logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de cesta nos textos notariais do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 10

1237 PRMF 23/ 201 Et si ibi hedificaueris domos et cortineas et linares, persoluas inde annuatim IIII solidos et II. capones uel II. gallinas et tres taleigas de castaneis pisadas in festo Natalis Domini in pace; et propter alias arbores, quas ibi habuerit, des inde annuatim cestam plenam de fructu earum annuatim, et hoc forum facias in uita tua. [+]
1317 MSCDR 288/ 449 Et esto que uos Domingo Eanes a nos dom Roy Garçia, abbade, et conuento dades para senpre, damos et outorgamos, en uossa uida tam sollamente et non mais, cada ano uum sesteiro de pan çenteo en a eira per teega dereita de VI çeramiis et huun sesteiro de castanas uerdes per cesta dereita da terra. [+]
1322 CDMO 1433/ 53 Et darnos edes tres almudes de castanas secas et limpias pela cesta de Ribadavia dos castineyros que chantarom hu estava a vina cada anno. [+]
1322 HGPg 67/ 154 Et dar nos edes tres almudes de caſtanas ſecas τ limpias pela ceſta de Ribadauia dos caſtineiros que chantarom hu eſtaua a uina cada anno. [+]
1333 GHCD 73/ 313 Estabelesco para hua capella huun deses paaços que eu fige eno dito lugar, conuen a saber, aquel paaço que esta escontra o muro do concello que ten a cabeça contra ouriente em esta maneira, que ena meadade do dito paaço contra cima diga a misa o capellan em hua capella que lle y apartar meu señor o arcibispo de santiago et ena outra meadade do dito paaço contra fondo more o dito capellan, se y quiser morar, senon tenoo vseo como sua voontade for et leyxo para prouisom do dito capellan que teuer a dita capella et capellanya et que diser y a misa que eu en elo mando cantar Primeiramente ena friigeesia de sam martiño darins ena villa que chaman loueo quanta herdade de min ten pero martis dito torrin que val cada ano treze oytauas et mea de pan et treze ceramiis por moyaes et deste pan he a meadade de trigo qual vay para o moyño et huun carro de leña et outro de palla et hua teeiga de ceuada et hua cesta de nabos et huun carneiro et hua perna de porquo et huun lonbo de vaqua et huun sangano et hua ola de myllos por kalendas mayas et huun sangano ét hua ola de millos por dia de kalendas agostas. [+]
1343 MSCDR 324/ 470 Et dardes demays de foros tres liuras de dineiros brancos por cada dia de san Martino et huna porcalla bõã con pan et con uyño; et por dia de san Yoanne huun carneyro con pan et dous açunbres de vyno; et polla froyta dardes tres almudes de castañas secas et linpas, mididas pela cesta dereita de Ribadauya; et demays sẽẽrdes vasalos. . . etc. [+]
1369 FMST [5]/ 418 Testemoyas que foron presentes Johan do Campo, Fernan Lopez da Ruanoua, Aras Perez da Cana o Moço, Martin Fernandez tendeyro do Campo, Fernand Abril despenseyro do Cabidoo, Afonso Cesta et Johan Cao cambeadores, Johan Marcon Assynado, Martin Martis, Pero Gonçalues correeyro, Fernand Esquerdo tendeyro do Campo, Johan Concheiro do Villar, Johan Scripuan de fageiras, Diego Perez cambeador, et Gomez Eans scripuan et outros muytos veziños et moradores na dita cidade. [+]
1380 MB 59/ 469 Item enna frigresia de San Cristovoo de Rey herdade pouqua et esta arrendada por seys morabetinos de branquos et huna cesta de froyta et perteescenos por Sancha Eans nossa frayra. [+]
1399 FDUSC 257/ 268 Gonçaluo Afonso Colles alcallde, et Gonçaluo da Agoella et Gornes Fernandes de Cestairo et Juan de Pero bôô et Pero de Paz, clerigo, et Juan das Donas, clerigo, et Juan Guerra et Diego de Menendo et frey Afonso Ceruino et Lopo Afonso et Roy Gomes, et outros moytos vezinos do dito conçello et seu alfoz. [+]
1473 LTP [5]/ 77 Item aforam a Gonsalvo de Carreyra et a sua moller et a duas vozes o noso lugar de Martin de Çima et daredes medea fanega de pam et por dereytura XXII maravedis et huna cesta de peras. [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL