logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra azur como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.5 Rows
- Número de acepcións atopadas: 5.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
azur
adx. adj. {adx.} azul; blue: tragia hun escudo con banda de azur, I 201.2, I 194.16.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
azur
'azul, materia colorante ' , con base en el persa läžwärd (a través de LĀZŪRD ). Probablemente entró por medio del lat. med. y desde Francia; con mucha menos probabilidad a través del ár., como quiere Corominas DCELC I, 353-354 (véase REW 4959; Neuvonen Arabismos 262; Steiger Contr. Fonét. 147; Castro Aranceles, RFE VIII, 19; Lokotsch 1311; Eguilaz 326; Dozy-Engelmann 229). Una vez: 668.8 "tabernaculo... laurado cõ ouro et cõ - ". Ya desde el XIII: CSM 384.17 "con tres colores... / a primeyra era ouro... / e a outra d' azur era, coor mui maravillosa / que ao çeo semella"; Cr. Troyana "tragia hun escudo con banda de azur" (I, 201.2); Corte Imperial "todo o cãpo era cuberto per cima de hũu muy rico pano de sirgo, de hũa collor de muy fino azur, cõ estrellas d' ouro" (Leite T. Arc. 60.12); a. 1407 "et mando ao dito pedro fernandez as outras miñas opas dobradas nouas azeitunadas con seus capeyrotes forrados de pano azur" (Ferreiro VII, Apénd. 26); a. 1455 "hun balandran vello azur forrado en branco... hun capuço de boo pano azur" (Ferro2 p. 315); s. XV "et hua cuncha en medeo dela et o canpo todo azur" (Ferreiro XI, Apénd. 82). La forma mod. desde el s. XIV: Cr. 1344 "e ha hy outros muytos vyeiros assy como azul, almagra, greda, alumbre" (II, 41), "leteras muy ben entalhadas d' ouro e d' azul" (II, 303); Boosco "achamos uũa casa... e o telhado dela era todo coor de azul, com estrelas de ouro" (p. 13); Canc. Geral "ande vestido d' azul" (I, 299,3; en Freitas BF IX, 130). Véase también, Machado (DELP1 290b, DELP2 363a; Gloss. CBN, 181ab; Comentários BF VI, 289). En cast. desde el XIII (véase Neuvonen Arabismos y Corominas DCELC ).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{azur
azul}
.- AZUL (290b: azur XIV?): CSM 384 "tres colores... a outra d' azur era, coor mui maravillosa" (17); Cr. 1344 "muytos vyeiros, assy como azul, almagra... leteras muy ben entalhadas d' ouro e d' azul" (II, 41.9; 303.9).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
azur
adx. adj. {adx.}: azul: 384.17 a outra d'azur era, coor mui maravillosa / que ao ceo semella.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
azur
adx. adj. {adx.} azul; blue: rreluziã contra o sol os escudos que erã pintados de ouro et de azur, 125.27, 129.42, 130.13.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL