logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra abadia como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.4 Rows
- Número de acepcións atopadas: 4.
- Distribución por dicionarios: CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{abadia}
.- ABADIA (17b: 1562): CSM 11 "en hũa abadia" (10); 48 "os monges lle davan sa renta da abadia" (18).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
abadia
s. f. s. f.: mosteiro: 9.73, 11.10 en hũa abadia / un tesoureiro avia; 48.18, 94.14, 125.121.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
abadia
= mosteiro: {Airas Nunez} e anda já fora da [a]badia 69.21.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
abadia
abbadia
subst. .- subst. " abadía, iglesia o monasterio regido por un abad". ABADIA, 88.12 "et a iglesia he abadia de mõjes"; 153.5 "et he abadia dos monjes negros". 154.2 "et he abadia dos mõjes". ABADIAS, 84.9 "et fez outras abadias moytas por lo mũdo...". ABBADIAS, 135.15 "et en com̃o fez moytas abbadias...".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL