logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de figura nos textos líricos do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 62

1221 LP 009/ 993 Salve -te Deus, ca nos disti | en nossa figura | o seu Fillo que trouxisti, | de gran fremosura, | e con el nos remĩisti | da mui gran loucura | que fez Eva, e vencisti | o que nos vencia.| [+]
1240 LP 009/ 993 Salve -te Deus, ca nos disti | en nossa figura | o seu Fillo que trouxisti, | de gran fremosura, | e con el nos remĩisti | da mui gran loucura | que fez Eva, e vencisti | o que nos vencia.| [+]
1264 CSM 29/ 188 Per quant ' eu dizer oý || a omẽes que foron y, || na santa Gessemani || foron achadas figuras || da Madre de Deus, assi || que non foron de pinturas.|| [+]
1264 CSM 29/ 189 Deus x ' as quise figurar || en pedra por nos mostrar || que a ssa Madre onrrar || deven todas creaturas, || pois deceu carne fillar || en ela das sas alturas.|| [+]
1264 CSM 39/ 215 Torto seria grand ' e desmesura || de prender mal da Virgen ssa figura.|| [+]
1264 CSM 40/ 217 Deus te salve, groriosa ... || Salve -te Deus, ca nos disti || en nossa figura || o seu Fillo que trouxisti, || de gran fremosura, || e con el nos remĩisti || da mui gran loucura || que fez Eva, e vencisti || o que nos vencia.|| [+]
1264 CSM 44/ 229 Quen fiar na Madre do Salvador || E demais esta cera ti darei || en sa figura, e sempr ' andarei || pregõando teu nome e direi || como dos Santos tu es la mellor. [+]
1264 CSM 47/ 237 Pero beved ' estava | muit ' , o monge quis s ' ir || dereit ' aa eigreja; | mas o dem ' a sair || en figura de touro o foi, polo ferir || con seus cornos merjudos, | ben como touro faz.|| [+]
1264 CSM 47/ 238 Pois en figura d ' ome | pareceu -ll ' outra vez, || logu ' e magr ' e veloso | e negro como pez; || mas acorreu -lle logo | a Virgen de bon prez || dizendo: [+]
1264 CSM 47/ 238 Pois entrou na eigreja, | ar pareceu -ll ' enton || o demo en figura | de mui bravo leon; || mas a Virgen mui santa | deu -lle con un baston, || dizendo: [+]
1264 CSM 76/ 325 Quen a[s] figuras da Virgen partir || quer das de seu Fillo, fol é sen mentir.|| [+]
1264 CSM 76/ 325 Quem as [sas] figuras da Virgen partir ...|| [+]
1264 CSM 76/ 325 Quem as sas figuras da Virgen partir ...|| [+]
1264 CSM 76/ 325 Quem as [sas] figuras da Virgen partir ...|| [+]
1264 CSM 76/ 325 Quenas [sas] figuras da Virgen partir ... || Pois est ' ouve dito, tan gran san[n]a lle creceu, || que aa omagen foi e ll ' o Fillo tolleu || per força dos braços e desaprendeu, || dizend ' : [+]
1264 CSM 76/ 326 "Este terrei eu trões que vir || Quenas [sas] figuras da Virgen partir ...|| [+]
1264 CSM 76/ 326 "Sandia, mal fuste falir, || Quenas [sas] figuras da Virgen partir ...|| [+]
1264 CSM 76/ 326 "||Quen -nas [sas] figuras da Virgen partir ...|| [+]
1264 CSM 76/ 326 Quen -nas [sas] figuras da Virgen partir ... [+]
1264 CSM 115/ 429 E o angeo de Deus || do ceo da altura || deceu ontr ' os servos seus || en mui bela figura || e diss ' : [+]
1264 CSM 122/ 446 Esta capela no alcaçar é || da Santa Virgen u ficou a fe, || e dentro hũa ssa figura sé || feita como quando pariu e jaz.|| [+]
1264 CSM 136/ 489 Poi -las figuras fazen dos santos renenbrança || quenas cuida desonrrar mui fol é sen dultança.|| [+]
1264 CSM 136/ 489 Poi -las figuras fazen dos santos renenbrança ...|| [+]
1264 CSM 136/ 489 Poi -las figuras fazen dos santos renenbrança ...|| [+]
1264 CSM 136/ 489 Poi -las figuras fazen dos santos renenbrança ... || Hũa moller aleimãa, tafur e sandia, || jogava y; e porque perdeu, tal felonia || lle creceu, que ao Fillo da omagen ya || corrend ' e log ' hũa pedra por ssa malandança.|| [+]
1264 CSM 136/ 490 Poi -las figuras fazen dos santos renenbrança ...|| [+]
1264 CSM 136/ 490 Poi -las figuras fazen dos santos renenbrança ...|| [+]
1264 CSM 136/ 490 Poi -las figuras fazen dos santos renenbrança ...|| [+]
1264 CSM 136/ 490 Poi -las figuras fazen dos santos renenbrança ... [+]
1264 CSM 139/ 497 "||Mais la figura da Virgen mui sagen || diss ' a seu Fillo: [+]
1264 CSM 161/ 544 En Aragón, en Moriella, | un om ' assaz pobr ' avia || que aa Virgen de Salas | muit ' ameud ' alá ya, || e por ser de mal guardado | seu sinal sigo tragia, || en que era figurada | mui ben a ssa Magestade.|| [+]
1264 CSM 162/ 546 A sas figuras muit ' onrrar || devemos da Virgen sen par.|| [+]
1264 CSM 162/ 546 Ca en onrra -las dereit ' é || e en lles avermos gran devoçon, || non ja por elas, a la fe, || mas pola figura da * en que son; || e sol non devemos provar || de as trager mal nen viltar.|| [+]
1264 CSM 162/ 546 A sas figuras muit ' onrrar ...|| [+]
1264 CSM 162/ 546 E daquesto vos contarey || ora un mui gran miragre que fez || en Canete, per com ' achey || en verd ' , esta Sennor de gran prez || dũa omagen que comprar || foi un cavaleir ' e y dar || A sas figuras muit ' onrrar ...|| [+]
1264 CSM 162/ 546 Porend ' os gẽollos ficar || foi e pose -a no mayor altar, || A sas figuras muit ' onrrar ... || U esteve gran temp ' assi, || e Deus por ela miragres mostrou, || ta que un bispo vẽo y || de Conca, que a toller en mandou || e põe -l ' en outro logar, || porque a non viu de bon semellar.|| [+]
1264 CSM 162/ 547 A sas figuras muit ' onrrar ...|| [+]
1264 CSM 162/ 547 A sas figuras muit ' onrrar ...|| [+]
1264 CSM 162/ 547 A sas figuras muit ' onrrar ...|| [+]
1264 CSM 162/ 547 E ar fez come sabedor || e levou a chave; e pela luz || tornou y, quando o alvor || parecia, e achou ant ' a cruz || a omagen, e amostrar -a || foi a quantos ss ' i foran juntar || A sas figuras muit ' onrrar ...|| [+]
1264 CSM 162/ 547 A sas figuras muit ' onrrar ... [+]
1264 CSM 219/ 685 Non conven aa omagen | da Madre do grorioso || Rey que cabo dela seja | figura do dem ' astroso.|| [+]
1264 CSM 221/ 688 Ca muito a amar deven, | porque Deus nossa figura || fillou dela e pres carne; | ar porque de sa natura || vẽo, e porque justiça | tẽen del e dereitura, || e Rei nome de Deus éste, ca el reina todavia.|| [+]
1264 CSM 295/ 118 E daquest ' un gran miragre | vos quer ' ora retraer || que mostrou Santa Maria, | per com ' eu pud ' aprender, || per un Rei que sas figuras | mandava sempre fazer || muit ' apostas e fremosas, | e fazia -as vestir || Que por al non devess ' om ' a | Santa Maria servir ...|| [+]
1264 CSM 335/ 217 Soube de Deus seer Madre | appareceu -ll ' en figura || de moller con fill ' en braço, | con mui pobre vestidura, || e disse -ll ' : [+]
1264 CSM 340/ 230 Ca Deus que é lum ' e dia, || segund ' a nossa natura || non viramos sa figura || senon por ti, que fust ' alva.|| [+]
1264 CSM 342/ 236 Con razon nas creaturas | figura pode mostrar || [Deus] de si ou de sa Madre, | pois elas quis fegurar.|| [+]
1264 CSM 342/ 236 Con razon nas creaturas | figura pode mostrar ...|| [+]
1264 CSM 342/ 236 Con razon nas creaturas | figura pode mostrar ...|| [+]
1264 CSM 342/ 236 Porend ' en Costantinopla | avẽo, com ' aprendi, || que Don Manuhel, o bõo | Emperador, mandou y || fazer eigreja mui nobre; | e marmores, com ' oý, || mandou trager de mui longe | e per meo as serrar || Con razon nas creaturas | figura pode mostrar ...|| [+]
1264 CSM 342/ 236 E u serravan ũu deles, | viron dentro de coor || a ssa omagen pintada, | ben qual xa quis Deus pintar, || Con razon nas creaturas | figura pode mostrar ... || Teendo seu Fill ' en braço, | que dela carne fillou.|| [+]
1264 CSM 342/ 237 Con razon nas creaturas | figura pode mostrar ...|| [+]
1264 CSM 342/ 237 Con razon nas creaturas | figura pode mostrar ... [+]
1354 CGC Ap. 2/ 415 La tu fermosura | me puso en prision, | por la qual ventura | del mi coraçon | nos parte tristura | en toda sazon; | por én tu figura | m ' entristeçe assi. | [+]
1355 CGC 1/ 101 Pues troqué de tal figura, | sempre ledo andarei, | loando su grant altura | del mui ensalçado Rei. | [+]
1355 CGC 6/ 128 Por me partir de conquista | fui -me achegando do estava | a mui amorosa vista, | e vido que triste andava; | respondio -me con mesura | que avie grant piedade | de mi, que por lealdade | sufria tal amargura. | Eu fui logo conquistado, | σi Deus me ponna consello!, | e non vejo por meu grado | otra luz nin otro espello, | sinon su gentil figura | sin ninguna crueldade, | que de mia grant soidade | muitas vezes he folgura. [+]
1355 CGC 8/ 138 Acabada fermosura, | esmerado sennorio, | gentileza e alto brio | me foi demostrar ventura; | donna de noble figura, | estremada en seu falar, | esta quis Deus estremar | e conplir de grant cordura. | [+]
1355 CGC 18/ 183 Bien me puedo enfengir | que amé gentil figura; | [+]
1355 CGC 32/ 253 Faz que non sea perdida | en ti la mi esperança, | pues que toda mi nenbrança | es tu figura. | [+]
1355 CGC 35/ 274 ¡Ai, mui gentil criatura!, | duele -te de la mi vida | que paso mui desmaida | pensando en tu figura. | [+]
1390 CGC 54/ 363 Pensando en vuestra figura | olvidar ya non podria | "Ai donas, por que en tristura", | pero penso noite e dia. | [+]
1390 CGC 54/ 364 "Aunque non sé la quexura | que vos faze andar penado, | pareçedes -me apresurado | -dixo ella -, en tal figura | que, si este mal vos dura, | çiertamente se diria | que avredes amargura | e grant cuita todavia". | [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL