logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de criar nos textos líricos do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 21

1240 LP 042/ 196 Nõna perderá se ouver bon vogado | pois el pode per enquisas põer | como lha viron criar e trager | en cas sa madr ' u foi el criado; | e provará per maestre Reinel | que lha guardou ben dez meses d ' aquel | cerro, ou ben doze, que trag ' inchado. [+]
1240 LP 038/ 457 Cordas e cintas muitas ei eu dadas, | Lourenç ' , a donas e elas a min; | mais pero nunca con donas teci | nen trobei nunca por amas onradas; | mai -las que me criaron, dar -lhis -ei | sempr ' en que vivan e vesti -las -ei, | e seran donas de mi sempr ' amadas.| [+]
1240 LP 011/ 580 Juião, outros mais sabedores | quiseron já esto saber de min, | e en todo trobar mais trobadores | que tu non és; mais direi -t ' o que vi: | vi boas donas tecer e lavrar | cordas e cintas, e vi -lhes criar, | per bõa fé, mui fremosas pastores. | - [+]
1264 CSM 5/ 117 Pois que o Cond ' aquesto diss ' , enton atan toste, sen al, || a levou consigo aa Condessa e disse -ll ' atal: || "Aquesta moller pera criar nosso fillo muito val, || ca vejo -a mui fremosa, demais, semella -me sen mal; || e poren tenno que seja contra nos leal, || e metamos -lle des oi mais o moç ' en poder. [+]
1264 CSM 5/ 117 "||Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer ... || pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu, || de o criar muit ' apost ' e mui ben muito sse trameteu; || mas un irmão que o Cond ' avia, mui falss ' e sandeu, || Pediu -lle seu amor; e porque ela mal llo acolleu, || degolou -ll ' o menỹo hũa noit ' e meteu -ll ' o || cuitelo na mão pola fazer perder.|| [+]
1264 CSM 7/ 125 "||Mas a dona sen tardar || a Madre de Deus rogar || foi; e, come quen sonna, || Santa Maria tirar -lle || fez o fill ' e criar -lo || mandou en Sanssonna.|| [+]
1264 CSM 18/ 155 E por nos fazer veer || sa apostura, || gran miragre foi fazer || en Estremadura, || en Segovia, u morar || hũa dona soya, || que muito sirgo criar || en ssa casa fazia.|| [+]
1264 CSM 55/ 258 Quand ' ela est ' ouve dito, | chegou a Santa Reỹa || e ena coita da dona | pos logo ssa meezynna, || e a un angeo disse: | "Tira -ll ' aquel fill ' agynna || do corp ' e criar -llo manda | de pan, mais non de borõa. [+]
1264 CSM 55/ 259 " Salve Regina ", | assi como lle mandara || a Virgen Santa Maria | que o gran tenpo criara, || que aos que ela ama | por ll ' errar non abaldõa.|| [+]
1264 CSM 122/ 446 Miragres muitos pelos reis faz ... || Esta menỹa ssa madre criar -a || fez pera às Olgas a levar || de Burgos; mais la menỹ ' a[n]fermar || foi e morreu, de que mao solaz || Miragres muitos pelos reis faz ...|| [+]
1264 CSM 128/ 464 E abriu aquela logo, | u a osti ' enserrara, || e viu [y] Santa Maria, | mui fremosa e mui crara, || con seu Fillo Jhesu -Cristo | en seus braços, que criara, || que tĩia abraçado | e el ela abraçada.|| [+]
1264 CSM 138/ 495 Ca estas tetas lo criaron tan ben || como a sa carne mui nobre conven; || e porende as amou mais d ' outra ren, || porque destas tetas ouv ' el criaçon. [+]
1264 CSM 171/ 564 Santa Maria grandes faz ... || Dous anos lo foron criar; || e pois moveron ben dali, || seu camỹo foron fillar || pera Salas. [+]
1264 CSM 180/ 585 Vella e Minỹa ... || Con razon nossa Madre ' é que nos cria || e sempre punna de mal nos guardar, || e criou Deus, que a criad ' avia, || que foi seu Fill ' e ouve de criar, || que por nos foi o iferno britar || e o dem ' e toda ssa alcavela.|| [+]
1264 CSM 211/ 665 E aquel eixam ' estar y leixaron, || que per ren tanger sol non o ousaron, || e as abellas log ' aly criaron || e fezeron mel a mui gran perfia.|| [+]
1264 CSM 224/ 696 E un an ' enteir ' ou mais | en sa casa a criaron.|| [+]
1264 CSM 247/ 757 Pero criaron sa filla, | e ela foi ben crecendo; || e pois que cunpriu dez anos, | seu padre, com ' eu aprendo, || morreu e ficou a madre, | e chorando e tremendo || levou a moça a Salas | e diz : "Sennor, á -ti grado || Assi como Jheso -Cristo | fez veer o cego -nado...|| [+]
1264 CSM 309/ 153 E fezeron ssa eigreja | grand ' e rica e fremosa || a onrra da Santa Virgen , | Filla de Deus e Esposa, || de que ele prendeu carne, | que foi mui maravillosa || cousa da que el criara | fazer pos dela sa Madre.|| [+]
1264 CSM 353/ 261 Quen a omagen da Virgen | e de seu Fillo onrrar ... || E con mui gran pesar desto, | ũu deles, que lle ficou, || a ũu abade mui santo | dun mõesteir ' enviou || e deu -llo que llo criasse, | e tan muito o rogou, || que o fillou por seu rogo | e feze -o ben criar || Quen a omagen da Virgen | e de seu Fillo onrrar ...|| [+]
1264 CSM 382/ 329 Mais al Rey muito pesava | e tiinna -o por mal, || porque ele o criara | e era seu natural || e en Toledo casara | e leyxara y sinal || de fillos que lle naçeran.| [+]
1264 CSM 399/ 354 Quantos aque[ste] miragre | tan grande souberon || a Santa Maria graças | logo poren deron; || des i aquele menino | criar -o fezeron, || e a madre polo demo | non deu hũa figa.|| [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL