logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra avoo como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.6 Rows
- Número de acepcións atopadas: 6.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE NOIA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
avoo
aboo
[auoo]
subst. subst. 'pai do pai ou da nai'. Avoo, 13.21 (1395) "así de avoo como de conpras como de gaãças"; 43.24 (1447) "de Pero Bochón, voso avoo". Aboo, 62.13 (1487) " Johán Nunes da Ponte, meu aboo, defũto, cuja alma Deus aja". Auoos, 7.9 (1376) "parte de mĩa madre et de meus auoos"; 18.9; 25.14 (1409) "por herança de meu padre et auoos".

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
auoo
aboo
auolo
Avoo
fem. 'abuelo ' , de una forma vulg. *AVIŎLUS (formada sobre el fem. AVIŎLA ). Formas: auoo 242.17 (ms. A1 abõo ), 269.11, 280.90, 446.5,9 (c. 289), 625.40, 723.6, auoos 90.22 "a que nosos - defenderõ" 588.15 " Valença que foy de seus - " 589.41, 652.13 "et meus - sempre daqui alfaques", 818.33 "com̃o fezerõ os rreys seus - ". Ya desde el s. X una forma intermedia auolo: a. 908 "uilla que dicent uillar de auolo" (PMH Diplom. 11); a. 951 "et habemus de auolos et parentes nostri uillas" (id. 36); a. 1004 "suos auolos et suos parentes" (id. 118) (cfr. a. 1008, 1016, 1030, 1058, 1077 en id. ps. 125, 142, 164, 252, 334). Sigue en el XII: por ej. a. 1113 "et fuit ipsa ereditate de nostro auolo" (Doc. Med. Port. III, 395). Avoo en el XIII: a. 1270 "et por remijmento de meus pecados et de meus auóós" (Salazar 57.8); a. 1275 "et de nossos auóós" (id. 69.6); a. 1296 "de meu padre et de mina madre et de meus auoos" (Sponer 127.23); CSM 214.42 "a Virgen que de Reis ven de todo-los avoos", etc.; Cr. 1344 "foy muy esforçado como seu avoo e seu padre" (III, 245); a. 1344 "el Rej don Affonso Auóó da dicta Jfante" (Doc. brig., 163.58); Miragres "et en que nũca erdou teu padre, nẽ teu avoo, nẽ teu visavoo" (106); Gal. Estoria "seu avóó" (120.11), "a seu avõo" (25.22); Cr. Troyana "anbos erã seus auoos" (II, 245.1); Frades Menores "seu avoo" (II, 258). En port. llega hasta el XVI (por ej. en Sá de Miranda ), pero desde entonces la forma mod. es avô; en gall. mod. abó.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{avoo
auoo}
fem. .- AVÔ (287a: auola 1024; auolo 1132 topónimo; auoo fem. XIII, auoo masc. 1339; auo XVI; auoa XVI): 803 "in terminum de Auolo torto" (DEPA I, 98); 908 "uillar de auolo" (PMH Diplom. 11); 951 "et habemus de auolos et parentes nostri" (id. 36); 1010 "que fuit de nostra auola baga" (id. 130), etc.; 1257 "de mea Auóó" (Portel 61); CSM 221 "e sa avoa y era" (20); 214 "de todo-los avoos" (42); 1270 "et de meus auóós" (Salazar 57.8).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
avoo
avoos
s. m.: s. m.: avô: 221.16 con Rei Don Alffonsso era, / seu avoo; 323.22, 331.31 oy mais jarás so terra ben como jaz teu avoo; 393.16 || avoos pl.: avós, antepassados: 214.42 Mas a Virgen, que de Reis ven de todo-los avoos; 281.83 E deu-ll'enton por herdade muy mais ca ouveran seus / avoos.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
avoo
m. m. abuelo; grandfather: eu foy madre de voso avoo, padre de Achilles, 362.16.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
avoo
subst. .- subst. " abuelo". 106.1 "et en que nũca erdou teu padre, nẽ teu avoo, nẽ teu visavoo".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL