logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra chorar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.6 Rows
- Número de acepcións atopadas: 6.
- Distribución por dicionarios: CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRÓNICA XERAL (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
chorar
P1 IPres. (plōrāre): verter lágrimas 5191, 8713, 8849, 8987. P1 IPres. choro 5473, 9222, P5 chorades 978, 981; P5 SPres. choredes 980; P3 ICond. choraria 8839; P5 IPret. chorastes 9395; Part. Pres. chorando 2491, 2982, 5192, 5470, 9389. Completado com a locução dêstes olhos meus, aparece nos versos 4104, 4575. Cfr. 4533.

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
chorar
tr. tr. e intr. llorar; to cry, weep: non poderemos chorar quantas lagrimas nos conuerra de chorar, I 144.27, I 106.14, I 249.21, I 251.16.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
chorar
'llorar ' , del lat. PLŌRĀRE (REW 6606). Formas: chorar 178.63, 200.34,39, 201.48,53, 599.16, 665.25, 774.32, 828.38; chora 707.36; choraua 220.44,47, 273.64, 828.37, chorauã 130.120, 561.17, 598.45, 665.23, 759.25; chorou 182.63, chorarõ 666.42; choredes 586.28, 609.6; choreuos 188.42 "et - y por mortos"; chorando 6.4, 16.7 (c. 10), 119.20, 320.26, 349.16, 398.7, 456.33, 585.23, 598.43, 603.16, 609.3, 659.26, 679.19, 894.28, en 36.33, 656.30 y 680.27 " - dos ollos", en 131.26, 151.35, 183.12, 657.17 y 895.18-19 " - muyto dos ollos", 894.23 " - muy forte dos ollos"; chorãdo 354.7, en 201.46 " - muyto de seus ollos", 105.21 " - muy forte dos ollos"; chorada 760.9 "desque finou... foy muy - per toda a terra", 844.12,14 (c. 575) " - foy", chorado 733.13, "finou... et foy muyto - ". Se documenta desde el s. XIII: CSM 3.34,44 "chorando dos ollos seus... chorou tanto", 5.54 "fillous' a chorar", etc.; Pai Gomez Charinho (CA 247) "e se quero cantar choro, / ca ela me nenbra enton" (28), etc. (véase Gloss. CA p. 24); Cr. Troyana "non poderemos chorar quantas lagrimas nos conuerrá de chorar" (I, 144.27); Miragres "et começou de chorar" (142), "et os caualeiros chorarõ moyto" (198); Gal. Estoria "et fazer doo et chorar por el" (23.33). La expresión típica de los Cancioneros chorar dos ollos se halla deformada aún en el XVI (véase Morais ). Más ejs. en Magne Gloss. Graal 279-280. En cast. desde el Cid.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
chorar
intr. v. i. {intr.}: 3.34 Chorando dos ollos seus / muito; 5.54 fillou-ss'a chorar; 18.44 Chorando de coraçon; 36.15 gemendo e chorando; 77.41 de rijo chorando || v. tr.: 135.46 quan changid'o espedir / foi o deles e chorado || s. m.: 175.67 un chorar tan esquivo / fazian todos con ele.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
chorar
intr. intr. llorar; to cry: Medea começou de chorar quando aquelo oyo, caendolle as lagrimas en terra, 23.19, 28.13, 74.35.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
chorar
v. .- v. " llorar". Inf.: CHORAR, 142.23 "et começou de chorar et dizer"; 147.5 "et começou moyto de chorar sobre el". IPret. P6: CHORARÕ, 198.11 "os caualeiros chorarõ moyto cõ grã pesar". IImperf. P3: CHORAUA, 33.13 "et nõ choraua nẽ rrogaua". SPres. P2: CHORES, 9.3 "-Nõ chores, mais pensa de me tirar d' aqui". P5: CHOREDES, 225.5 "uos rrogo que nõ choredes". Gerund. {Xer.}: CHORÃDO, 230.17 "achou deles moytos chorãdo". CHORANDO, 42.7 "ergeu as mãos ao çeo chorando et diso".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL