Dictionary of Dictionaries

· Search the Dictionary of Dictionaries

You searched for the expression ARROLAR among the lemmas in the Dictionary of Dictionaries


- Number of definitions found: 58
- Distribution by dictionaries: Payzal (1800c) (1), Rodríguez (1854c) (1), Aguirre (1858) (2), Rodríguez (1863) (1), Pintos (1865c) (1), Cuveiro (1876) (1), Valladares (1884) (4), Porto (1900c) (2), Leiras (1906) (2), RAG (1913-1928) (8), Filgueira (1926) (1), Carré (1928-1931) (3), Carré (1933) (3), Ibañez (1950) (1), Carré (1951) (3), Eladio (1958-1961) (10), AO (1971) (1), Franco (1972) (5), Carré (1979) (3), CGarcía (1985) (5)

Bernardo Vicente Payzal (1800c): Vocabulario gallego-castellano (edición de Damián Suárez sobre o ms da RAG)
arrolar

mecer

Francisco Javier Rodríguez (1854c): Diccionario gallego-castellano, transcrito do ms da RAG por AS para este diccionario
arrolar

Mecer, menear ó mover la cuna del niño, ocupando ó distrayendo su imaginacion arrullando ó cantando como las palomas para que duerma ó calle cuando llora.

Luís Aguirre del Río (1858): Diccionario del dialecto gallego, ed. de Carme Hermida Gulías, CSIC-IPS, 2007
arrolar vo

Arrullar, mober la cuna de un niño.

________

Cantar para que duerma el niño.

Francisco Javier Rodríguez (1863): Diccionario gallego-castellano, ed. de Antonio dela Iglesia González, A Coruña,
Arrolar

Mecer ó mover la cuna de un niño, arrullar.

Juan Manuel Pintos Villar (1865c): Vocabulario gallego-castellano, ed. de Margarita Neira e Xesús Riveiro, A Coruña, RAG, 2000
arrolar

Acunar, mecer.

Juan Cuveiro Piñol (1876): Diccionario Gallego, Barcelona
ARROLAR

Mecer la cuna de un niño.

Marcial Valladares Núñez (1884): Diccionario gallego-castellano, Santiago, Imp. Seminario Conciliar
ARROLAR

Mecer al niño en la cuna

________

Agitar los árboles, ó sus ramos, para que suelten el fruto

________

Arrullar. FRAS. Quen pareu qu'arròle e, senon, pasar sin hòme.

ARROLAR

Adicion: Moverse, ó dar de sí, una cosa.

Francisco Porto Rey (1900c): Diccionario gallego-castellano, ed. de María Xesús Bugarín e Begoña González Rei;, A Coruña, Real Academia Galega, 2000
arrolar v.

Mecer. Mover la cuna de un niño para que calle éste o se duerma. Arrullar, arrular.

________

Moverse o dar de sí alguna cosa.

Manuel Leiras Pulpeiro (1906): Vocabulario (lido directamente do ms da RAG para este diccionario)
arrolar

mecer, mover compesadamente la cuna con el niño

arrolar

rodar

Real Academia Galega (1913-1928): Diccionario gallego-castellano
ARROLAR v. a.

Acunar, mecer el niño en la cuna.

Deixas á tua nai... non, non a deixes...
queda con ela, queda... ¿que é quedar
si non te vas, meu ben?... non máis m' aqueixes...
ti dormes... ¿né verdá?... voute arrolar.
Eh, eh, miniño, eh... durme, ruliño...
pero fame terás... toma d' aquí...
¡que fríos tel-os labios, queridiño!...
¡vallate o ceo!.. ¿por qué estás así?...
ALBERTO CAMINO.- Nai chorosa.
Quen ten os fillos pequenos
Nunca deixa de arrolar;
Quen ten seu amor na guerra
Nunca deixa de chorar.
C. pop.
O cantar que a Virgen canta
Cando arrola ao seu meniño:
¡Meu caravel! ¡Miña rosa!
¡Meu bico de paxariño!
C. pop.
Non quero que a miña nena
Se durma, e que a arrole outro;
Quero que durma na cama
Durma moito ou durma pouco.
C. pop.

________

Arrullar. Cantar a los niños al tiempo de mecerlos para que se duerman. ACALENTAR en su tercera acep.

________

Arrullar. Hablando de las palomas y tórtolas es enamorar el macho a la hembra con arrullos.

________

fig. Arrullar. Enamorar con palabras dulces y halagüeñas.

¿Que me valeu ser garrida
e de moitos arrolada
outras horas?... nada!...nada!...
a paz con elas perdín.
Inocente cal a rula,
na re d' amor prisioneira,
colleume un día na eira
un rapaz, un serafin.
DOMINGO CAMINO. ¡Os lamentos!
Eu arrolei a meniña,
Eu arrolei o amor,
Eu arrolei a rapaza,
Outro levoulle o mellor.
C. pop.
Var: ARRULAR.

________

Sacudir un árbol para que le caiga el fruto.

