Equipo

Elisa Fernández Rei (coord.), Instituto da Lingua Galega (USC)

Alba Aguete Cajiao, Instituto da Lingua Galega (USC) (2013 - )

María José Ginzo Villamor, Modestya (USC) (2012 - 2014)

Desenvolvemento da aplicación:

César Osorio Peláez (2013 - 2015)

Miguel Solla (2019)

Jose A. Cutrín Garabal (2019 - )

Marianela Fernández Trinidad (psicoacústica)

Isabel Fraga Carou (psicoloxía)

Victoria Marrero Aguiar (fonética perceptiva)

Xulio Sousa Fernández (dialectoloxía perceptiva)

Gisela Tomé Lourido (sociolingüística)