logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra estopa como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.1 Rows
- Número de acepcións atopadas: 1.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA XERAL (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
estopa
'estopa' , del lat. STŬPPA (REW 8332). Una vez: estopas 857.11 "et rezina et pez et - ". Desde el XIV: a. 1338 "ou pez ou Remos ou madeira ou linho Canaue ou estopa ou fferro" (Desc. Portug. I, 54); a. 1341 "ou Remos ou madeira ou Linho canaue ou estopa ou ferro ou trigo ou ceuada" (id. 76); Cr. 1344 "que he forte como estopa ou como aresta" (III, 240); Tratado Albeitaria "et esto feito deita a estopa nas craras dos ouos" (BCMO XI, 451.17); Aves "he como a estopa que quebra" (p. 45.10); Pero Menino Falcoaria "e toma as estopas da ceda cubrelhe delas aquelle enprasto" (45.9); a. 1456 "e por quatro pedras d'estopa e por tres arrouas de pez... e por hũa pedra d'estopa... e por estopa e por pez e por lenha" (Desc. Portug. I, Suplem. 351, 352); a. 1485 "iten seys marañas d'estopa" (CDGH 287); Livros Falcoaria "hũ molho de estopas... aquelle molho de estopas" (BF I, 217.320,321). Véase Morais y M. Pico Terminol. Naval p. 190-191. En cast. desde el XIII (PCG 288b46, 754a34; Corominas DCELC II, 435 en 1330).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL