Entrar en FOLERPA

Por se non nos coñeces:

FOLERPA é unha ferramenta gratuíta que permite realizar tests perceptivos en liña. Para acceder como investigador ou investigadora é necesario rexistrarse.

FORMA DE CITA

Fernández Rei, Elisa (coord.) / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez / Jose A. Cutrín Garabal (2021): FOLERPA: Ferramenta On-Line para ExpeRimentación PerceptivA. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. [Consultado: < data>]