____v. n.

poét. Acariciar, arrullar, mecer dulcemente. Dícese de las brisas, de las ondas, etc. Var: ARRULAR.

Ponse alá o Sol como entrando
do mar no seo profundo;
as brisas van refrescando,
e as bravas ondas roncando
pares que arrolan o mundo.
Dorme, dorme, chan querido,
dorme arrolado dos mares,
mentres eu lonxe afrixido
co meu corazón ferido
te lembro nos meus cantares.
JOSÉ BENITO AMADO. Saudades.
Seique as fadas arrolaron
o sono d' a tua infancia,
tuas artes che insiñaron
e teu berce arrandearon
entre flores e fragancia.
O seu berce as balsamicas brisas
entre rosas e azahar arrolaron,
e as chispas d' o genio estalaron
cando o neno á ser home chegou.
AÑÓN. Poesías, p. 97 y 122.
Mais, cando se disparexe
o sono doce, qu' á arrola
foxell' a vida d' ó peito
é com' unha nena, chora.
LOSADA. Soaces d' un vello, p. 15.
As froliñas de aquel monte,
Miñas irmanciñas son,
Que a nordesía que as move
Tamén a min me arrolou.
C. pop.

________

Oscilar. Mecer. Moverse una cosa de un lado a otro sin apartarse de su sitio.

________

Rodar. Girar. Caer dando vueltas sobre si mismo.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
ARROLAR v.

Acunar, mecer al niño, arrullar. Rodar.

Leandro Carré Alvarellos (1928-1931): Diccionario galego-castelán, 1ª ed., Lar, A Cruña, 1926-1931
arrolarv. a. y r.

Acunar. Mecer al niño en la cuna.

________

Arrullar, cantar a los niños para que duerman.

________

Enrollar. Envolver en rollo.

Leandro Carré Alvarellos (1933): Diccionario galego-castelán, Segunda Edizón, A Coruña, Roel
arrolar

Enrollar. Envolver en rollo.

________

Arrullar, cantar a los niños para que duerman.

____v. a. y r.

Acunar. Mecer al niño en la cuna.

José Ibáñez Fernández (1950): Diccionario galego da rima e galego-castelán, Madrid
arrolarv. a. y r.

Acunar. Mecer al niño en la cuna.

Leandro Carré Alvarellos (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel
arrolar

Enrollar. Envolver en rollo.

________

Arrullar, cantar a los niños para que duerman.

____v. a. y r.

Acunar. Mecer al niño en la cuna.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
ARROLAR v. a.

Acunar, mecer al niño en la cuna, BERCE o ROLO; BERCER.

________

Arrullar, adormecer a los niños con ARROLOS o ARRULOS; ARRULAR.

________

Cantar a los niños el ARRONRÓN para que se duerman; ACALENTAR.

________

Enamorar una persona a otra con palabras dulces y halagüeñas; ARRULAR.

________

Sacudir un árbol para que le caiga el fruto.

____v. n.

Acariciar, mecer dulcemente.

________

Dícese en poesía de las brisas, de las ondas del mar, etc.

________

Oscilar, mecer, moverse una cosa de un lado a otro sin apartarse de su sitio.

________

Rodar, ROLAR, girar, dando vueltas sobre sí mismo, caer a rolos por una pendiente.

________

FRAS. A que paríu que arrole, e, senón, pasar sin home.

Aníbal Otero Álvarez (1971): Hipótesis etimológicas referentes al gallego-portugés, CEG XXVI/80, pp. 287-306
arrolar

Mecer la cuna. Con este verbo se relaciona la nana:

arrolín, arrolán
¿Queres queijo?, ¿queres pan?
Se o queres, non-o negues
cas mulleres cho darán.
Barcia. DEL LAT. "ROTA". (HE24)

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
arrolar v.

Acunar; bercer.

________

Arrullar, adormecer a los niños con arrolos o arrulos; arrular.

________

Cantar a los niños el arronrón para que se duerman; acalentar.

________

Enamorar una persona a otra con palabras dulces y halagüeñas, arrular.

________

Rodar.

Leandro Carré Alvarellos (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A Coruña, Moret
Arrolar v. a. y r.

Acunar. Mecer al niño en la cuna.

________

Arrullar, cantar a los niños para que duerman.

________

Enrollar. Envolver en rollo.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
arrolar v.

1. (Cab. Tob. San. Com. Nov. Oir. Cod. Ced. Bur. Inc. Mon. Mra. Mez. Vil.), arrular (Ram. Sob.) mecer;

________

2. (Com. Oir. Fri. Mra. Cal.) arrullar;

________

3. (Cab. Raz. Com. Val.), arroular (Com. Gui.), arrular (Raz. Ced. Gun.), rolar (Com.), roular (Com. Per. Mra. Mez.), roullar (Gud. Mez.), rular (Com. Gun. Mon.) desplazar algo echándolo a rodar o caer dando tumbos;

____prnl.

1. (Ped.) tambalearse;

________

2. (San.), arroularse (Cab.), arroullarse (Bur.) tirarse por el suelo dando vueltas.