Corpus XÍNGDÒNG de subtitulación de películas galego-chinés

344.427 palabras, 41.116 unidades de tradución: 272.973 palabras (galego) x 71.454 palabras (chinés)

[OP1]
OpenSubtitles2016 collection of translated movie subtitles from http://www.opensubtitles.org/ vol. 1 at http://opus.lingfil.uu.se/OpenSubtitles2016.php
http://opus.lingfil.uu.se/download.php?f=OpenSubtitles2016/gl-zh.tmx.gz
Responsábel do aliñamento: Pierre Lison and Jörg Tiedemann.

[OP2]
OpenSubtitles2016 collection of translated movie subtitles from http://www.opensubtitles.org/ vol. 2 at http://opus.lingfil.uu.se/OpenSubtitles2016.php
http://opus.lingfil.uu.se/download.php?f=OpenSubtitles2016/gl-zh_zh.tmx.gz
Responsábel do aliñamento: Pierre Lison and Jörg Tiedemann.

[OP3]
OpenSubtitles2016 collection of translated movie subtitles from http://www.opensubtitles.org/ vol. 3 at http://opus.lingfil.uu.se/OpenSubtitles2016.php
http://opus.lingfil.uu.se/download.php?f=OpenSubtitles2016/gl-zh_tw.tmx.gz
Responsábel do aliñamento: Pierre Lison and Jörg Tiedemann.