logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no TILG poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez- Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no RILG, pode calcar aquí.

Velaquí a frase seleccionada do Corpus Xelmírez e a referencia textual correspondente:

Item vos damos mays et aforamos os nosos tereos que jazen hu diçen ho Sobrado, que he su o syno de Santiago de Castillon, os quaes uos o dito Gonçaluo Peres trajedes de jur et de mao et con entradas et seydas huquer que as ajan dauer de dereito su o syno sobredito de Santiago de Castylon, et que os labres et paredes ben, et que nos diades de renda de cada hun anno, tan ben uos conmo as ditas uosas uozes do dito souto et sequeyro et terreos sobreditos dous quarteyros de çenteo linpo de poo et de palla et de todo lixo en todo o mes d ' agosto en saluo et en paz en no dito noso moesteiro, per teega dereita que faça en no açouge de Monforte; et cada huna uos quando morerdes, que nos dian por loytosa triinta soldos que montam quatro marauedis de brancos; et do dito moesteiro que uos defendan a dereito con este dito foro e renda en no dito tenpo; et a fynamento da pustremeyra uoz destas sobreditas fiquen os ditos souto e sequeyro e tereos sobreditos ao dito moesteiro en paz, sen enbargo algun, con todos seus boos paramentos que en eles ouuer feitos.

Ano 1396
Título abreviado SVP
Título San Vicenzo de Pombeiro
Referencia Lucas Álvarez, Manuel / Lucas Domínguez, Pedro (eds.) (1996): El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media. Sada / A Coruña: Ediciós do Castro (Publicacións do Seminario de Estudos Galegos).
Capítulo 61
Páxina 119
Autoría Roy Gonçalues notario jurado et publico en no couto de Poonbeiro
Tipo/finalidade/xénero Foro
Orixe Orixinal
Lingua
Localización Poonbeiro [Pantón-L]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL