logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra acá como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.6 Rows
- Número de acepcións atopadas: 6.
- Distribución por dicionarios: CANTIGAS DE AMIGO (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

J. J. Nunes (1928): Cantigas d' amigo dos trovadores galego-portugueses. Vol. III \(Glossário\). Coimbra: Imprensa da Universidade.
acá
adv. adv. IV, 11, CXCIV, 6, etc., CCLXX, 13, (CXCIV, 6, etc., CCCXLVII, 28). (Cantigas d' amigo).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
acá
adv. adv. : 62.47 ven acá, meu fillo; 103.40 que buscades acá?; 107.59 Acá / Vĩid'; 147.4 Ei-m'acá; 176.26 leva-t'e sal acá; 251.97 dade-mio acá; 325.46 Sal acá fora || contrapõe-se a alá: V. alá || log'acá : imediatamente, logo a seguir: 378.54 e a moça log'acá / viveu e abriu os ollos.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
acá
= : {Afonso Sanchez} Ergi-m' e díxi: -Vĩĩd' acá pousar 64.5,12; 168.3; 367.12.

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
acá
adv. adv. "Acá", designa o tempo en que está o que fala.
____ acá (1): "que lle tornase en súa posisiõ en que el / e a dita Costança Munjs avíã estado paçeficamẽte desd' o dito tenpo acá" 2507.
________ Do lat. vg. eccum hac. Testemúñase desde as CSM, e perviviu en gal., mentres que en port. é desde o s. XIII (Lorenzo Cronologia s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL