logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra pellote como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.2 Rows
- Número de acepcións atopadas: 2.
- Distribución por dicionarios: CONCELLO DE NOIA (1), CRONOLOXÍA (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

M. C. Barreiro (1995): A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela [Glosario, pp. 155-456].
pelote
pellote
subst. subst. 'peza de roupa utilizada polos homes de calquera condición social. Identificouse co traxe caracterizado por ter dúas aberturas laterais que descubrían gran parte do torso e das cadeiras, podía ter forro de pel, pano, tea ou carecer de forradura'. Pellote, "Et mays me auedes de dar hũu pellote de vallãçina a mỉ, a dita María Peres, et a mỉ, o dito Migell Leyto, hũa saya de vallãçina" 11.20 (1390). Pelote, "eu de vós rreçebo (...) a dita contía, et mais pano de Aragõ para vn pelote et para hũa capa, de que me dou por entrega, contenta et paga" 58.34 (1480).

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{pelote
pellote}
.- PELOTE (1709a: 1337): 1283 "palium meum et pelote de arraz" (na CDGH 251); 1287 "o manto e o pelote e a saya" (Ferro 42.25); 1291 "o meu pellote" (CDGH 276), etc.
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL