TECNOLOXÍAS E ANÁLISE DOS DATOS LINGÜÍSTICOS

Ver búsqueda de navegación

Navegación

Buscar

Publicacións da rede 2012 - Actualidade

2012 | 2013| 2014| 2015| 2016| No prelo

No prelo

 • Crujeiras, Rosa (no prelo): “De palabras e números. Estatística e prosodia”. 
 • Fernández Rei, Elisa, Alba Aguete Cajiao, César Osorio Peláez (no prelo): “Tecnoloxías e ferramentas para o estudo da xeoprosodia: unha nova ferramenta interactiva para desenvolvemento de tests: FOLERPA”. 
 • López Otero, Paula, Laura Docío Fernández, Marta Martínez Maquieira, Rocío Varela Fernández (no prelo): “Ferramentas de etiquetaxe de corpora orais” (GTM-UVIGO). 
 • Martínez Calvo, Adela (no prelo): “Scripts en R para a análise dialectométrica” (MODESTYA-USC). 
 • Regueira Fernández, X.L., Ginzo-Villamayor, M.J. (no prelo). "A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese". Romance Phonetics and Phonology. (editors: Gibson, M. and Gil, J.). Oxford University Press 

2016

 • Cabeza, Carmen / J.M. Garcia Miguel / Carmen García-Mateo / José Luis Alba Castro (2016): “CORILSE: a Spanish Sign Language Repository for Linguistic Analysis”, enviado a LREC 2016: The 10th 0th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia). 
 • Martínez, Marta / Rocío Varela / Carmen García-Mateo / Elisa Fernández Rei / Adela Martínez Calvo: “Introducing the SEA_AP: an Enhanced Tool for Automatic Prosodic Analysis”, enviado a LREC 2016: The 10th 0th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 23-28 May 2016, Portorož (Slovenia). 

2015

 • Calaza Díaz, Laura / Soraya Suárez Quintas / Rosa M. Crujeiras / Alberto Rodríguez Casal / Xulio C. Sousa Fernández / José R. Ríos Viqueira (2015): "A method for processing perceptual dialectology data", presentado en XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, Lugo, 22-24 outubro 2015 
 • Dopazo, Xosé Manuel; Lucía Barreiro; Naír García; Xosé Luís Regueira; Carmen García Mateo; Rocío Varela; Marta Martínez; Roberto Seara: “Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega”, comunicación en I Jornadas Internacionales “Corpus, bases de datos, diccionarios”, na Universidad de la Rioja, 30 setembro - 2 de outubro 2015 (http://www.unirioja.es/fiur/). 
 • Fernández Rei, E. (2015): “Entoación e contacto entre variedades lingüísticas en Galicia”, Ponencia en Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela. PUBLICACIÓN: en preparación. 
 • Fernández Rei, E. (2015): “Factores sociolingüísticos e xeoprosodia galega”, Ponencia en Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego. Aveiro (Portugal). PUBLICACIÓN: en preparación. 
 • Fernández Rei, E. / Aguete Cajiao, Alba / Osorio Peláez, César (2015): “Tecnoloxías e ferramentas para o estudo da xeoprosodia: unha nova ferramenta interactiva para desenvolvemento de tests: FOLERPA”, Ponencia en Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), PUBLICACIÓN: en preparación. 
 • Fernández Rei, E. / Moutinho, Lurdes de Castro (2015): “Essa pergunta... é galego ou português?” Póster en Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela. 
 • Ginzo-Villamayor, M. J. / Crujeiras, R. (2015). Modelización Onomástica (Comunicacion oral). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 292-299). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Lugo (España). 
 • Luaces D. / Villarroya S. / Mendez R. / Viqueira J.R.R. / Cotos J.M., Sistema para la extracción de entidades geográficas asociadas a telediarios: construcción de mapas para lengua castellana y gallega a través de HBBTV, VI Congreso Internacional de Televisión Digital Interactiva, Palma de Mallorca, Spain, 14 - 16 October 2015. 
 • Martínez Calvo, Adela & Fernández Rei, Elisa (2015): “Unha ferramenta informática para a análise dialectométrica da prosodia”, Estudios de Fonética Experimental XXIV: 289-303. Indexada en SCOPUS 
 • Naír García, Naír; Xosé Manuel Dopazo & Lucía Barreiro, en representación dos dous equipos: Presentación do proxecto na sede do Instituto da Lingua Galega, 20 de febreiro 2015. Nova no Xornal da USC (http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2015_02/noticia_0111.html). 
 • Suárez Quintas, Soraya (2015): "Actitudes lingüísticas y variación dialectal: una contribución al estudio de las percepciones lingüísticas de los adolescentes gallegos", presentado en XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Cantabria, 7-9 outubro 2015. 
 • Suárez Quintas, Soraya (2015): "Que saben os falantes sobre os dialectos?", presentadoen III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 25-26 marzo 2015. 
 • Vilar M. / Villarroya S. / Viqueira J.R.R. / Cotos J.M.: GeoNews: Generación automática de contextos geográficos para programas de noticias a través de HbbTV, XX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2015), Santander, 15 - 17 Septiembre 2015.

