logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de chapel nos textos líricos do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 1

1240 LP 009/ 90 Per porta lh ' entra Martin de Farazon, | escud ' a colo en que sev ' un capon | que foy ja poleyr ' en outra sazon; | caval ' agudo que semelha foron, | en cima d ' el un velho selegon | sen estrebeyras e con roto bardon; | nen porta loriga, nen porta lorigon, | nen geolheiras, quaes de ferro son, | mays trax perponto roto, sen algodon, | e cuberturas d ' un velho zarelhon, | lança de pinh ' e de bragal o pendon, | chapel de ferro que xi lh ' y mui mal pon | e sobarcad ' un velho espadarron, | cuytel a cachas, cinta sen farcilhon, | duas esporas destras, ca seestras non son, | maça de fuste que lhi pende do arçon; | a don Velpelho moveu esta razon: | "¡Ay meu senhor! assy Deus vos perdon, | hu é Johan Aranha, o vosso companhon?| [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL