logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra lapa como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.3 Rows
- Número de acepcións atopadas: 3.
- Distribución por dicionarios: CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (2).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{lapa}
.- LAPA (1298b: 1141): 907 "et fer in illo mollino de illa lapa ad illa fonte de lodares" (PMH Diplom. 10).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
Alapa
Lapa
: Alepo: 165.11 Egito e Alapa avia a seu mandar / e Domas e a Camela (mss.: a Lapa ). {V. Lapa}
Lapa
Alapa
(165.11) V. Alapa.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL