Galnet - WordNet 3.0 do Galego

logo sli

Pescudas no Galnet

Galego | English

Versión:
Procurar variantes en 
ili-30-06743506-n CILI: i71933
WordNet Domains: factotum
SUMO Ontology: Text+
Basic Level Concept: 06722453-n statement
Epinonyms: [1] statement
[1] statement |1|
[0] ili-30-06743506-n (has_hyperonym) |1|
Polaridade:
  positivo negativo
SentiWordNet: 0 0
ML-SentiCon: 0.25 0.25
Tempo:
  pasado presente futuro atemporal
TempoWordNet: 0 0 0 1

Explorar o ámbito terminolóxico en [Termonet]
GL Variantes
- resposta [resˈpɔsta̝] · [RILG] [DRAG]
A verdadeira pregunta era como se pasaba deste tipo de antisemitismo ao asasinato, e a resposta a esta cuestión non se vai atopar no propio antisemitismo. [f14 (30)] SemCor Corpus
- resultado [resulˈtaðo̝] · [RILG] [DRAG]
Estes son os resultados. [c01 (40)] SemCor Corpus
- solución [soluˈθjoŋ] · [RILG] [DRAG]
PT Variantes
- desfecho [dɨʃfˈɐʃu]
- placar [plakˈar]
- resolução [ʀɨzulusˈɐ̃w]
- resposta [ʀɨʃpˈɔʃtɐ]
- resultado [ʀɨzułtˈadu]
- solução [sulusˈɐ̃w]
- soluto [sulˈutu]
- solvente [sołvˈẽtɨ]
Glosa
uma declaração de que resolve um problema ou explica como resolver o problema
CA Variantes
- resolució
- resposta
les respostes eren al final del llibre
- resultat
- solució
Glosa
Explicació que soluciona un problema o que indica com resoldre'l
EU Variantes
- emaitza
ariketaren emaitza liburuaren amaieran duzue
- erantzun
kasu batean bakarrik ematen du %49ko erantzun zuzen kopurua
Glosa
arazo baten konponbidea azaltzen duen adierazpena
ES Variantes
- resolución
- respuesta
- resultado
- solución
- solvente
Glosa
declaración que resuelve un problema o explica cómo solucionar dicho problema
EN Variantes
- answer ['ænsɝ]
the answers were in the back of the book
- resolution [ˌrɛzə'ɫuʃən]
- result [rɪ'zəɫt]
he computed the result to four decimal places
- solution [sə'ɫuʃən]
they were trying to find a peaceful solution
- solvent ['sɑɫvənt]
Glosa
a statement that solves a problem or explains how to solve the problem
DE Variantes
- Lösung
LA Variantes
- explicatio
- resolutio
IT Variantes
- risultato
- soluzione
FR Variantes
- réponse
- résultat
- solution
ZH_T Variantes
- 答案
-
Relacións léxico-semánticas no WordNet vía ILI (16) - Amosar / Agochar gráfico:
Hyperonyms
(has_hyperonym)
06722453-n: a message that is stated or declared; a communication (oral or written) setting forth particulars or facts etc
Hyponyms
(has_hyponym)
06743867-n: the final resolution of the main complication of a literary or dramatic work
Related
(related_to)
00634906-v: find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of
Related
(related_to)
00636279-v: give the correct answer or solution to
Glosses
(gloss)
00634906-v: find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of
Glosses
(gloss)
00939277-v: make plain and comprehensible
Glosses
(gloss)
06722453-n: a message that is stated or declared; a communication (oral or written) setting forth particulars or facts etc
Glosses
(gloss)
06784003-n: a question raised for consideration or solution
Glosses
(rgloss)
00636279-v: give the correct answer or solution to
Glosses
(rgloss)
00637354-n: an investigation seeking answers
Glosses
(rgloss)
00749040-a: causing difficulty in finding an answer or solution; much disputed
Glosses
(rgloss)
01203277-n: a group problem-solving technique in which members spontaneously share ideas and solutions
Glosses
(rgloss)
02220788-a: offering several alternative answers from which the correct one is to be chosen; or consisting of such questions
Glosses
(rgloss)
04812636-n: a quality of neatness and ingenious simplicity in the solution of a problem (especially in science or mathematics)
Glosses
(rgloss)
06492438-n: a list of answers to a test
Glosses
(rgloss)
06743867-n: the final resolution of the main complication of a literary or dramatic work
Variantes galegas afíns (14) - Amosar / Agochar gráfico:
Hyperonyms
(has_hyperonym)
afirmación (06722453-n)
Hyperonyms
(has_hyperonym)
declaración (06722453-n)
Related
(related_to)
resolver (00634906-v)
Related
(related_to)
saír_de_dúbidas (00634906-v)
Related
(related_to)
solucionar (00634906-v)
Glosses
(gloss)
resolver (00634906-v)
Glosses
(gloss)
saír_de_dúbidas (00634906-v)
Glosses
(gloss)
solucionar (00634906-v)
Glosses
(gloss)
explicar (00939277-v)
Glosses
(gloss)
afirmación (06722453-n)
Glosses
(gloss)
declaración (06722453-n)
Glosses
(gloss)
problema (06784003-n)
Glosses
(rgloss)
busca (00637354-n)
Glosses
(rgloss)
de_múltiple_elección (02220788-a)

Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG, Universidade de Vigo, 2011-2021
Deseño e programación: Xavier Gómez Guinovart & Miguel Solla
Powered by Debian Powered by Apache Powered by PHP Powered by MySQL Dicionario de pronuncia da lingua galega