Dicionario de dicionarios

· Consultar o Dicionario de dicionarios

Está a procurar a expresión fornaza entre os lemas no Dicionario de dicionarios


- Número de acepcións atopadas: 3
- Distribución por dicionarios: Cuveiro (1876) (1), Porto (1900c) (1), Filgueira (1926) (1)

Juan Cuveiro Piñol (1876): Diccionario Gallego, Barcelona
FORNALLA y FORNAZA

(ant.) Hornilla, horno.

Francisco Porto Rey (1900c): Diccionario gallego-castellano, ed. de María Xesús Bugarín e Begoña González Rei;, A Coruña, Real Academia Galega, 2000
fornaza f.

des. Hornilla.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
FORNAZA sf.

Horno.