logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra solar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.4 Rows
- Número de acepcións atopadas: 4.
- Distribución por dicionarios: CRONOLOXÍA (1), LIBRO DE NOTAS (3).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{solar
soar}
.- SOLAR (2019a: 1130): 113... "damus uobis illa uinea de illo solar cum suas casas" (PMH Diplom. 378); 1251 "duos soares" (Ferro 15.12).

F. R. Tato Plaza (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega [Glosario, pp. 237-711].
solar
m. m. "Soar, casa, descendencia ou liñaxe".
____ solar (1): "labrar en mjña casa propia e solar antígoo dos / Mariños" 1829.
________ Der. de solo, do lat. sōlum. Atéstase desde o XII: solar en 1113 nun texto port.; soares en 1251 nun texto gal. (Lorenzo Cronologia s.v.). Esta última era a forma xeral nos documentos galegos: soar en 1280, ssoar en 1295 (Martínez Montederramo s.v.), soares en 1388 (Martín Ribas de Sil s.v.). Estamos, polo tanto, ou ben ante unha restitución culta, común co port., ou ante un castelanismo (vid. Dic. Dúbidas s.v.).
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL