logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra fol como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.6 Rows
- Número de acepcións atopadas: 6.
- Distribución por dicionarios: CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CRÓNICA TROIANA (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), CANTIGAS DE ESCARNHO (1), Nunes2 (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
fol
(folle acc. de fŏllis): fole de vento; tolo, louco, 6839 (seer {Roi Fernandiz de Santiago era fol}); 9913 ({Fernan Gonçalvez de Seavra} per fol me terrian) e 10226; 10227 ({Pero da Ponte} mais fol).

K. M. Parker (1958): Vocabulario de la Crónica Troyana. Salamanca: Universidad.
fol
adx. adj. {adx.} y s. loco, tonto, necio; mad, foolish, senseless: Ides catar agoyro hu non jaz senon mentira fol he o home et sen rrazon a que fazen creet [sic] que nehun pode saber o que ha de uijr, I 127.14, I 177.11, II 56.19.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{fol}
.- *FOL: CSM 5 "ben come fol / disse-lle que fezesse seu talan e seria sa prol" (110); 19 "un ricome fol e sobervioso" (7); 56 "quand' era fol e astroso" (51), etc.

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
fol
fole
adx adj. {adx.}: louco: 19.7 un ric-ome fol e sobervioso; 56.51, 61.3, 76.5, 88.91 se non leixas teu cuidado / fol; 95.60 fol éste quen a Deus contralla || sorvado: 276.42 Mais mol'a cabeça ten / ca non é pera fole / nen manteiga || s. m.: 5.110 ben come fol / disse; 25.133, 65.73 un fol trosquiado; 135.112 diss'"ai fol", / a un seu ome; 265.111 fez come fol / aquela carta; 316.51 eu fol / fui de que trobei por outra.

M. Rodrigues Lapa (19702): Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Galaxia ["Vocabulário galego-português", pp. 1-111].
fol
= insensato, louco: {Estevan da Guarda} as planetas o tornaron fol 122.12; 406.13.

Nunes2
fol
CXCII, 8, louco. (Cantigas d' amor).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL