Dictionary of Dictionaries

· Search the Dictionary of Dictionaries

You searched for the expression moreneiro among the lemmas in the Dictionary of Dictionaries


- Number of definitions found: 2
- Distribution by dictionaries: Filgueira (1926) (1), CGarcía (1985) (1)

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
MORENO, MORENEIRO adx.

Moreno.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
moreneiro adj.

var. de moreno.