logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no TILG poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez- Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no RILG, pode calcar aquí.

Velaquí a frase seleccionada do Corpus Xelmírez e a referencia textual correspondente:

Et tomou os [estonçe] adeesa Juno et posoos ẽnas pẽnas do pauõ que era sua ave, et encheolle acola daquelas estreladuras fremosas que opauõ tem em suas penas.

Ano 1300
Título abreviado XH
Título Xeral Historia
Referencia Martínez López, R. (ed. ) (1963): General Estoria. Versión gallega del siglo XIV. Ms. O. I. 1. del Escorial. Oviedo: Publicacións de Archivum. [Incorpora as correccións de R. Lorenzo e X. L. Couceiro (Homenaxe a Camilo Flores), vol. 2, pp. 209-233) / (Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, vol. 1, pp. 595-627)].
Capítulo I, 0
Páxina 256
Autoría Afonso X
Tipo/finalidade/xénero Histórico
Orixe Tradución
Lingua castelan
Localización
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL