Nesta sección iranse incorporando os materiais elaborados polos centros durante a súa participación no programa, así como algunhas das gravacións e imaxes obtidas durante a realización das entrevistas. O léxico recollido polo alumnado pasará a integrar a base de datos do Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués, onde irá identificado co nome do centro correspondente.

ANO LECTIVO 2017/2018
IES Antón Alonso Ríos (Tomiño)

Na revista do centro podemos ler unha pequena reportaxe sobre a súa participación neste programa e o seguinte vídeo ofrécenos un resumo en imaxes das visitas e actividades organizadas arredor do noso léxico patrimonial.

IES de carral (Carral)

No blog da aula de lingua podemos encontrar algúns dos traballos realizados polo alumnado de 3º da ESO arredor do pan, como as infografías que mostramos a seguir.

CIFP Manuel antonio (vigo)

Os docentes elaboraron un Prezi para explicarlle ao alumnado participante o proxecto e como se debe proceder na realización das entrevistas. Unha vez realizadas estas e tratado o material recollido, o alumnado elaborou dous dicionarios de pequeno formato:

IES Mendiño (redondela)

Na páxina do centro atopamos materiais de diverso tipo, recollidos ou elaborados durante a participación no programa, relacionados co mar : léxico, audios e vídeos, fotografías etc.

Tipos de aparellos: bicheiro
Imaxe cedida por familiares do alumnado
IES A Pinguela (Monforte de lemos)

O alumnado deste centro sacou fotografías e gravou diversos vídeos e audios relacionados cos distintos campos semánticos propostos no programa. No vindeiro ano lectivo pretenden elaborar un documental con todo este material.

Fuso
Sarillo