Dictionary of Dictionaries

· Search the Dictionary of Dictionaries

You searched for the expression sona among the lemmas in the Dictionary of Dictionaries without taking into account the accentuation of the word or the difference b/v


- Number of definitions found: 18
- Distribution by dictionaries: Sarmiento (1746-1755c) (1), Rodríguez (1854c) (1), Aguirre (1858) (1), Rodríguez (1863) (1), Pintos (1865c) (1), Cuveiro (1876) (1), Valladares (1884) (1), Filgueira (1926) (1), Carré (1928-1931) (1), Carré (1933) (1), Ibañez (1950) (1), Carré (1951) (1), Eladio (1958-1961) (2), Franco (1972) (2), Carré (1979) (1), CGarcía (1985) (1)

Martín Sarmiento (1746-1755c): Catálogo de voces y frases de la lengua gallega, ed. de J. L. Pensado Tomé (U. de Salamanca en 1973)
sóna

Voz, rumor, fama, etc., v. g.: corre a sona que Pedro hizo esto o lo otro. CatálogoVF 1745-1755

Francisco Javier Rodríguez (1854c): Diccionario gallego-castellano, transcrito do ms da RAG por AS para este diccionario
sona

Fama, nombradía.

Luís Aguirre del Río (1858): Diccionario del dialecto gallego, ed. de Carme Hermida Gulías, CSIC-IPS, 2007
sona

Fama, nombre, reputación, estima.

Francisco Javier Rodríguez (1863): Diccionario gallego-castellano, ed. de Antonio dela Iglesia González, A Coruña,
Sona

Fama, reputacion, nombre, etc.

Juan Manuel Pintos Villar (1865c): Vocabulario gallego-castellano, ed. de Margarita Neira e Xesús Riveiro, A Coruña, RAG, 2000
sóa, sona

Runrun, rumor, fama.

Juan Cuveiro Piñol (1876): Diccionario Gallego, Barcelona
SONA

Fama, reputacion.

Marcial Valladares Núñez (1884): Diccionario gallego-castellano, Santiago, Imp. Seminario Conciliar
SONA

Fama, reputacion, nombre etc. O viño d'aquèla bodega tèn sona. El vino de aquella bodega tiene fama, ó nombradía. FRAS. Po-l-a sona búscas'a persona.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
SONA sf.

Fama, reputación.

Leandro Carré Alvarellos (1928-1931): Diccionario galego-castelán, 1ª ed., Lar, A Cruña, 1926-1931
sonas. f.

Fama. Nombradía, reputación.

Leandro Carré Alvarellos (1933): Diccionario galego-castelán, Segunda Edizón, A Coruña, Roel
sona s. f.

Fama. Nombradía, reputación.

José Ibáñez Fernández (1950): Diccionario galego da rima e galego-castelán, Madrid
sonas. f.

Fama. Nombradía.

Leandro Carré Alvarellos (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel
sona s. f.

Fama. Nombradía, reputación.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
SONA s. f.

Fama, renombre, reputación, nombradía.

________

FRAS. Colle sona e bótate a dormir. Colle sona e poderás deitarte. Non tèn un máis sona que a que lle queren botar. Pola sona búscase a persona.

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
sona s. f.

Fama, renombre, reputación, nombradía.

________

Pola sona búscase a persoa.

Leandro Carré Alvarellos (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A Coruña, Moret
Sona s. f.

Fama. Nombradía, reputación.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
sona f.

(Tob. Com. Gro. Mar. Gui. Inc. Mon. Cal.), sonada (Gro. Per.) fama.