logo sli logo ilg DDGM - Dicionario de dicionarios do galego medieval

Dicionario de dicionarios do galego medieval

Corpus lexicográfico medieval da lingua galega


Está a procurar a palabra verde como lema no Dicionario de dicionarios do galego medieval.6 Rows
- Número de acepcións atopadas: 6.
- Distribución por dicionarios: CANCIONEIRO DA AJUDA (1), CANTIGAS DE SANTA MARÍA (1), HISTORIA TROIANA (1), VOCABULARIO 1275 (1), MIRAGRES DE SANTIAGO (2).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920): "Glossário do Cancioneiro da Ajuda", Revista Lusitana 23, pp. 1-95.
verde
(vĭrĭde) 5101 ({Johan Garcia de Guilhade} olhos verdes).

W. Mettmann (1972): Cantigas de Santa María de Afonso X, o Sábio. Vol. IV (Glossário). Coimbra: Universidade.
verde
adx adj. {adx.}: 42.17 un prado mui verd'assaz; 279.21 me fez mais verde mia coor / que dun canbrai.

K. M. Parker (1977): Vocabulario clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana. Illinois: Applied Literature Press.
verde
adx. adj. {adx.} verde, fresco; green: nõ catou al senõ aquel fuste que era seco et logo se tornou verde, et meteu gromos cõ follas de seu froyto de azeytunas, 32.20.

M. de Miguel (1977): Vocabulario gallego medieval en documentos del s. XIII anteriores a 1275. Memoria de licenciatura. Universidad de Valladolid.
verde
adx. .- adj. {adx.}, 'verde'. Del latín VĬRĬDEM; a. 1257 "et scerame de verde" (25.13).

M. C. Barreiro (1985): O léxico dos Miragres de Santiago. Memoria de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.
verde
adx. .- adj. {adx.} 1.- " color verde". 79.1 " Çeuta que he ẽnos estreytos d' Espana onde he o mar verde".
____ 2.- " verde, leña recién cortada del árbol". 43.15 "-Estes açoutarõ Nostro Señor Ihesucristo en leno verde".
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2022
O Dicionario de dicionarios do galego medieval é obra de Ernesto González Seoane (coord.), María Álvarez de la Granja e Ana Isabel Boullón Agrelo
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL