logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no TILG poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez- Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no RILG, pode calcar aquí.

Velaquí a frase seleccionada do Corpus Xelmírez e a referencia textual correspondente:

Et disy bendisoos Deus, et disolles que cresçessem, et arrequeçessem, et enchessẽ a terra, et quea aseñorasem su oseu poder; et bendizendóós bendiso as anymalyas da terra em elles.

Ano 1300
Título abreviado XH
Título Xeral Historia
Referencia Martínez López, R. (ed. ) (1963): General Estoria. Versión gallega del siglo XIV. Ms. O. I. 1. del Escorial. Oviedo: Publicacións de Archivum. [Incorpora as correccións de R. Lorenzo e X. L. Couceiro (Homenaxe a Camilo Flores), vol. 2, pp. 209-233) / (Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, vol. 1, pp. 595-627)].
Capítulo I, 0
Páxina 4
Autoría Afonso X
Tipo/finalidade/xénero Histórico
Orixe Tradución
Lingua castelan
Localización
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL