logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra atras como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.5 Rows
- Número de acepcións atopadas: 5.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), HISTORIA TROIANA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
atras
adv. adv. atrás; behind, back: deytou o capeyrote atras, II 32.24.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
atras
'atrás ' , formado sobre tras (<AD TRANS REW 202). Dos veces: 529.20 "se quiser tornar - matarm' a o fogo", 834.45 "que os recebeu de guisa que os refreou - ". Desde el s. XIII (Machado DELP1 2103a; DELP2 348a, en el XIV): CSM 72.48 "que o acharás / pelas costas tod' atras / partido", 108.59 "que com' outr' o rostro ten / adeante por catar / tenna atras", 185.81 "entonç' os conbatedores tornaron todos atras"; Airas Perez Vuitoron (1091, 1480) "non uos ar leu' atras uosso pecado... / e poys punhastes sempre d' ir atras / ar punhad' agora d' ir adeante" (II,20); Graal "iia atras Galaaz" (29a, 87), "pensou ir atras ela" (82b, 220); Cr. Troyana "deytou o capeyrote atras" (II, 32.24); Miragres "pero nõ no virõ et voluerõ atras çegos" (193). En cast. desde el XIII (Corominas DCELC IV, 550).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{atras}
.- ATRÁS (2103a: XIV): CSM 72 "o acharás / pelas costas tod' atras / partido" (48) (108.59, 185.81).

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
atras
adv. adv. atrás; back, behind: quanto hum arco podia tyrar, os fezerõ yr atras, 72.33.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
atras
adv. .- adv. de lugar " atrás". 193.21 "Et entõ as gardas sayrõ depos el, et forõ a perto del, pero nõ no virõ et voluerõ atras çegos".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL