Dictionary of Dictionaries

· Search the Dictionary of Dictionaries

You searched for the expression eis among the lemmas in the Dictionary of Dictionaries without taking into account the accentuation of the word or the difference b/v


- Number of definitions found: 7
- Distribution by dictionaries: Filgueira (1926) (1), Carré (1928-1931) (1), Carré (1933) (1), Ibañez (1950) (1), Carré (1951) (1), Franco (1972) (1), Carré (1979) (1)

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
EIS adv.

Ved aquí, he aquí.

Leandro Carré Alvarellos (1928-1931): Diccionario galego-castelán, 1ª ed., Lar, A Cruña, 1926-1931
eisinterj.

Equivale a "He aquí".

Leandro Carré Alvarellos (1933): Diccionario galego-castelán, Segunda Edizón, A Coruña, Roel
eis interj.

Equivale a "He aquí".

José Ibáñez Fernández (1950): Diccionario galego da rima e galego-castelán, Madrid
eisinterj.

He aquí.

Leandro Carré Alvarellos (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel
eis interj.

Equivale a "He aquí".

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
eis interj.

He aquí.

Leandro Carré Alvarellos (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A Coruña, Moret
Eis interj.

Equivale a He aquí.