2014

 • Fernández Rei, E. (2014): “Entonación dialectal del gallego: análisis dialectométrico y aproximación perceptiva”, Participante invitada en la mesa redonda Entonación y variación dialectal (coord. Dolors Font)., en VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia. PUBLICACIÓN: en preparación. 
 • Fernández Rei, E. / Aguete Cajiao, Alba / Osorio Peláez, César (2014): “FOLERPA: herramienta on-line para el desarrollo de experimentos perceptivos” Ponencia no VI Congreso Internacional de Fonética Experimental; Valencia. PUBLICACIÓN: en preparación. 
 • Fernández Rei, E. / Engroba Vidal, Noelia (2014): “Estudio perceptivo de la entonación de las interrogativas totales del gallego central”. En Congosto, Yolanda /Montero, Mª Luisa/Salvador, Antonio (eds.): Fonética experimental, Educación Superior e Investigación. Madrid: Arco Libros, pp. 227-244. 
 • Fernández Rei, E. / Moutinho, Lurdes de Castro & Coimbra, Rosa Lídia (2014): “As entoacións galega e portuguesa: a fronteira á luz da dialectometría e da percepción”. En X. Sousa/M. Negro/R. Álvarez (eds.): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 115-141. 
 • Fernández-Rei, E. / Moutinho, L. de Castro / Coimbra, R.L. “Achega ao estudo diacrónico das prosodias galega e portuguesa”. Prosodie Und Sprachkontakt In Der Romania - Romanistentag. Würzburg (Alemania). 25/09/2013 
 • Ramos-Soto, A. / A. Bugarin / S. Barro. Linguistic Descriptions for Automatic Generation of Textual Short-Term Weather Forecasts on Real Prediction Data. IEEE Transactions on Fuzzy Sytems (enviado, pendente revision) 
 • Santos Raña, Irene / Soraya Suárez Quintas (2014): "Linguistic identity on the border of Ourense with Portugal", presentado en Methods in Dialectology XV. The Future of Dialects, Groningen, 11-15 agosto 2014. 

