logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra liño como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.2 Rows
- Número de acepcións atopadas: 2.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA XERAL (1), HISTORIA TROIANA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
lino
liño
lyno
'lino' , del lat. LĪNUM (REW 5073). Formas: lino 180.14 "ficou en panos de - " (A1 ligno ), 302.52 "desnuo en panos de - ", liño 180.17 "anda... en panos de - " (A1 ligno ), lyno 753.39 "panos... de - ". Desde el XIII: a. 1257 "de nabos et de lino meadade" (Salazar 25.16); a. 1262 "de lãa ou de lino" (Portel p. 140); a. 1272 "lĩo ou pescado" (Desc. Portug. I, 10); CSM 23.28 "lãa nen lỹo", 114.29 "panos de lynno"; a. 1274 "et de linno" (Sponer 157.8); Afonso X (79, 496) "o que tragia o pano de linho" (10); a. 1288 "a quinta do pã e do vĩo e do lĩo" (Desc. Portug. I, 21); a. 1299 "de pam e de leguma e de lino" (Duro p. 166); a. 1329 "e de nabal e de lino" (id. 177); a. 1338 "ou madeira ou linho canaue ou estopa" (Desc. Portug. I, 54); a. 1341 "ou madeira ou linho" (id. 76); a. 1342 "de todo pan e de ligno" (Duro p. 186); a. 1343 "a froita e o linno que nos avemos" (id. 187); a. 1347 "et lino e de ligumia" (id. 191); Cr. 1344 "em panos de linho" (III, 123), "fogio em panos de lynho" (III, 253); Miragres "nẽ nũca andou vestido senõ de panos de lino" (p. 21); Gal. Estoria "et lanyfiçio he fiar lãa ou lyño" (265.11); a. 1348 "et por liño et por ffroyta" (Salazar 113.9), etc. Véase en Morais linho o en E. Rodríguez liño. En cast. desde el XII (a. 1112 en Oelschläger ).

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
liño
m. [m.] lino; linen (Vid. lãa), 49.40.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL