Benvidos a páxina web da Rede de investigación:

 

TECNOLOXÍAS E ANÁLISE DOS DATOS LINGÜÍSTICOS (TecAnDaLi)

subencionada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 

 

Tecnoloxías e Análise de Datos Lingüísticos (TECANDALI) é unha rede interdisciplinar que vén desenvolvendo un espazo de interacción lingüistas, estatísticos e enxeñeiros informáticos e de telecomunicacións.

Financiamento

Recibiu financiamento da Xunta de Galicia e dos fondos FEDER en tres convocatorias competitivas sucesivas das Axudas para a Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas do Sistema Universitario de Galicia:

  • Bienio 2012-2013: convocatoria DOG 7/5/2012; resolución de concesión DOG 2/10/2012, referencia CN-2012/179, contía de 120.000 euros.
  • Bienio 2014-2015: convocatoria DOG 14/5/2014; resolución de concesión DOG 8/10/2014, referencia R2014/7, contía de 120.000 euros.
  • Bienio 2017-2018: convocatoria DOG 10/8/2016; resolución de concesión DOG 20/12/2013, referencia R2016/011, contía de 120.000 euros.
Grupos de investigación

A Rede TECANDALI está formada polos seguintes grupos de investigación: