logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra untar como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.4 Rows
- Número de acepcións atopadas: 4.
- Distribución por dicionarios: CRÓNICA XERAL (1), CRONOLOXÍA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

R. Lorenzo (1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. II (Glosario). Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo.
untar
' untar, manchar' , del lat. vulg. ŬNCTĀRE, derivado de ŬNGĔRE, ya en glosas latinas. Formas: vntaronselli 584.36 "et - todos os panos de lixo", untadas 199.8 "ata que fossem bem linpas do sangue de que estauã - " (A1 ontadas ). Desde el s. XII: a. 1145 "zapatos zebrunos et bezerrunos untados pro X denarios" (PMH Leges I, 743); CSM 206.42 "e untoulle ben a chaga"; Afonso X (B 462) "ficaredes por estroso / por huntad'e por lixoso" (8, 16); Miragres "nẽ se banou, nẽ se vntou d' olio" (p. 21), "et trouxerõ mirra que he para untar os corpos dos omẽs mortos" (p. 219); Gal. Estoria "et que vntasse toda a arca de dentro de vitume... foy outrosy vntada de fora con outro engludo" (37.25,27); Pero Menino Falcoaria "untalhe aquelle lugar con azeite" (30.11); Tratado Albeitaria "et depois huntarás con vnto de porco aquel lugar" (BCMO XI, 547.8); Vita Chr. "Messias... em latim quer dizer untado, porque el singularmente foi untado com oleo invisivel" (p. 337); Livros Falcoaria "e depois untalhe aquelle loguo e ferida con manteiga crua" (BF I, 220.426); Soliloquio "tu, Senhor, me ũtaste do teu oleo de que tu foste huntado... Christo, que quer dizer untado" (29.24,25,27), etc. Otros ejs. en Morais y E. Rodríguez. En cast. desde el Cid.

R. Lorenzo (1968): Sobre cronologia do vocabulário galego-português. Vigo: Galaxia.
{untar}
.- UNTAR (2135ab: XIV): CSM 206 "seu enguento aduss' a bõa sennor / e untou-lle ben a chaga" (42).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
untar
v. tr v. tr.: 206.42 untou-lle ben a chaga.

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
untar
{[vntar]}
v. .- v. " untar". Inf.: UNTAR, 219.1 "et trouxerõ mirra que he para untar os corpos dos omẽs mortos". // UNTARSE. IPret. P3: VNTOU, 21.1 "Este nũca bebeo vino nẽ sidra [...] nẽ se banou, nẽ se vntou d' olio".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL