logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra abalar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.6 Rows
- Número de acepcións atopadas: 5.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA TROIANA (3), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
abalar
tr. tr. sacudir con violencia, quebrantar; to shake violently, overwhelm: deulle tan grandes colpes que todo o abalou, I 257.16.
mal abalar
intr. intr. quebrantar; to be badly shaken: sse eytor senteu mal abalado, I 257.17.
abalar
pron. pron. moverse, menearse; to move, stir: veedes aquela aaz... cõmo sse abala et se uay fazendo afora, I 230.17, I 232.25. Graal. abalar.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{abalar}
.- ABALAR (18b: XIV): CSM 245 "mais sol falar non poderon, nen ome non ss' abalou / que sse levantar podesse" (67).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
abalar
abalar-se
v. tr. v. tr. agitar, alvoroçar: 88.50 Dizend'aquesto, torvado / ouve tod'aquel logar / e o convent'abalado / con seu mao sermõar || abalar-se: mover-se: 245.67 mais sol falar non poderon, nen ome non ss'abalou / que sse levantar podesse.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL