FOLERPA
Ferramenta On-Line para ExpeRimentación PerceptivA

Publicacións

Fernández Rei, Elisa (2013): "Estudo perceptivo das distancias prosódicas dialectais". Comunicación oral presentada nas Xornadas de Dialectoloxía Perceptiva, celebrado en Santiago de Compostela.

Fernández Rei, Elisa (2013): “A distancia prosódica percibida entre galego e portugués por falantes galegos”. Comunicación oral presentada na sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania no congreso XXXIII Romanistentag, celebrado en Würzburg (Alemaña).

Aguete Cajiao, Alba (2014): “FOLERPA. Una herramienta de creación de test de percepción”. Comunicación oral presentada na sección Sprachwissenschaft: Dialektologie und Toponomastik no 30 Forum Junge Romanistik, celebrado en Bern (Suiza).