2013

 • Dubert-García, Francisco (2013): “An analysis of Galician Dialects in Correlative Dialectometry”, en Álvarez Pérez, Xosé Afonso; Ernestina Carrilho & Catarina Magro (eds.) (2013): Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 171-198. 
 • Fernández Rei, E. / Moutinho, Lurdes de Castro / Coimbra, Rosa Lídia (2013): “Abordagem dialectométrica das variedades prosódicas do Galego o do Português”, Ponencia nas II Jornadas de Ciências da Linguagem. Aveiro (Portugal) 
 • Fernández Rei, E. (2013): “A distancia prosódica percibida entre galego e portugués por falantes galegos” Ponencia na XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania). PUBLICACIÓN: en preparación, Würzburg (Alemania) 
 • Fernández Rei, E. (2013): “Estudo perceptivo das distancias prosódicas dialectais”, Ponencia nas Xornadas de Dialectoloxía Perceptiva; http://ilg.usc.es/tecandali/Descargas/ElisaFernandezRei.pdf, Santiago de Compostela. 
 • Fernández-Rei, Elisa (2013). Estudo perceptivo das distancias prosódicas dialectais. Simposio Dialectoloxía Perceptiva. Santiago de Compostela (España). 18/01/2013. García-Mateo, Carmen / Antonio Cardenal / Xosé Luis Regueira / Elisa Fernández Rei / Marta Martinez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta (2013-14): “CORILGA: a Galician Multilevel Annotated Speech Corpus for Linguistic Analysis”. Presentación sometida a avaliación para a 9th Language Resources and Evaluation Conference (Reykjavik, 26-31 maio 2014). 
 • Fernández-Rei, E. / Martínez Calvo, Adela (2013): “Proposta de análise dialectométrica da prosodia galega” (Poster). Libro de actas: XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. Textos Selecionados. (249-254). XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística. Coimbra (Portugal). 
 • Ginzo Villamayor, M. J. / Crujeiras, Rosa M. / Sousa Fernández, Xulio C.: “Identifying surname regions in a microspace: clustering surname data of Galicia”, título provisional, será enviado a unha revista de impacto 
 • Ginzo Villamayor, M. J. / Rosa M. Crujeiras / Xulio C. Sousa Fernández / (2013): “Surname patterns in Galicia”, XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, A Coruña, 24-26 de outubro de 2013. (presentación e paper). http://ilg.usc.es/tecandali/Descargas/Ginzo_et_al_SGAPEIO_2013_beamer.pdf. ISBN: 84-695-8723-4. 
 • Ginzo-Villamayor, M. J. (2013). Achegas estatísticas aos métodos cuantitativos en estudos perceptivos. Simposio Dialectoloxía Perceptiva. Santiago de Compostela (España). 18/01/2013 
 • Gómez Clemente, X. M. / Gómez Guinovart, X. / González Pereira, A. / Taboada Lorenzo, V. (2013): “Sinonimia e rexistros na construción do WordNet do galego”, Estudos de Lingüística Galega 5, 27-47. 
 • Gómez Guinovart, Xavier / Alberto Simões (2013): Retreading Dictionaries for the 21st Century. En José Paulo Leal, Ricardo Rocha e Alberto Simões (eds.), 2nd Symposium on Languages, Applications and Technologies, pp. 115-126. OASIcs: Open Access Series in Informatics, vol. 29. Dagstuhl Publishing: Saarbrücken. 
 • Pereira-Fariña, M. / F. Díaz-Hermida / A. Bugarín On the analysis of set-based fuzzy quantified reasoning using classical syllogistics Fuzzy Sets and Systems, 214 83-94, 2013 
 • Pereira-Fariña, M. / J.C. Vidal / F. Díaz-Hermida / A. Bugarín. A Fuzzy Syllogistic Reasoning Schema for Generalized Quantifiers. Fuzzy Sets and Systems. Fecha aceptación: 10/02/2013 
 • Pereira-Fariña, Martín / Alejandro Sobrino / Alberto Bugarín. A Proposal of Fuzzy Chained Syllogism based on the Concept of Synonymy. 22th IEEE Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2013). Proc. 22th IEEE Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2013), 1259-1266, 2013. 
 • Ramos-Soto, A. / A. Bugarin / S. Barro, F. Díaz-Hermida. Automatic Linguistic Descriptions of Meteorological Data. A soft computing approach for converting Open Data to Open Information. Actas de la 8ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información (CISTI’13), 2, 728-733. ISBN: 978-989-96247-9-5. 
 • Sousa Fernández, X. (2013). Estudo da variación lingüística e dialectoloxía perceptiva. Simposio Dialectoloxía Perceptiva. Santiago de Compostela (España). 17/01/2013. 
 • Sousa Fernández, X. (2013). Estudo da variación lingüística e dialectoloxía perceptivaSimposio Dialectoloxía Perceptiva. Santiago de Compostela (España). 17/01/2013 

2012

 • Dubert-García, Francisco (2012): “Geographic proximity and Linguistic similarity. A correlative analysis of Galician phonetic data”, en Álvarez Pérez, Xosé Afonso; Ernestina Carrilho & Catarina Magro (eds.): Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon 2011. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. http://limiar.clul.ul.pt, 71-91. 
 • Fernández-Rei, Elisa (2012). A entoación galega. Aproximación desde a dialectoloxía perceptiva. X Congreso Internacional da AIEG. Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos. Cardiff/Caerdydd (Reino Unido). Setembro 2012. 
 • Fernández-Rei, E. / Moutinho, L. de Castro (2012): “Contributo para o estudo percetivo de variantes dialectais prosódicas na fronteira galaico-portuguesa”. (Póster). I Jornadas de Ciências da Linguagem. Aveiro (Portugal). 20/06/2012. 
 • Moutinho, L. De Castro / Coimbra, R. / Fernández Rei, E. Abordagem dialectométrica das variedades prosódicas do Galego e do Português. II Jornadas de Ciências da Linguagem. Aveiro (Portugal). 12/06/2012 
 • Regueira, Xosé Luís (2012): "O CORILGA. Un corpus oral integrado para o estudo da lingua oral". Comunicación. X Congreso Internacional da AIEG (Caerddydd / Cardiff, 12-14 de setembro 2012).