Dictionary of Dictionaries

· Search the Dictionary of Dictionaries

You searched for the expression cagar among the lemmas in the Dictionary of Dictionaries without taking into account the accentuation of the word or the difference b/v


- Number of definitions found: 19
- Distribution by dictionaries: RAG (1913-1928) (3), Filgueira (1926) (1), Eladio (1958-1961) (10), CGarcía (1985) (5)

Real Academia Galega (1913-1928): Diccionario gallego-castellano
CAGAR v. n.

Cagar. Defecar, evacuar el vientre.

________

Echar, vaciar o verter una caja, cesto, saco, etc., parte de su contenido por alguna abertura, grieta, rendija o rotura.

________

fig. Echar a perder un asunto.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
CAGAR v.

Defecar, ensuciar.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
CAGAR v. a.

Cagar, defecar, evacuar el vientre.

________

Manchar, deslucir, echar a perder alguna cosa.

________

¡Cagáchela!, se le dice a la persona que malogró un plan bien concebido.

________

Cagala, echar a perder una cosa o un asunto.

________

¡Cagámola!, significa: estropeamos el negocio.

________

Cagarlle a un no morral, causarle un daño de más importancia moral que material. Impedirle o estorbarle algo que le convenía.

________

Cagar o demo no camiño, dícese cuando por una fuerza oculta o misteriosa se malogra alguna empresa o propósito que estaba a punto de llegar a feliz término.

________

Cagouna, dícese de aquel que hizo frustar algo que pretendía con probabilidades de éxito.

________

¡Cagueina!, dícelo el que reconoce haber malogrado lo que estaba casi conseguido, y equivale a la frase castellana: ¡buena la hice!

________

FRAS. Cagar ben e mexar craro, e cagallón pró ciruxano. Cagar e comer, adispacio tèn que ser. Cando vaias cagar leva con qué te limpar. Inda algús non ven cagar, e xa cobizan lamber. Máis caga un boi que cen anduriñas. O que cagan as miñas ovellas, venlle moi ben ás miñas terras. Quen unha vez me caga, tarde ou nunca me lava.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
cagar v.

(v.c.), cacar (Por.) cagar;

________

caga na escaleira (Pan.) triunfo de poco valor en el juego de cartas;

________

caga nos pantalós (San.) miedoso;

________

cagar peidos (Inc. Mez. Vil.) peer;

________

V. tripa do cagar.