logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra cãal como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.3 Rows
- Número de acepcións atopadas: 3.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE NOIA (2), HISTORIA TROIANA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
cãal
{[caanle]}
subst. subst. 1.- 'canle, cauce por onde corre a auga'. Cãal, 39.174 (1439) "cabo do agro do paaço et vay ao cãal das Rrebaandeyras et vẽ topar..."; 39.175; 39.184 "et topa ẽno agro do cãal".
____ 2.- Caãles, Caanles, 'cano de cantería para recolle-las augas dos tellados'. Caãles57.37 (1478) "et prometo et me obligo (...) rreparar as ditas caãles et tomar as djtas ágoas". Caanles, 57.21 (1478) "deuedes de rreparar por vosa custa para senpre as caanles de pedra que agora estã postas e sentadas ẽnas ditas casas". Cfr. Barreiro Construcción, s.v. Caanle.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
cãal
f. f. canal, cauce artificial; canal, channel: atan de rregio cõmo cae a agoa por la cãal do moyño, 355.12.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL